tirsdag 30. juni 2009

Storåsfestivalen sliter!

Det pågår en stor debatt i både Meddalø'n, på Løkken og på Storås, festivalen sliter, man har fått fylkskommunal støtte og man er ikke helt enige om veivalget:
Fra S-T :
"Festivalens filosofi 30.06.09 - 13:46
Storåsfestivalen var aldri tiltenkt å skaffe flest mulig kroner i kassen, ei heller bli landets største festival. Bak enhver festival ligger det en grunnfilosofi, og på Storås satset de på en litt mer alternativ stil når det gjelder både musikk og kunst. At bygdefolkene her omkring ikke liker dette er selvsagt kjipt for oss som liker det..."


Vi har sendt et innlegg til S-T men pga språkbruken faller det vel for sensuren, derfor :

Men, men! Jeg oppfatta da aldri Sturla som noen talsmann for elitetenking?

Filosofien de første åra, oppsummert på NRK-TV og med en humrende Arnt Haugen ved siden av synes jeg var knall og kjemetøft sagt av begge to:

På spørsmål om ikke dette med nakenbading i stamp hadde fått for stor oppmerksomhet :

Sturla : "Å, det ska no værra litt nakenbading å litt småpuling på Storåsfesstivaln da!
Haugen : Å jaaa, det ha no bestanndij vørre ein god del småpuling inni småskogen her da sjø"

Oinnskyld språket, det kommer vel ikke i avisa allikevel, men det ble sendt på NRK i beste sendetid, kors på halsen!

Jeg lo så jeg lå i godstolen, slik filosofi kan jeg gjerne være med på - så lenge alt skjer i frivillighet og glede!

Men at dette skal være noen form for elitefilosofi har jeg vanskelig for å se!

Og dere oppå Storås, i Meddal'n og på Løkken (og nerri dal'n og) det gjelder å finne tilbake til den opprinnelige og orginale Storåsfilosofien - før PENGENE kom inn i bildet!

Lykke til en gang til.

søndag 28. juni 2009

Skogbrannen lørdag kveld.

Hvem var det?

Hvem faen var det som var oppå Raudhammarn og tente bål kvelden før dette skogbrann-tilløpet?

Bål ble observert nede fra Orkanger, det brant på to forskjellige steder oppe på bergknatten ei god stund før brannen spredte seg og før brennenende busker falt nedover bergsiden og anstiftet brann nedi ura!

Er det noen som har sett personer på vei til eller fra brannstedet lørdag ettermiddag eller kveld, så oppfordres det til å varsle politiet!

Man må være skikkelig tanketomme for å tenne bål ute i marka nå på denne årstida, og spesielt på et slikt vanskelig tilgjengelig sted.

Rein flaks forhindret en storbrann. Brannvesenet kom ikke til på flere brannpunkter og måtte bare se på at det brant ut av seg selv fra toppen av berget.

Det var bare snakk om noen få meter før brannen hadde fått tak i stor skog, noe som hadde satt bebyggelsen i fare. Heldigvis var det bare noen lyngrabber og enkelttre nede i ei steinur som brant.

Det kunne være en tanke og sende regningen for utrykning til de som tente bål, så husker de nok at slikt gjør man ikke når det er fare for skogbrann!

lørdag 27. juni 2009

Hei Tori!

Vi har fått en uvanlig humørfylt kommentar til debatten omkring Museumsbanen i S-T og velger å legge ut svaret her, det kan ta dagesvis før det kommer i S-T eller det kan forsvinne:

Nå skal jeg gjøre noe uvanlig: JEG TOLKER DEG IKKE NEGATIVT! Tvert i mot, jeg oppfatter deg som humørfylt, romslig og utstyrt med en god porson alminnelig vett. Så jeg gjør et unntak jeg tolker deg i beste mening! (vi får se om det varer)

Når det gjelder Iskrembil og jernbane-klingeling, så er det et sitat - jeg har snakket med og snakker til stadighet med folk som bor eller arbeider langs strekningen - og det var en av kildene som sammenlignet det med Iskrembilen, noe jeg for øvrig fortsatt trekker på smilebåndet av.

Jeg har snakket med et stort antall mennesker - svært mange er enige i kritikken som har kommet, og ALLE har forstått at far til gutten ble feilsitert på at han skulle ha tatt guttens kjøring i forsvar. Det han reagerte på er trussel om anmeldelse mot sønne, for at sønnen ble påkjørt, og at han etterhvert oppdaget det samme som meg, det finnes ingen sikkerhetssystemer, og enda verre det finnes ingen automatiske sikkerhetssystemer.

Ikke mange tør å ta belastningen ved å skrive eller stå fram i media - det er ikke så rart, når man ser på intensiteten i forsvaret av denne banen fra entusiastene - de mener øyensynlig at sikkerhet ikke spiller noen rolle, så lenge banen går og så lenge de bare kan gjenta og gjenta en ting : du og jeg har vikeplikt for toget!

Men hele poenget er at det skal være et SYSTEM som forhindrer at slike situasjoner OPPSTÅR. Det mangler i dag. Det mangler og vi etterlyser det.

Vi etterlyser et vannetett sikkerhetssystem som er oppdatert for vår tid, og vi forlanger at lokalpolitikerne våre, som ellers er flinke og oppdaterte og godt opptatt av vår felles sikkerhet, griper inn og sørger for at et slikt system kommer på plass.

Et moderne sikkerhets-system skal KVALITETS-sikres.
I Norge har vi to aktører som har erfaring og kan dokumentere god kunnskap til å sikre slike systemer: SINTEF og det Norske Veritas.

Vi forlanger at lokalpolitikerne kommer på banen og framfører krav til Orkla Industrimuseum, Museumsbanen om at slik kvalitetssikring kommer på plass og at resultatet av gjennomgang og alle pålegg er offentlige og at resultatet av all oppfølging av slike pålegg også offentligjøres uten unødig opphold.

Jeg registrerer også som deg at Thamshavnbanen har satt ned hastigheten VESENTLIG på strekningen. Det er STOR forskjell på kjøringen som bedrives nå i forhold til begynnelsen av sesongen. DET ER BRA!

Men det er dessverre ikke nok, det er fortsatt mulig at det oppstår uheldige situasjoner og med slike digre saker som et tog på 30 - 40 tonn i fart blir det fort livsfarlig.
Derfor må det gjøres MER og uten forsinkelser.


Tokle kunne da ha hatt såpass folkeskikk, vært såpass ydmyk og hatt såpass vett på å turnere media og oss i offentligheten, at han hadde gått ut og FORTALT OSS AT MAN HAR SATT NED HASTIGHETEN OG AT MAN HAR TATT LITT HENSYN TIL KRITIKKEN! DET ER FAKTISK IKKE FARLIG Å VÆRE I STAND TIL Å MOTTA GODE RÅD!

Tokle skal ikke se bort fra at råd og krasse meldinger, samme hvor sure de er å motta i øyeblikket, er gitt i en god mening, enhver med litt horisont, bør skjønne at om ulykker skjer oftere, står banen i direkte fare for å bli fjernet av myndightene.

Derfor burde Tokla ha gjort rede for tiltakene og endret kjøreinnstruks, istedet for å henfalle til innbitt selvforsvar, som demonstrert ved leserinnlegg i S-T for en ukes tid siden.

Gjort rede for egne innstramninger og mottatt kritikk som en anledning til å øke sikkerheten.
I stedet reagerer han med anmeldelser. Det vil ikke bli glemt og ligger klar til fremtidig bruk, dersom flere uhell oppstår.


PS det er kjappere å følge med på bloggen enn i S-T, fordi det tar det dagesvis før man samler mot til å legge ut noen småting i S-T!

fredag 26. juni 2009

Ingen lik konkurranse!

Vi får ikke anledning til å konkurrere på like vilkår, fordi en politiker Jorodd Asphjell, som har hentet flest stemmer fra en bestemt valgkrets i kommunen, aldri har tatt seg tid til å gjøre noe for denne sitt partis valgbastion.

I stedet har han fulgt opp en mangeårig linje og konsekvent fremelsket bygdastriden - ved å få alle tilskudd og midler til i så stor grad som mulig til å havne i sin egen lille valgkrets.

Idrettslaget har vært en meget viktig brikke i dette spillet, og han har da som politiker en fortid og nåtid hvor hans "hemmelige" kontakter har medvirket til at Idrettsparken i kommunen med eksisterende Hall står i fare, på bekostning av hans egen klubbs anlegg.

Dermed blir det ekstra latterlig når Arebeiderpartiet nå på død og liv skal benytte denne hallen, som Asphjells virksomhet direkte truer, som er en IDRETTSHALL og at man gjør det på en slik måte at en håndballturnering må avkortes og barna jages vekk.

Er DET noe å være stolt av for Stoltenberg, at barna jages vekk for at han skal kose seg?

Jorodd Ashjell

Jorodd Asphjell er den absolutte og ultimate manifestasjon av en bygdapolitiker som har kommet seg fram ved å spekulere uhemmet i bygdastriden.

I en etter hvert lang politisk karriere har han uhemmet spekulert til fordel for sin krok av kommunen, Fannrem og uten unntak styrt alle offentlige penger han har kommet over til sitt eget idrettslag Orkdal Idrettslag (OIL).

OIL fremstår i dag i Orkdal kommune som Ashjells personlige idrettslag og et underbruk av Arbeiderpartiet.

Ingen er tjent med at dette fortsetter:

- Arbeiderpartiet står i fare for å tape sin gamle bastion, Orkanger, hvor partiet hadde ca 47% oppslutning ved siste valg, mot 34% i hele kommunen.

Orkdal Iderttslag favner, som alle andre idrettslag i landet etter idrettsamlingen i 1947, mennesker av alle politiske avskygninger.

Partipolitikk skal IKKE være en del av et idrettslags daglige liv, laget MISBRUKES nå i en valgkamp-mobilisering for regjeringen og Stoltenberg - og selvsagt Asphjell selv, som står i alvorlig fare for å falle utenfor Stortinget til høsten.

Denne saken er ikke lagt fram eller klarert med lagets styre, årsmæøtet ble ikke en gang orientert om at OIL skulle spille en rolle i Arbeiderpartiets valgkamp.

Det er nærliggende å tro at OIL, som hører heime i et sterkt Venstre- og Senterparti-distrikt, vil ha et flertall av medlemsstokken som IKKE sogner til Arbeiderpartiet.

torsdag 25. juni 2009

Sitat fra Orkanger Vel :
"Svein A. Barø 2009-06-25 02:33

FOLLO vs. Orklahallen BANE 3!

Follo videregående skole står delvis til forfall. Orklahall bane 3 står delvis til forfall.
2 separate bygninger/anlegg som hver for seg har en stor hverdagslig nyttehverdi.

Follo er et fylkeskommunalt anliggende. Orklahallen er et kommunalt anliggende. Så langt er alt "normal".

Follo har behov for fornyelse av idrettsbygget, inklusive ny gymsal. Naturlig at et nybygg og dets brukere/eiere (fylket) ønsker å oppgradere til noe større enn en dagens gymsal, og ønsker en idrettshall.

Orkdal kommune har i flere ordelag bekreftet at ny bane 3 kommer i tilknytning til dagens Orklahall, og vil oppsettholde tilbudet med dagens 3 baner.

Det er ikke noe ENTEN ELLER i denne saken, men et BÅDE OG!

Hva er det egentlig som skjer mellom Orkdal kommunes- og Sør Trøndelag fylkespolitikere?
2 byråkratiske (demokratiske?) etater som driver maktmisbruk ovenfor hverandre?

Fylkeskommunen "tvinger" Orkdal kommune til ett eller annet, eller så er Orkdal kommune i gjeld til SFK? Hva eller hvem har gjort noe fatalt feil her, som blir behandlet på denne måten? Er dette et VANLIG politisk spill, så må SYSTEMET ryddes skikkelig.
Det skremmer meg!
Tuppen og Lillemor kan være et "barnslig" begrep på denne saken, men jeg vil kalle det et politisk (byråkratisk) overgrep, ja faktisk en politisk korrupsjon!

Her må sannheten komme frem, og en redelig saksgang må foreligge offentligheten.

Sannheten er at det kan få samfunnsmessige konsekvenser det kan være vanskelig, om ikke umulig å endre senere. Her må alle trå varsomt, så ingen "taper".

Jeg personlig, i min naivitet, trodde at det offentlige var til for å hjelpe og tilrettelegge FOR folket og samfunnet, ikke utøve sin egen form for maktmisbruk/arroganse for sin egen del. Er jeg helt på jordet, eller...?"

********************

Godt poeng Svein!

Problemet slik jeg ser det er at det lille som har kommet fram om dette, feks på Orkanger Vels sider (ære være Hans for det!) har satt den skjulte fordelingen til fordel for Øverbygda på sakskartet.

Dermed har det blitt umulig å gjøre som vanlig, snu og vende på alle vedtak til fordel for Fannrem og Øverbygda, og som vi har sett i mange, mange år.

Det sammen med innsatsen til Idrettsparkens Venner, med fakkeltog med over 1000 fakkelbærere, innsamlet flere hundre tusen for å kjøpe ei tomt og bevare Idrettsparken for fremtidige generasjoner - ei tomt vi strengt tatt eide fra før!

Alt dette har tross alt satt sentrumsspørsmålene såpass mye på dagsorden at spillet i skjulte rom og i kott og andre steder som ASPHJELL har drevet mot Orkanger og Idrettsparken i mange, mange år ikke kan gå som før.

Dermed får vi Orkdal 2040, en flott 4-fargers trykksak og mye svada, men akkurat når det sendes ut, blir skandalen for stor om hele sentrumsplanleggingen skal torpederes av Asphjells partikompis i Fylket og deres beredvillige byråkrater som står på pinne!

Joda, Orkdal var utsatt for et forsøk på politisk utpressing her, utpressing og overkjørsel.

Så langt kan Ordføreren enda stå oppreist, han hadde i allefall ryggrad til å stå imot direkte utpressing.

Hadde dette foregått i Hviterussland, ville vi ha kalt det gangstermetoder, "mafia" og sikkert noe med "stalin" og"albania" også...

Hva utfallet blir er ikke godt å si, men en ting er sikkert, nå gjelder det å være våkne, stå på og ikke slappe av et sekund!

torsdag 18. juni 2009

Liten respekt for Arbeidsmiljøloven!

Fødeavdelingen i Orkdal har fått brev fra sin leder, Nils Eriksson.

Han har pålagt dem å spare penger og pålagt dem å gjøre det i form av å si opp 6 medarbeidere.

Han gir kort tidsfrist: brevet kom denne uke, tidsfristen løper ut i morgen, og Nils Eriksson pålegger avdelingen SELV å bestemme hvem som skal sies opp!

Det er en uttrolig arrogant måte å behandle sine ansatte på, i 2009!

Det vitner om en leder som mangler selv den mest grunnleggende kjennskap til norske arbeidsrett, hovedavtaler og spesielt Lov om Arbeidervern og Arbeidsmiljø.

For å være helt sikker på at samholdet og miljøet innad i avdelingen raseres for godt, skal altså de ansatte selv sitte i kaffepausene og legge hodene i bløt og si opp sine kolleger?

Det vitner om en ufattelig forakt for de man er satt til lede, det vitner om et totalt fravær av lederansvar.

Det er vel kjent for alle som leser ei avis av og til at Eriksson i lang tid har arbeidet for å få lagt ned fødeavdelingen i Orkdal.

Nå sist demonstrert ved at han, når man opplevde en kritisk situasjon, benyttet anledningen til å falle sine undersåtter i ryggen, på tross av at han, som leder, selv satt med ansvaret!

Avdelingen på Orkanger har fått svært kort tidsfrist det er i høyden snakk om et par dager.

Det som ikke rimer er at ferietiden har startet, slik at avdelingsleder er ute i ferie.

Dermed oppstår den pinible og i aller høyeste grad uvanlige situasjonen at man ser ut til å forvente at de ansatte selv skal sitte i spisepausen og peke ut de som skal sies opp!

Dessuten 6 ansatte i avgang slår voldsomt ut på en så liten avdeling. Mange av de ansatte går dessuten i delvise stillinger, slik at det vil bli langt flere enn 6 hoder som mangler. Det vil etter all sansynlighet si, at det ikke vil bli mulig å opprettholde noen turnus.

Dermed ser det ut til at administrasjone i Helse Midt-Norge har oppnådd det de har vært ute etter i mange år, men med varierende og vikarierende motiver og unnskyldninger, å legge ned Føden i Orkdal.

Det har allerede vært påpelt mange ganger tidligere i den offentlige debatten, taper Orkdal Føden, så forsvinner gynekologene også, fordi det da ikke lenger ern noen faglig tiltrekningskaft hos sykehuset her. Og forsvinner Føden, så taper man også kirurgien.

Og taper man Føden, taper man verdifulle plasser for gynekologi, og Sykehuset står foran en snarlig nedleggelse.

Som man ser, man kan oppnå mye med et lite grep, å si opp 6 ansatte.

Det som er sørgerlig for kvinnene i Helse Midt-Norges nedslagsfelt, er at dette skjer i en periode hvor det er stor mangel på plasser.

Hvor skal fødekvinnene gjøre av seg, skal de ikke bare føde i ambulanser på busslommer rundt omkring, men direkte i veigrøftene også?

Drikkevannet i Orkdal

Det sies at drikkevannet i Orkdal er godt.

Det HAR nok blitt bedre, vi som husker den gang vi tok vannet fra Byavatnet, gjennom den morkne asbest-ledningen som var skandaløst dårlig lagt, og som brakk opp til stadighet, husker godt hvordan vatnet var den gangen, brunt og tilstadighet en ufyselig graut som la seg på bunnen av kjeler og kopper.

Det ble nok bedre når man gikk over til Våvatnet.

Men det er en stor feil ved dagens vannforsyning, det er fortsatt åpent overflatevann.

I innløpet er det bare en enkel SIL, og på denne tiden av året tettes denne silen av alt mulig slags rask. Dessuten fylles vannet med ekskrementer fra alt slags dyreliv, det er også jordbruksland i tilsigsområdet og vannet fyllles også av død og døende vegetasjon, alt dette ligger å råtner i vannet og nedsetter vannkvaliteten.

Det finnes selvsagt et EU-direktiv for vannkvaliteten.

Det kommer nå pålegg om å ta alt ledningsvann fra grunnvannet, for å sikre en bedre vannkvalitet. All vannforsyning til næringsmiddelbedrifter SKAL taes fra slike lukkede vannkilder, ikke fra overflatevann, som vi nå har i Orkdal.

Vannkvaliteten har blitt bedre, i forhold til hva den var for 20 år siden.

Den er fremdeles ikke god nok. Vi vet fra sikker kilde at man kjører på vann som går utenom inntaks-silen på sommertid, pga at det vil være alt for stor arbeidsbelastning på etaten som steller med dette å holde silen fri for løv, døde dyr og annet som tetter silen.

Vi vet også at Orkdal Kommune HAR en kilde grunnvanns-kilde tilgjengelig.

Problemet er bare at man ikke er vilklige til å gi grunneiere kompensasjon som står i forhold til verdien på en slik sikker og god vannkilde.

Vann er dyrt. Vann på flaske er svinedyrt. Kommunalt vann er i sammenligning 1000 ganger billigere. Men det er ingen grunn til at Kommunen skal slå til seg vannet gratis, feks ved ekspropriasjon, for så å snu seg og selge vannet med fortjeneste til konsumentene.

Jeg vil oppfordre Rådmannen til å sette frat på arbeidet med å sikre Orkdals befolkning en sikker og fremtidsrettet vannforsyning, i pakt med alle helsedirektiver som finnes, og sørge for at man kompenserer grunneieren på en skikkelig måte, slik at vi i allefall slipper å skjemmes når vi tapper oss et glass vann.

onsdag 17. juni 2009

Enda en ny sparerunde på St. Olav, OSS

Da er det dags for enda en ny sparerunde på sykehuset vårt!

Som vanlig kommer det til ferien. Som vanlig skyver helesbyråkratene de fødende, mødre pg barn foran seg. Målet er antakelig å tvinge ut mere penger av helseministeren, for tanken er at hab ikke TØR si neg til fødende kvinner. Hensikten er vel å forsette det hodeløse pengeforbruket i Trondheim, og velte ubehaget ut over bygdene omkring.

Situasjone er i midlertid litt forskjellig denne gang, så det kan være på sin plass å rekapitulere hva som har skjedd i GROVE TREKK.

For to år siden var argumentet for å legge ned Føden på Orkdal, at det ikke ble født nok barn.

Det er et så fullkomment tåpelig argument at det er nesten ikke mulig å bruke sterke nok invektiver.

Man KAN IKKE styre fødeavdelinger etter et minimumsantall fødsler! Årsaken er enkel: den andre verdenkrigen brakte ubalanse i den norske demografien (balansen mellom generasjonene i en totalbefolkning) PGS krigen fikk vi voldsomt store fødselstall, det er et meget dyptliggende fenmomen som rammer omtrent alle folketall likt, som opplever krig.

Denne generasjone barn kalles the Baby-boomers og vi finner dem over hele verden.

Helt logisk får vi da en ny fødselstopp når alle diss kommer i forplantningsdyktig alder, det skjedde ca 20 år etter krigen, osv osv. Vi hadde aøltså topper ca i 1945, 1965, 1985 og 2005.
Selvsagt er ikke dette så enkelt som jeg beskrivber det nå, bl.a. trekker slike topper litt ut i tid og har en tendens til å flate ut etter hvert som generasjonene går, og komme noe senere enn teorien tilsier.

Det som er et faktum er at rett etter tusenårsskiftet hadde vi lavmål over hele landet i antall fødsler, og selvsagt lave tall på små avdelinger som i Orkdal. Men man kan ikke styre etter et minimum! Fordi like sikkert som at tallene er lave, så BLIR DE HØYERE, og når en kvinne skal ha et barn, er det vår forbannede plikt å sørge for at forholdene er i orden, og at det står en vel utbygget avdeling klar til å ta imot henne. Noe annet er rått, hjerteløst og ulovlig.

Den gang, når tallene var lave, ble føden berget av Orkdals ordfører, som spyttet i en million i kassen for å holde avdelingen åpen over sommeren.

Men å styre etter slike prinsipper er helt uholldbart! Skal man styre etter hvor mange fødsler det er på et hospital, må man beregne en prosentandel av det totale antall fødsler i LANDET, i REGIONEN og for HOSPITALET. For dersom befolkningsgrunnlaget opprettholdes så skal prosentandelen ikke endres!

Øker befolkningen i forhold til totalbeholdningen øker PROSENTANDELEN, og dermed oppretholdes avdelingen selv om tallene totalt er lave. Dette var den faktiske situasjone i Orkdal som har sett en befolkningsvekst i de senere år.

Synker befolkningen relativt i forhold til andre regioner, vil selvsagt alt minke også prosentandelen, og da og først da er det grunnlag for reduksjoner i tilbudet!

Det vil si at i to av tre tilfelle vil styringsmodellen Helse Midt-Norge forsøkte å bruke, være feil!

Så fikk vi et mellomår hvor forslaget om stenging ig innsparing lot seg tilbakevise ved å peke på at de ikke hadde nok plass i Trondheim.

Men byråkratene sto på sitt og man fikk sommerstenging, som prøveordning en sommer. Til synelatende og overflatisk gikk det bra, men det BLE født noen barn i ambuløanse og i privatbli i busslommene langs veiene våre. Det kunne ha gått helt galt.

Ettersom ingen ble oppsagt og ettersom det ikke gikk an ¨å avvise fødende, er det grunn til å anta at INNSPARINGEN på sommerstengingen var minimal. Da må man spørre seg, hva var den virkelig grunnen til akkurat DEN øvelsen?

Jo St Olavs Hospital har konstant for FÅ Jordmødre! Det har vært en våt drøm for byråkarter og ledere fritt å kunne disponere Jordmødrene, særlig alvorlig er underskuddet selvsagt hver sommer, derfor kommer disse merkelige øvelsene hver sommer!

Men byråkratene i Helse Midt-Norge gir seg ikke!

Nå kan de ikke bruke lave fødselstall som unnskyldning.

Fødeavdelinga på Orkanger, som ble opprettholdt delvis pga at man skulle avlaste Trondheim er sprengt! Senest denne uke har man måttet avvise barselskvinner fra TRondheim, kvinner som allerede har født, fordi det ikke er ledige rom på Orkanger. Samtidig avdelkker dette at det heller ikke er ledige rom i Trondheim.

Noen har bomma kraftig på tallene og bygget for få plasser ved fødeavdelingen i Trondheim!

Samtidig ønsker man nå å skjære ned bemanningen, for åå spare penger!

Da må man spørre, hvordan er DET mulig at man ikke har pengerm, når avdelingene er overfylt? For det er vel pasienter som genererer den eneste inntekten i et Helseforetak?

Her må det være noen som ikke snakker sant!

Også må man spørre: hvordan kan det ha seg at store fødselstall har kommet bardus ppå helsepolitikerne? Det skal jo være en enkel oppgave å planlegge for dette : Man kjenner i detalj størrelsene på hvert eneste årskull. Man kjnner sammensetningen, antall gutte og antall jenter.

Det finnes avanserte formler, som beregner NÅR kullet blir produktivt og hvor MASNGE barn som gjennomsnittlig vil bli født i hver helseregion. OM ikke slike tall finnes, er det noen som ikke har gjort jobben sin!

Allikevel har man bommet grovt.

HVA kan årsaken være til det? Ikke greitt å si når man ikke har bakgrunnstallene i detalj, men EN årsak kan være en forstyrrelse i den demografiske sammensetningen i fylket : en økende andel innvandrere med større barnekull kan rask kullkaste gamle planer!

Dersom det er tilfellet, at innvandrerne har medført for mange "uplanlagte fødsler" må det bevilges penger, mange penger og det fort! For dette er ikke noe som kommer til å gi seg - tvert i mot!

I stedet for å varsle sparetiltak og at 6 ansatte skal sies opp fra ORKDAL, må en gjøre stikk motsatt og ansette FLERE!

Å si opp 6 ansatte ved Orkdal vil rasere avdelingen og ødelegge alle turnusplaner. Alle skjønner hva DET vil bety, for fødende kvinner kan ikke ta hensyn til klokkeslett og arbeidstid.

Derfor må alle sparetiltak for fødeavdelingene avvises.

Vi må ta avstand fra at Helseforetaket skyver de fødende foran seg enda en gang i sin hvileløse jakt etter penger for å dekke over gen tabber!

Og vi må sørge for å få et balansert apparat som står klart til å ta i mot. Andre myndigheter planlegger nå for at vi skal passere 5 millioner innbyggere i dette landet, opp fra 4,7 millioner, hovedsakelig pga innvandring. Vi kommer ikke dit uten et voldsomt antall flere fødsler i de nærmeste årene!

Er det NÅ slaget om Hall 3 står?

Skoleavslutning på Follo i ettermiddag, en skolebyråkrat og tidligere Folloelev holder festtale.

I løpet av talen beskriver han at budsjettet for ny gymnastikksal er øket fra 45 mill. til ca 90 mill.

Og at man ikke er fornøyd med dette, for man driver "forhandlinger med Orkdal Kommune" for å få politikerne i Orkdal til å stille med mere penger for "å finne en bedre løsning for Follo".

To rekker foran meg sitter Ove Snurruås og signaliserer med kroppsspråk at han er overmåte fornøyd med det han hører.

På direkte spørsmål etter seansen, sier byråkraten at det er en best mulig skole som skal bygges, "gymnastikksalen" skal flyttes nærmere dagens skole, det varsles at bygninger skal saneres, men at man må bevare dagens struktur for enhver pris.

Det vekker en viss uro både hos Rektor og byråkrat, når spørsmålet om man er komfortabel med å forskuttere Orkanger 2040 kommer.

Så her gjelder det å stå på, grave etter opplysninger og få mest mulig ut, FØR de stikker oss i ryggen som vanlig i Kommunestyret.

For det kan være en skarve skolebyråkrat som torpederer Orkanger 2040 og raserer alle muligheter for å få noen sentrums-utbygging i orkdal for all fremtid!

Jeg regner med at Stortingsrepresentant Asphjell, som vi knappast har sett eller hørt noe til siden valgseieren for 4 år siden, legger seg ekstra godt i sælen for å skaffe flere midler, så lenge det her er snakk om utbygging ovafor Follobekken!

mandag 15. juni 2009

Vi har bilda!

Vi har bilda av flere hus som ailler skoill ha vært bøgd.

Åsså ska vi vis bilda av hus som heill på å bøhgges, som heiller skoill ha vært kakka ned.

Og bøgg som står å råtne på rot.

Følg med her etter hvert.

fredag 12. juni 2009

Trafikksikkerhet - SIKKERHET - Barnet satt i bagasjerommet

Sakset fra Sør-Trøndelag :
Publisert 12.06.2009 - 14:08

"Barnet satt i bagasjerommet med føttene på støtfangeren - kunne mistet beina
- Meget ubetenksomt, barnet kunne fått kappet av begge beina.
Slik beskriver politibetjent Bjørn Tretøy episoden, der en kvinnelig bilfører mistet førerkortet etter å ha fraktet et barn i bagasjerommet.
"
"- En meget spesiell sak. Vi kan bare tenke oss om denne bilen måtte ha foretatt en rask oppbremsing og blitt påkjørt bakfra når barnet sitter i bagasjerommet med føttene på støtfangeren. De ville blitt kappet rett av, sier Tretøy"

Bra jobba!

Det er jo ikke uten grunn at det finnes sikkerhets-seler INNE i bilene, og sikkerhetsutstyr skal selvsagt alltid brukes.

Men politiet skal jo også forfølge alle brudd på sikkerheten, når de blir gjort oppmerksomme på dem :

Da er det kanskje på tide at Politiet tar fatt i Museumsjernbanen :

For der har man DEMONTERT sikkerhets-utstyret, nemlig de AUTOMATISKE lyssignalene og den automatiske styringen av dem, og erstattet dem med manuell signalkontroll, i form av en knapp som det skal trykkes på, inne i lok'et.

- Hva skjer om lokfører blir tilfeldig distrahert i et kritisk øyeblikk?

- Har lokfører BLITT distrahert?
- Er DET årsaken til de 4 påkjørsler vi har sett allerede, fra togets side?

Det er veldig viktig og veldig interessant å få fastslått hvordan dette har blitt satt i verk, lovligheten av dette og implikasjoner for allmenhetens sikkerhet.
Og i likhet med denne kvinnelige bilføreren med barn i bagasjerommet, kan det kanskje være slik at ikke Museumsjernbanen har LOV til å drive virksomheten slik de gjør i dag?

Etter vårt syn har Politiet en soleklar plikt til, på eget initiativ å undersøke forholdet, nå når saken er brakt til allmenhetens kunnskap, og klargjøre om det er grunnlag for noen formell etterforskning og mulig tiltale..

Vi oppfordsrer politiet til i det minste å UNDERSØKE saken før det skjer verre ting enn at noen mister beinet!

For de som ikke har fått med seg hvordan det ser ut langs overgangene til Museumsbanen i boligfeltet på Klementsmoen, så kan man ta en titt på billed-dolumentasjone her.

http://orkdalspolitikken.blogspot.com/2009/05/overgangene-pa-museumsjernbanen-midt-i.html

Bildene taler sitt tydelige språk.
Museumsbanen har verre ting å slite med og stå til ansvar for, enn noen løse bolter, DET er nesten det eneste Tokle har rett i, selv om han ikke sier det rett ut..........


Mange stygge nybygg i dalføret?

Det er nesten påfallende hvor LIKE og hvor STYGGE de er, mange av byggeprosjektene som har blitt gjennomført i de senere årene.

Det står et stjerneeksempel uti Geilan på Orkanger, ved nedkjøringen til OTI.

Stopp et par mimutter neste gang du skal til OTI og ta en grundig kikk, det er utrolig at noe slikt har kunnet settes opp i vår tid!

Dra også opp på Fannremen, og ta en kikk på "klossene" som er strødd utover ved gammel-saga.

Tist som Faen var det ei bok som het. Den fikk terningkast 6 i VG

Dette er stygt som Faen, og det ville ikke ha fått terningkast 1 i VG engang!

Slikt vil vi ikke SE i framtiden og SLIKE utbyggere vil vi ikke ha i dalen!

mandag 8. juni 2009

To blokker ved det gamle postkontoret?

Sitat:
"Firmaet Vormstad Utbyggingsselskap AS (VUS) ønsker å bygge to blokker med til sammen 15 leiligheter rett bak Orkdal sparebank."

Fire etasjer......

Hvordan stemmer dette med visjonene for den Store Sentrumsplanen?

Er det noen som har plukket fram gamle planer fra drabantby-utbyggingen på 1950 - 60 tallet? Før i tida var det et skremmende bygg som ble berømt som Harstad-blokka, blir det et slikt minnesmerke her også?

Er det SLIK vi ønsker det på den mest verdifulle tomta i hele Orkdal'n eller er det slik vi får det fordi noen som ikke VI ha en flott løsning her i det hele tatt sitter med makta?

Det bør vel være god tid til å tenke seg om, så vidt jeg vet er det allerede et stort marked USOLGTE leiligheter i gangavstand fra dette prosjektet, det er vel ingen vits i å gi folk dispensasjon, slik at de kan bygge seg selv konkurs?
Byggmestere og entreprenører har ikke akkurat utmerket seg ved formsans og respekt for nærmiljø i de utbygginger vi har sett i verdifulle boområder, de senere årene. Vi har en lang rekke direkte skjemmende bygg, satt opp, både på Orkanger og Fannrem.
Utbyggingen av Sæther-eiendommen er på mange måter en merkestein for hvordan vi ønsker at Sentrum skal se ut.
Oppgaven blir mye, mye vanskeligere pga den VETTLAUSE utbyggingen som allerede har foregått på nabotomta, den gamle søppeltippen uti Geilan.
Der, på Røhme-eiendommen, er det blitt direkte stygt, uoversiktlig og kaotisk. Det er direkte synd på beboerne som ble "lurt" til å kjøpe, mens det enda så noenlude ut på tomta - slik ønsker vi det IKKE på Sæther-eiendommen!
Dessverre gikk det helt galt på alle puunkter på Røhme, slik kan vi IKKE risikere å få det på Sæther, her må andre krefter inn i planleggingen, enn kjappe entreprenører med kun kortsiktig gevinst for øyet.
VUS bekyrer seg for fremtiden, og vil gjerne benytte finanskrisen som breekkstang for å få dette kjørt gjennom byråkratiet.
Til det er å si: finanskrisa rydder også opp og kvitter oss med ganske mange av de mest "spenstige" på markedet, slike firma som vi ikke VIL ha, bare vi får tenkt oss litt om.
Her haster det med å tenke.

Vi har i dag sikret oss bilder, som illustrerer hva vi er bekymret for:

Se selv og tenk selv!
Slik ligger området i dag.
Det er rett så ydyllisk!
Men er det SLIK vi ønsker det?

Dette kan nesten ikke karakteriseres som annet, enn at det er bygget for å bli moderne slum på veldig kort tid.

Foran Storingsvalget 2009

Se blogg:

http://orkanger-fotball.blogspot.com/2009/06/hallsaken-bane-3.html

På bakgrunn av representanten Asphjells svake innsats for distriktet i inneværende Stortingsperiode, og hans stadige og demonstrative innspill, utspill og fordeling av ressurser til fordel for fotballbanen på Fannremsmoen, og konsekvente motarbeidelse av utbygging og styring av ressurser til Idrettsparken, kombinert med spill i kulissene for å styre Hall 3 / Bane 3 til Follo oppfordrer jeg fortsatt alle som har tenkt å stemmer arbeiderpartiet, til å stryke denne representanten fra valglista.

Dette er en representant som har vært praktisk talt "#usynlig", han har vist liten interesse for å ta opp saker som kan bedre hverdagen for sine egne velgere og ikke vist intresse for å hjelpe enkeltvelgere fra distriktet.

I stedet har han konsekvent samarbeidet med maktgrupperinger, og benyttet tillitsvervet til å styre flest mulig ressurser til sitt eget idrettslag, OIL på bekostning av de andre lagege i kommunen.

STRYK, STRYK, STRYK!

søndag 7. juni 2009

Tilførselsveien til industriområdet på Grønøra.

Orkdal kommune påstår å være en industrivennlig kommune, som legger stor vekt på å legge forholdene til rette for industrivirksomhet.

Da synes det merkelig det som har skjedd ute ved tilførselen til Grønøra Industriområde: veien som går via brua over Orkla, den såkalte Vigor-brua.

I en vanvittig hestehandel, lot politikerne seg forlede til å legge gang og sykkelbanen over brua og tvers gjennom industriområdet, den delen av området som kan kalles lettindustri. Dette på tross av at aktørene som har bygget der ikke ønsket det.

Der var det allerede endel problemer med innbrudd ved innflyting, naturlig nok ønsker man ingen gjennomgangstrafikk i et område hvor det tidligere var systematiske innbrudd hos en mobil-telefon forhandler.

Men kompromisset kom i de politiske organene, og vi måtte ha gang og sykkelsti over brua.

Av en eller annen grunn anså man tydeligvis brua for å være for svakt dimensjonert, til å gjøre som ved moloen som sperrer Gammelosen. Der kunne en enkelt sveise på ut-riggere og legge en enkel gangbane UTENFOR brua, på utsida, akkurat som ved Gammelosen.

Det skjedde ikke på innfartsåra til industriområdet vårt.

Der utvidet man FORTAUET til dobbelt bredde på den ene siden, og lot fortauet på den andre siden ligge. Dermed forsvant omtrent 1/4 av veibredden.

Så smal har veien blitt, at to personbiler må være oppmerksomme om man møtes på brua. Om to lastebiler, for ikke å si to trailere møtes, vet ikke jeg om veien er bred nok til at begge kan passere - det må i så fall være akkurat på det berømte håret!

Det var flere årsaker til at flertallet i kommunestyret tvang dette gjennom.

Enkelte hevder at dette skjedde etter press fra OTI/Næringsforeningen, som ikke ønsket at man skulle benytte den narturlige og allerede eksisterende gang og sykkelbanen, som går via den nå oppgraderte Gjølmebrua ytterst i Rømmesmoan.

Ved å bruke dette alternativet, var antakelig enkelte redde for at gang og sykkel-trafikken lettere skulle gå fra Gjølme til Domus og ikke innom OTI først.

At dette også kom etter press fra enkelte beboere bosatt på Gjølme, stemmer nok. De kunne for så vidt ha fortsatt å bruke veien som før, uten utbygging og utvidelser, mens man fikk et bedre tilrettelagt alternativ over Gjølmebrua..... Det er som kjent ingen veitvang i Norge.

Men det skal sies, etter at ombygging og innsnevring av veien er ferdig, innrømmer mange Gjølme-beboere at dette var et feil valg, feil prioritering.

Nå når dette er gjort, ligger selvsagt forholdene til rette for at Orkdal kommune helt skal slutte å vedlikeholde gangveien over Gjølme bru.

Forholdet til OTI, Sentrtrumsgata og Domus kommer også i et merkelig lys, nå som det politiske flertallet har bestemt seg for å gå utenom sin Orkanger 2040-sattsing og tillate at Orkla Møre (Domus) nå får byggetillatelse ved den tidligere Betongstasjonen, på tross av byggestopp!

For DET kommer til å gjøre alternativet med gang og sykkelbanen åpenbart for de fleste! Orkdal kommune, ved kommunestyret, har nå vedtatt at handelvirksomheten skal flyttes helt vekk fra Orkanger, til vest for Domusbrua, ut på det som skulle ha vært neste generasjons lettindustri-område og reserveareal for videre utbygging av arbeidsplasser.

At de som driver industri på Grønøra finner seg i dette er nesten utrolig!

I stedet for å INNSNEVRE tilførselen til industriområdet, BURDE Orkdal kommune ha gjort stikk motsatt. Dersom brua er for svak til å tåle en skarve sykkelbane, er den for svakt fundamentert for industrien også, og burde erstattes av en ny, bredere og betydelig sterkere.

Vi kommer tilbake med billedmateriale.

Gjeddemysteriet i Sika, Orkdal

Fra avisa Sør-Trøndelag:
"Gjedde kan være satt ut for 10-12 år siden
Politiet innser at det kan bli umulig å oppklare saken om utsetting av gjedde i Sika."


"Politiet er foreløpig ikke kommet noe nærmere en oppklaring av gjeddesaken. Publisert 06.06.2009 - 09:43

- Leder i fiskeutvalget er et sentralt vitne i saken, og han mener det kan være 10-12 år siden det ble satt ut gjedde i Sika. Dette ut fra størrelsen på fisken og utbredelsen. Derfor er vi ikke kommet noe nærmere en oppklaring, sier politioverbetjent Gunn Grandell ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.
Hun legger heller ikke skjul på at politiet kan bli nødt til å gi opp å komme til bunns i saken.
- Dersom vi ikke mottar flere konkrete opplysninger, innser vi at dette kan bli en vrien sak. Derfor oppfordrer jeg flere som måtte ha informasjon til å ta kontakt med politiet, sier Grandell.
Det var lørdag 23. mai ST skrev om gjeddesjokket i Sika etter at en familie fikk fem gjedder på kroken. Frykten er at gjedda vil spre seg og utrydde ørretstammen i flere vatn knyttet til Sikavassdraget. John M. Myrhaug"

Leserinnlegg:
"Gjedde 06.06.09 - 20:49
For mange år siden kom det gjedde i noen flotte skogstjern i min hjembygd. Forskningen viste at det var måkene som fraktet med seg "styggedommen". Det var store dugnader for å skyte ut de største!
Av: Little"

Jeg vet ikke om det overhodet er mulig at gjedde kan spres av måker, om småfisk kan overleve tarmkanalen på en måke tviler jeg på, likeså tror jeg egg vil dø fort i den glupske måkemagen, men hva finner ikke forskerne ut!

Imidlertid, det er at annet perspektiv på dette:

Se gjesteboka til Orkanger Vel!

Se på en liten diuskusjon mellom P.H. Lilleholte, Kringstad og undertegnede, den 2009-05-31 15:37.

Der påpekes at forvirrede "fugleelskere" for ca 15 - 20 år siden fikk Orkdal kommune til å bruke hele 900 000 kroner for å bygge ei kunstig øy i Gammelosen, et reservat for måker, som i følge elskerne skulle være truet av utbyggingen på Grønøra.
Resultatet ble en eksplosjon av måker, som senere flyttet ut til hustakene på Orkanger, og - kanskje - spredte gjedde til Sika!


Det som ikke er noe kanskje, er at måkene i allefall har spredt innvollsorm til omtrent alle vann og små vassdrag rundt dalføret vårt. Det er et mye større problem enn gjeddene.

Forvirrede "dyrevenner" bør la være å tukle med naturen, måker er predatorer og søppeletere og en av vinnerne i naturen i dag, og sprer sykdom og utrydder andre arter der de kommer til.

Erik Prestmo

lørdag 6. juni 2009

Null tillit til politiet

Fra Sør-Trøndelag:

"Råkjører smadra gjerde på Gjølme

Huseieren mener han har identifisert gjerningsmannen og er skuffa over at politiet ikke vil rykke ut, sjøl om det kan være mistanke om ruspåvirkning."

http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1241717.ece

"Hvorfor rykker dere ikke ut når det er mistanke om promille?

Jeg har tatt beslutninga om ikke å rykke ut til stedet så mange timer etterpå, fordi vi anser det som svært lite sannsynlig at vi kunne ha bevist noen promillekjøring, sier Stene til ST. Han sier at det trolig blir en sak om skadeverket i ettertid.

Jeg er irritert og frustrert over at det ikke er noen som gjør noe, sier Michael Pløhn. Han er livredd for ungene sine. Råkjøring er et stort problem på Gjølme, trass i at det er 30-sone. Pløhn krever at kommunen gjør noe, og at de setter opp fysiske hindringer mot råkjøringa.
Marte Mona "

Det etterfølgende nettdebatten avslører en dyp mistillit og en stor misnøye med politiet.

Det som synes klarere og klarere for en observatør er at politiet gaper over alt for mye av reint administrative arbeidsoppgaver og brenner opp ressurser på å forsøke å regulere det POLITISKE LIV, i stedet for å drive med det de skal.

Foten må skftes til en annen sko, for å si det slik, nå holder de på med noe helt annet enn å være politi, nå ser det ut til at etaten er resrve-Pilitikere og reserve-administratorer, for stillinger der det allerede finnes mennesker som skal være i stand til å fatte beslutninger.

For ytterligere å understreke mistilliten til politiet i vårt distrikt, se leserundersøkelsen her :

http://www.avisa-st.no/index.jsp?mailType=poll&func=vote

Det er skremmende lesning, og burde være et mareritt for politiets folk, som bør konsentrere seg om å gjøre jobben sin, i stedet for å drive med ulovlige, ville streikeaksjoner i arbeidstida!
 
Blogglisten