fredag 31. august 2007

Moensaken, Bjugnsaken, Obiria

Helt utrolig!

Statsadvokaten ydmyk står det nedenfor her.

Ikke mye som tyder på at statens ydmykhet stikker særlig dypt.

Når denne saken ender på Kongens bord, håper jeg at man finner det betimelig i samme åndedrag å ta med i betraktningen Bjugnsaken, Obiriasaken og en rekke overgrep mot hovedsaklig menn urettferdig anklaget og dømt i overgrepssaker ved dette politikammer de siste 10-år, og at man nå RYDDER OPP og FJERNER ubrukelige tjenestemenn og embedsmenn.

Vi kan ikke leve med en så tynnslitt tiltro til politi og embedsvesen, dette er med på å rasere grunnlaget for demokratiet og folkestyret i dette landet!

torsdag 23. august 2007

Bjugnsaken - 9

Nå bør Trøndelagsbenken ta fatt i dette!

Hva har vi lokale stortingsrepresentanter for? Og hva har vi en justisminister for?

De første bør alarmeres av sine respektive partifeller rundt omkring i midtnorge, og kreve at de alle og i felleskap kaller justisministeren inn på stortinget og avkrever en forklaring, i full offentlighet og høytidelighet foran rikets høyeste talerstol:

Hvorfor har ikke justisdepartementet grepet inn og stoppet denne for Norge så triste saken?

Det er ingen spøk når staten taper i Strasbourg - verre er det at Høyseterett DERETTER går videre og fortsette galematiasen.

Er det ingen ende på maktbryndet i statsstyringen i dette landet?

Henger hele systemet sammen som erteris fra topp til bunn?

Når skal familien Hammern FÅ FRED og når skal rettferdighet skje fyllest, og når skal staten og statens fremste tjenere respektere en rettskraftig dom i en norsk rettsal?

Jeg har sagt det før og gjentar: Bjugnsaken og behandlingen av familen Hammern er VERRE en Moen-saken!

Det er Norges Dreyfus-sak. Det sier ikke lite.

JEG ANKLAGER!

Erik Prestmo

tirsdag 21. august 2007

Bjugnsaken - 8

tenk nå litt
20.08.07 - 23:36
hvor er rettssikkerheten til denne mannen da? kanskje tar ikke politiet saken videre nå fordi mannen er ikke til å stole på? har han uoppfprdret kommet med denne tilståelsen? eller er han blitt pålagt dårlig samvittighet for noe han ikke har gjort ved å bli dratt fram den gangen? nå må vi være litt forsiktige med hvem vi kaster oss over, kanskje er dette en ny uskyldig. klart vi vil at uskyldige Ulf Hammern skal renvaskes, men la ikke det gå utover andre kanskje uskyldige folk.
Av: Ina


Det er politiet som skal ivareta rettsikkerheten....

Og det gjøres i alle normale saker ved å innkalle mennesker til avhør, når det foreligger noe nytt. Det skal skje på en upartisk måte, for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Det er ikke uvanlig at uskyldige avhøres.Det er helt normalt at vitner avhøres, uten at det får noen negativ betydning for vitnene....
Men det er helt unormalt at politiet NEKTER å avhøre mulige vitner eller mulige overgripere i en slik sak!

Her er det ikke rom for usikkerhet - her er det SVÆRT mye som tyder på at man forsøker å løpe fra og dekke til en rettskandale.

Og da er det bare tull å komme trekkende med rettsikkerheten til vitnet.
Saken må belyses så fort og hver gang det foreligger noe nytt, dette er en løpende skandale.

Jeg minner om gravalvoret her: Ulf Hammern er frikjent i norsk rett. Dommen er rettskraftig.
Bjugnsaken er et mysterium.

MEN: og det er en skam for politiet, domstolene og den norske staten, ved Fylkesmannens kontor: maktapparetet nekter å anerkjenne en rettskraftig dom i norsk rett!

Det ser vi nå, hvor man forsøker å stikke nye opplysninger under en stol så lenge det går....Og vi ser det ved at den norske staten nekter å betale erstatning til Hammern-familien.

Det er begått overgrep i Bjugnsaken, det er hevet over tvil, og et av de aller største er saken som ble konstruert mot Ulf Hammern og som han er frikjent for i norsk rett.

Et annet av mange overgrep i denne saken - siden du er opptatt av retssikkerhet - var anklagen mot og fengslingen av tidligere lensmann i Bjugn, With, på absolutt falskt grunnlag, og mistanker og fengsling av de andre anklagede for øvrig, Jorid Hammern inkludert.

Tenk for øvrig etter: Ulf Hammern hadde vært dømt, og hadde sittet glemt i fengsel i dag, eller muligens hadde han satt livet til, dersom det ikke hadde vært for en uredd og oppegående jury, og en overmåte modig juryformann som hadde mot til å stå rakrygget mot et massivt press fra aktorat og ikke minst rettsbelæringen fra Hans Flock.

Rettsbelæringen var rett og slett et rent bakholdsangrep og burde gå inn i norsk rettshistorie og i studium til juridikum som en skamplett på hvordan en norsk dommer IKKE skal ta parti i en sak!

Og mens vi snakker om rettsikkerhet: lensmann With er i dag død, han fikk en dramatisk forverret livssituasjon, og en alt for tidlig død.
Det er ikke helt urimelig å si at han ble drept av sine tidligere kolleger ved Uttrøndelag Politikammer.

Vi krever nå at politiet gjør jobben sin, eller at settepolitikammer blir oppnevnt, dersom Trøndelag PKm ikke er i stand til det.

Så får fremtiden vise om man kan finne bevis for at barna i Bjugn har blitt utsatt for andre overgrep enn de overgrep de ble utsatt for i dommeravhørene i forbindelse med rettsaken.

Jeg har i mange år tvilt på akkurat det, at overgrep faktisk fant sted, i henhold til professor Brøggers artikler om moderne hekseprosesser.

Jeg skal imidlertid være den første til å ta til ettereretning at det kan vise seg at overgrep mot barn faktisk har forekommet, dersom politiet greier å sannsynliggjøre det, feks ved å benytte sjansen nå, til avklarende avhør, og da helst i samarbeid med mennesker som har erfaring og ekspertise i å takle vanskelige samtalepartnere, som politiet nå viser til.

Men foreløpig tyder det vi nå ser, at omfanget i alle tilfelle har vært betydelig mindre enn fantasifostrene det kommunale apparatet i Bjugn Kommune fantaserte i hop: pedofile ringer, og titallsvis av barn busset hit og dit til "behandling" av et slags hemmelig brorskap.

Om ikke DET viser hekseprosesser, heksejakt og storm i forvirrede menneskesinn, var alle professor Brøggers studier forgjeves!

mandag 20. august 2007

Bjugnsaken - 7

Vanskelig å forstå vitnet, sier politiet idag.....

Dette minner om en annen sak, som jeg tilfeldigvis har innsikt i: Moen-saken!

Jeg jobbet den gang skift på et smelteverk på den tiden rettsaken gikk, og rett etterpå.

En døvetolk politiet den gang brukte, var selv døv, og jobbet på samme skift som meg i ovnshallen.

Tolken var selv svert vanskelig å forstå, men han hadde en utrolig evne til å tolke kroppspråk og lese på leppene. Dette kunne gi opphav til skjærmysler på arbeidsplassen, for det var ikke alltid at leppelesingen var 100% pålitelig i den mørke ovnshallen, og tolken var ofte svært mistenksom, og mistok svært ofte forholdsvis uskyldige kommentarer om dagligdagse ting for å være rette mot seg selv.....

Nåvel denne mannen var tolk, og ble temmelig rystet i sjelen av opplevelsen, og lite villig til å snakke om det.

Jeg tror ikke HAN mente Moen var skyldig, og han ble svært sint når vi spurte for å få bekreftet det som Adressa skrev om saken (fysj, Adressa!)

Men her var det minst dobbel kommunikasjonssvikt: tolken skjønte nok ikke så mye av Moen, han hadde neppe noen bakgrunn for å tolke vitneutsagn, og politiet skjønte INGEN TING, hverken av tolken sin eller den mistenkte: og resultatet er i dag kjent, et av norgeshistoriens verste justismord.

Er Trøndelagspolitiet i ferd med å forsøke å gjøre noe enda verre, med åpne øyne?

Erik Prestmo

Bjugnsaken - 6

Interesserte bør lese Brøgger!

Prof. Brøgger, en internasjonal kapasitet innenfor antropologien, var en av de første som advarte mot moderne hekseprosesser. Han var en av de første som våget å krysse hylekoret fra Akersgata og - desverre - Adresseavisen.

Lykkelig at Adresseavisen ga spalteplass for Brøgger, avisen burde trykke opp igjen hans kronikker med relevans til denne saken som særtrykk, og trykke opp et dugelig opplag til utdeling i vidregående skole, universitets kurs med relevans til dette tema og - ikke minst Politihøyskolen!

Lykkelig også for VG, som så vidt berget æren ved at en av deres journalister, en utmerket trønder ved navn Hans Kringstad skrev en meget gjennomarbeidet bok om saken.

Jeg anbefaler alle interesserte, absolutt alle å lese Kringstad, Brøgger og ekteparet Hammerns to bøker, de er å få på alle biblioteker, og avtvinger respekt, i motsetning til sladder, fantasi og direkte løgner som presenteres av anklagerfraksjonen og aktoratet.

Dersom en ønsker å bli skremt, og se hvor kort vei det er til diktatur og ensretting i vårt eget land, er det bare å skaffe seg kopi av rettsbelæringen som dommer Hans Flock leste opp i direkte sending på NRK! Aldri har jeg følt distansen til Nord-Korea så kort!

Erik Prestmo

Bjugnsaken - 5

Sakset fra Adresseavisens nettsider:

"
Wiig da...! 18.08.07 - 19:41

Takk og pris at Ulf Hammeren har byttet advokat!

Utsagnet fra Hammerens tidligere advokat, Wiig, er eneste årsak til en evt. nyskapt forvirring!

Wiig, som i et intervju Adresseavisen for mange år siden, hadde et håp om å bli dommer i menneskerettskommisjonen! En kan bli stum av mindre.

Jeg tror det fortsatt er en lang veg å gå for Hammeren med de holdningene som politi og rettsvesenet har.

Hammeren vil fortsatt møte sterk motstand fra det juridiske miljø. Stå på videre, Hammeren!
Av: Hubro "

Bjugnsaken - 4

Sitat fra Adresseavisen mandag 19.08.07:

"Avviser Bjugn-tilståelsen

Politiet i Sør-Trøndelag mener det ikke foreligger en ny tilståelse i Bjugn-saken.
Tekst: SIV SANDVIK

Mann tilstår overgrep i Bjugn-saken

Fredag kveld skrev adressa.no at en psykisk utviklingshemmet mann har tilstått overgrep mot to jenter som var med i tiltalen mot Ulf Hammern.

Allerede i januar mottok lensmannen i Rissa tilståelsen fra mannen, men ingenting skjedde i saken. Ulf Hammerns advokat, Sigurd Klomsæt, fikk kjennskap til tilståelsen og gjennomførte et videointervju av mannen. "

Dette er helt UTROLIG!

Avviser politiet denne saken som uinteressant, så skal de vite av vi er mange, mange, landet over som er svært interessert!

Dersom dette er uinteressant, så reiser spørsmålet seg: hva skal det til for å være interesant for politiledelsen i Trondheim?

Og: må vi skaffe oss et splitter nytt politi, en helt ny og annerledes politetat for å trengeigjennom i Trondheim?

Nå er begret snart fullt når det gjelder tabber og tåpeligheter fra ledelsens side, bare minner om Obira-saken, som langt fra har fått en tilfredsstillende avklaring.

Vi er faktisk avhengige av å ha tillit til politiet, og likeså: politiet er minst like avhengig av at vi har tillit til etaten!

Erik Prestmo

Bjugnsaken - 3

Hårreisende av politiet
19.08.07 - 10:53
Det er vel en lensmann som bør ha gode argumenter for hvorfor han ikke har foretatt seg noe i saken. Det er all grunn til å stille seg et spørsmål ved politiets håndtering av saken. Adressa kan vel be han om en forklaring på hvorfor han ikke har prioritert en av landets mest omtalte saker.
Av: Nåh....
Svar på innlegget

Skriv din meningSkriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn, eller du må registrere deg med nick. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Send meg svar
MERK: Innlegg må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg.


Lensmann
19.08.07 - 12:34
Ingen lensmann vil ha noe med bjugnsaken å gjøre. Se bare hvordan det gikk med lensmann With.
Av: Kalle Anka
Svar på innlegget

Skriv din meningSkriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn, eller du må registrere deg med nick. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Send meg svar
MERK: Innlegg må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg.


Jeg gjentar kommentar fra i går.
19.08.07 - 12:29
Jeg gjentar kommentar fra i går.Det bør opprettes "sette-statsadvokat" denne saken må nå overlates til annen og overordnet myndighet.Dahles opptreden i hele Bjugn-saken og i andre og lignende saker gjør at vi har tapt all tillit til denne mannen!Her kommer det helt åpenbart til å bli satt i gang en "etterforskning" hvor resultatet er gitt på forhånd, for her skal Dahle FORTSETTE å skjule alle spor!I den lange rekken av havarerte etterforskninger og mislykkede rettsaker fra trøndelag er Bjugn-saken den mest synlige toppen på isfjellet!Man bør nå gå til et såpass radikalt skritt å starte etterforskning av STATSADVOKATEMBETET.Bjugn-saken er den norske statens Dreyfuss-sak. Men her er det ikke et dønn reaksjonært offisers-korps som er overgriper, det er et ekstremt liberalt stats-og kommuneapparat som dømmer alt og alle som kommer i veien, og samarbeider på alle måter i det skjulte for å dekke egne spor.I den forbindelse kan jeg nevne at jeg kjenner til den "dokumentgjennomgangen" som Fylkesmannes kontor satte i gang foran den første erstatningssaken.Fylkesmannen valgte å sette til side konklusjonen fra en rettskraftig norsk dom (Ulf Hammerns frikjennelse) og erklærte at det var gode grunner til å anta at Hammern allikevel er skyldig. Jeg kjenner personlig en av saksbehandlerne, og ble dypt sjokkert over en slik forakt for norsk rettsvesen!
Av: Erik Prestmo

Bjugnsaken - 2

hmmm
18.08.07 - 21:14
blir kvalm av alt som står nedenfor...at det går ann å blir så blind og godtroende!
Av: lise sake

Fixed and all set in concrete.... 19.08.07 - 01:27

Du har helt tydelig gjort deg opp en mening om denne saken - uavhengig av en rettskraftig frifinnelsesdom i norsk rettsal.

Slikt kalles manglende respekt for norsk lov....Håper bare at du

Bjugnsaken - 1

Søkelys på Aktoratet!
19.08.07 - 01:48
Førstestatsadvokat Jan Henrik Dahle spilte en sentral rolle i Bjugn-saken og sitter/satt fremdeles i sentral posisjon også etter Bjugn-skandalen!Det er all grunn til å kreve denne personens virksomhet etter-røktet.Dersom man gjennomgår hans "merittliste" vil man finne en lang rekke skandaler, ikke bare Bjugn-saken.Personlig kjenner jeg til en annen overgrepssak, hvor en ungdomsvenn av meg urettmessig ble dømt for fullbyrdede overgrep mot sin datter.Hun hadde på det tidspunkt psykiske problemer og oppsøkte hkjelpeapparatet - de samme personer som fremheves annet sted her.Og resultatet ble at etter "hjelpen" kom anklager mot pasientens far på bordet!Far til jenta ble dømt, Dahle var sentral der. Anke ble avvist, Dahle var sentral der også.Senere rømte den pleietrengende dattera fra institusjon og ble plukket opp i Oslo, og rutinemessig undersøkt med tanke på ovegrep og seksuell utnyttelse.Jenta var da fremdeles vigro intacta! Flere år etter at hennes far var dømt for fullbyrdet gjerning!At far i ettertid lykkes å få sin sak gjenopptatt og ble frikjent taler ikke aktoratet til ære, der i gården ga man seg ikke, før man sto ovenfor det ytterste stup, å bli avvist av en norsk dommer i åpen rett!Få søkelyset satt på Jan Henrik Dahle, der ligger en vesentlig det til skandalen begravet, vi skal ha en anklagemyndighet som er opptatt av å bringe SANNHETEN til rette, ikke skaffe seg billige "seire" over mennesker som allerede ligger nede - og lenger nede enn familien Hammern lå i 1992 - 94 er det ikke mulig å komme, ikke en gang i en diktaturstat!Jeg vi bare avslutte med å ønske familen Hammern - og her er det viktig å huske at Ulf og Jorun har barn, og uten forkleinelse for noen, det er neppe noen av barna i Bjugn kommune som har lidd så mye som denne familiens barn!Lykke til og stå på til dere har satt tingene på plass!
Av: Erik Prestmo
Svar på innlegget

Skriv din meningSkriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn, eller du må registrere deg med nick. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Send meg svar
MERK: Innlegg må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg.


Hva med en Dahlegranskning?
19.08.07 - 13:38
Strålende innspill. La oss heller ikke glemme at Dahles rolle i Fritz Moen saken. Ikke minst hvordan han fortvilet forsøkte å tåkelegge fakta da han ble konfrontert med bevis på at han var helt sentral i å presse gjennom det åpenbare justismordet på Moen.
Av: yrkes kriminell
Svar på innlegget

Skriv din meningSkriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn, eller du må registrere deg med nick. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Send meg svar
MERK: Innlegg må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg.


Boomerangsaken
19.08.07 - 15:26
Noen vil kanskje fremdeles huske den såkalte Boomertangsaken: den gang ble mydighetene forsøkt trukket til ansvar for overgrep og tortur mot arrestanter i Bergen by.Dessverre greidde man ikke å samle tilstrekkelig bevis for å sannsynlig-gjøre at det absolutt alltid og overalt pålitelige norske politi kunne ha stått bak noe slikt.Så saken endte med tap.DEN gang konkluderte statsadvokat-embedet at dette var såpass alvorlige påstander at det rettferdiggjorde at politiet og påtalemyndigheten reiste sak mot stakkarene for urettmessige og falske anklager!Ethvert oppegående og rettferdig tenkende menneske bør skjønne at blott PÅSTANDEN som nå reiser seg, at statsadvokaten og politiet i fellesskap har dekket til og UNNLATT å etterforske viktige spor i Bjugn-saken, spor som nå kommer til overflaten ved at privatpersoner har ståpå-vilje og moral til å stå fram, på tross av at dette sikkert kommer til å koste dyrt - alene en PÅSTAND om noe slikt skitner til hele statsadvokatembedet så grovt at det må etterforskes og bringes for retten, som et eget saksforhold!Så kan Dahle, og den opprinnelige etterforskeren ved det dengang Uttrøndelag Politikammer - som virket som hun var sterkt preget av mannshat - få det privilegium å stille opp i åpen rett og forsvare seg og sitt i en uhildet rett - desvverre sørget disse menneskene for at Ulf Hammern ikke fikk møte en uhildet rett.Og at beskydninger fortsatt klebet ved tidligere Lensmann Wisth livet ut.Det er grove overgrep vi snakker om her, og saken er faktisk dødsens alvorlig for statens kvinner og menn.Skal Uttrøndelag Politikammer trekkes inn, må også tjenestemennene ved Melhus og Skaun trekkes inn, som de som sto for fotarbeidet og overvåkingen av Jorunn og familien mens Ulf satt inne, noen av dem lever ennå.Felles for disse tjenestemennene: de ble belønnet for innsatsen ved opprykk innenfor etaten og systemet!Her ligger mange, hunder begravet, det er på høy tid at det luftes kraftig ut.
Av: Erik Prestmo
Svar på innlegget

Skriv din meningSkriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn, eller du må registrere deg med nick. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Send meg svar
MERK: Innlegg må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg.


ære være Prestmo!
19.08.07 - 10:11
...for å gi oss et glitrende eksempel på holdninger og det som kommer så nære opp til maktmisbruk som det går an, og med navngitt juridisk aktør! Med kjennskap til saker som likner på nevnte, kjenner jeg igjen symptomene som Prestmo beskriver.... også aktørene... En kan undres på den alminnelige forstand og sosiale intelligens til enkelte av myndighetspersonene... De forlanger å bli trodd på sitt ord... men folk kan jo forstå at de samme prøver å skjule sannhetene...Jeg vil komme med ytterligere påstand: Det juridiske miljøet i Trondheim er livfarlig og gjennomført korrupt, og er i besittelse av holdninger som stammer fra middelalderens riddertid. En skulle nesten tro at jusmiljøet i Trondheim er gjennomsyret av middelalderske holdninger fra frimurerbevegelsene våre her i byen!Det er stor grunn til bekymring ovenfor de juridiske aktørene som prøver å hindre sannhetene å komme fram.
Av: Hubro
 
Blogglisten