torsdag 18. juni 2009

Drikkevannet i Orkdal

Det sies at drikkevannet i Orkdal er godt.

Det HAR nok blitt bedre, vi som husker den gang vi tok vannet fra Byavatnet, gjennom den morkne asbest-ledningen som var skandaløst dårlig lagt, og som brakk opp til stadighet, husker godt hvordan vatnet var den gangen, brunt og tilstadighet en ufyselig graut som la seg på bunnen av kjeler og kopper.

Det ble nok bedre når man gikk over til Våvatnet.

Men det er en stor feil ved dagens vannforsyning, det er fortsatt åpent overflatevann.

I innløpet er det bare en enkel SIL, og på denne tiden av året tettes denne silen av alt mulig slags rask. Dessuten fylles vannet med ekskrementer fra alt slags dyreliv, det er også jordbruksland i tilsigsområdet og vannet fyllles også av død og døende vegetasjon, alt dette ligger å råtner i vannet og nedsetter vannkvaliteten.

Det finnes selvsagt et EU-direktiv for vannkvaliteten.

Det kommer nå pålegg om å ta alt ledningsvann fra grunnvannet, for å sikre en bedre vannkvalitet. All vannforsyning til næringsmiddelbedrifter SKAL taes fra slike lukkede vannkilder, ikke fra overflatevann, som vi nå har i Orkdal.

Vannkvaliteten har blitt bedre, i forhold til hva den var for 20 år siden.

Den er fremdeles ikke god nok. Vi vet fra sikker kilde at man kjører på vann som går utenom inntaks-silen på sommertid, pga at det vil være alt for stor arbeidsbelastning på etaten som steller med dette å holde silen fri for løv, døde dyr og annet som tetter silen.

Vi vet også at Orkdal Kommune HAR en kilde grunnvanns-kilde tilgjengelig.

Problemet er bare at man ikke er vilklige til å gi grunneiere kompensasjon som står i forhold til verdien på en slik sikker og god vannkilde.

Vann er dyrt. Vann på flaske er svinedyrt. Kommunalt vann er i sammenligning 1000 ganger billigere. Men det er ingen grunn til at Kommunen skal slå til seg vannet gratis, feks ved ekspropriasjon, for så å snu seg og selge vannet med fortjeneste til konsumentene.

Jeg vil oppfordre Rådmannen til å sette frat på arbeidet med å sikre Orkdals befolkning en sikker og fremtidsrettet vannforsyning, i pakt med alle helsedirektiver som finnes, og sørge for at man kompenserer grunneieren på en skikkelig måte, slik at vi i allefall slipper å skjemmes når vi tapper oss et glass vann.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten