mandag 8. juni 2009

To blokker ved det gamle postkontoret?

Sitat:
"Firmaet Vormstad Utbyggingsselskap AS (VUS) ønsker å bygge to blokker med til sammen 15 leiligheter rett bak Orkdal sparebank."

Fire etasjer......

Hvordan stemmer dette med visjonene for den Store Sentrumsplanen?

Er det noen som har plukket fram gamle planer fra drabantby-utbyggingen på 1950 - 60 tallet? Før i tida var det et skremmende bygg som ble berømt som Harstad-blokka, blir det et slikt minnesmerke her også?

Er det SLIK vi ønsker det på den mest verdifulle tomta i hele Orkdal'n eller er det slik vi får det fordi noen som ikke VI ha en flott løsning her i det hele tatt sitter med makta?

Det bør vel være god tid til å tenke seg om, så vidt jeg vet er det allerede et stort marked USOLGTE leiligheter i gangavstand fra dette prosjektet, det er vel ingen vits i å gi folk dispensasjon, slik at de kan bygge seg selv konkurs?
Byggmestere og entreprenører har ikke akkurat utmerket seg ved formsans og respekt for nærmiljø i de utbygginger vi har sett i verdifulle boområder, de senere årene. Vi har en lang rekke direkte skjemmende bygg, satt opp, både på Orkanger og Fannrem.
Utbyggingen av Sæther-eiendommen er på mange måter en merkestein for hvordan vi ønsker at Sentrum skal se ut.
Oppgaven blir mye, mye vanskeligere pga den VETTLAUSE utbyggingen som allerede har foregått på nabotomta, den gamle søppeltippen uti Geilan.
Der, på Røhme-eiendommen, er det blitt direkte stygt, uoversiktlig og kaotisk. Det er direkte synd på beboerne som ble "lurt" til å kjøpe, mens det enda så noenlude ut på tomta - slik ønsker vi det IKKE på Sæther-eiendommen!
Dessverre gikk det helt galt på alle puunkter på Røhme, slik kan vi IKKE risikere å få det på Sæther, her må andre krefter inn i planleggingen, enn kjappe entreprenører med kun kortsiktig gevinst for øyet.
VUS bekyrer seg for fremtiden, og vil gjerne benytte finanskrisen som breekkstang for å få dette kjørt gjennom byråkratiet.
Til det er å si: finanskrisa rydder også opp og kvitter oss med ganske mange av de mest "spenstige" på markedet, slike firma som vi ikke VIL ha, bare vi får tenkt oss litt om.
Her haster det med å tenke.

Vi har i dag sikret oss bilder, som illustrerer hva vi er bekymret for:

Se selv og tenk selv!
Slik ligger området i dag.
Det er rett så ydyllisk!
Men er det SLIK vi ønsker det?

Dette kan nesten ikke karakteriseres som annet, enn at det er bygget for å bli moderne slum på veldig kort tid.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten