fredag 29. mai 2009

Ja eller nei til aktiv dødhjelp?

Fremskrittspartiet har vedtatt dette på sitt siste landsmøte.
Partiets motstandere vil nok vite å utnytte dette, idet et parti som til stadighet anklages for rasistiske holdninger, nå i praksis også gjør seg til talsmann for samme politikk som varslet innledningen til Holocaust!

Som styremedlem i Humanetisk Forbund, avd Midt-Norge, ser jeg med sorg på at en tidligere leder av forbundet har stilt seg i spissen for en aksjon for dette. Levi Fragells egnasjement i denne saken er i beste fall lite gjennomtenkt, i verste fall meget farlig, idet man aldri VET SIKKERT hvem som sitter med politisk makt i en fremtidig verden.


Den som har lest sin historie, vil vite at når de tyske nazistene startet sitt program for Eutanasi, som er akkurat samme sak, så fant de inspirasjon og behagelig ryggdekning hos norske og skandinaviske intellektuelle, som drev et voldsomt arbeid for å få dette innført i Norge og i andre skandinaviske land på begynnelsen av 1900-tallet.

Altså : norske liberale var uvitende og senere umælende med på å skape presedens, unnskyldning og ryggdekning for det største folkemordprogrammet i forrige århundre.

Og dette folkemordet startet nettopp med et tilsynelatende sivilisert eutanasi-program rettet mot egne, tyske borgere, for å fjerne liv som ikke "var ønsket" eller allikevel "ikke hadde noen verdi" .

Til å begynne med, lenge før man startet den industrielle utryddelsen av jødene, begynte man opplæringen, herdingen og forherdelsen av mannskapene som skulle gjøre dette grusomme arbeidet, ved å iverksette et Eutanasiprogram som utryddet sinnsforvirrede tyskere, homoseksuelle, politiske motstandere og etter hvert Romani, Tatere og andre uønskede elementer. Det var først senere man skaffet seg det "rettslige grunnlaget" for å utrydde jødene, folkemordet startet med Eutansi, og det er akkurat Eutanasi Fremskrittpartiet har vedtatt som program på sin siste kongress.

Dersom noe slikt virkelig iverksettes i Norge, kan det få meget farlige følger.

Den som ikke lærer av historien, blir senere tvunget til å gjenoppleve den!

Her bør utvises den ytterste varsomhet, og ikke lage ADMINISTRATIVE RUTINER for drap!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten