lørdag 6. juni 2009

Null tillit til politiet

Fra Sør-Trøndelag:

"Råkjører smadra gjerde på Gjølme

Huseieren mener han har identifisert gjerningsmannen og er skuffa over at politiet ikke vil rykke ut, sjøl om det kan være mistanke om ruspåvirkning."

http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1241717.ece

"Hvorfor rykker dere ikke ut når det er mistanke om promille?

Jeg har tatt beslutninga om ikke å rykke ut til stedet så mange timer etterpå, fordi vi anser det som svært lite sannsynlig at vi kunne ha bevist noen promillekjøring, sier Stene til ST. Han sier at det trolig blir en sak om skadeverket i ettertid.

Jeg er irritert og frustrert over at det ikke er noen som gjør noe, sier Michael Pløhn. Han er livredd for ungene sine. Råkjøring er et stort problem på Gjølme, trass i at det er 30-sone. Pløhn krever at kommunen gjør noe, og at de setter opp fysiske hindringer mot råkjøringa.
Marte Mona "

Det etterfølgende nettdebatten avslører en dyp mistillit og en stor misnøye med politiet.

Det som synes klarere og klarere for en observatør er at politiet gaper over alt for mye av reint administrative arbeidsoppgaver og brenner opp ressurser på å forsøke å regulere det POLITISKE LIV, i stedet for å drive med det de skal.

Foten må skftes til en annen sko, for å si det slik, nå holder de på med noe helt annet enn å være politi, nå ser det ut til at etaten er resrve-Pilitikere og reserve-administratorer, for stillinger der det allerede finnes mennesker som skal være i stand til å fatte beslutninger.

For ytterligere å understreke mistilliten til politiet i vårt distrikt, se leserundersøkelsen her :

http://www.avisa-st.no/index.jsp?mailType=poll&func=vote

Det er skremmende lesning, og burde være et mareritt for politiets folk, som bør konsentrere seg om å gjøre jobben sin, i stedet for å drive med ulovlige, ville streikeaksjoner i arbeidstida!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten