torsdag 16. juli 2009

Fingern i jorda

Du er utrolig pessimistisk!

Skulle vi alle ha fulgt din logikk, hadde vi fremdeles levd under svensk eller dansk kongedømme som en koloni.

Selvfølgelig hjelper det å ta opp forslag til forandringer! Hvor lang tid det tar for å få gjennomslag avhenger bare av gjennomsnittsnivået på de som omgir oss.

Dessverre er gjennomgangsmelodien her i Trøndelag at det må gå liv, før noe blir gjort.

Men til trøst for deg som er så pessimistisk, kan jeg si deg at etterpåklokskapen er 100% pålitelig...... men da er det for seint for noen!

onsdag 15. juli 2009

Hansteen oppfyller ikke kravene - hva med Thamshavnbanen?

Fra Adressa i dag :
"Sikkerhetshensyn - Vi jobber med å få det nødvendige utstyret på plass, sier skipper Edmund Eilertsen til adressa.no.
Årsaken til at «Hansteen» ikke får seile er manglende sikkerhetskrav. Alle båter som går med passasjerer ha fartstillatelse for å kjøre.
- Vi har gitt «Hansteen» en rekke sikkerhetspålegg de siste årene som de ikke har etterkommet, sier fungerende sjøfartsdirektør John Malvin Økland.
Eilertsen sier dampskipet håpet på å få fritak fra de ordinære sikkerhetskravene, ettersom båten er verneverdig."


Det er øyensynlig flere som tror at man kan gå på akkord med sikkerheten, fordi man er "verneverdig".

Det er nesten ikke til å tro at man kan finne på å ville seile på den værharde norskekysten uten nødvendig livbåt. Det er ufattelig at man tror at merkelappen "verneverdig" gir noen beskyttelse når det ryker opp på sjøen. Og det er ufattelig at man er villig til å ta slike sjanser når man har passasjerer ombord.

Jeg har tidligere påpekt den store kollisjonsfaren ved krysningspunktene for Thamshavnbanen, der det mangler sikringsutstyr. Allerede etter minimal drift har banen hatt 4 kollisjoner, hvor toget har kjørt på andre veifarende. Så det er ikke til å komme forbi at man her har et sikkerhetsproblem.

En ting er dødsfare for andre veifarende (se bloggen Orkdalspolitikken i dag), en annen ting er sikkerheten for selve TOGET.

Dette er verdifulle historiske gjensatnder som burde bli tatt vare på som museumsgjenstander. Selv i lav fart har dette toget en kollosal bevegelsesenergi, det har potensiale til å skape store ødeleggelser, på andre - og seg selv.

Et tog i 20 km/t har en ufattelig kraft i kollisjonsøyeblikket, det tilsvarer en personbil i ca 115 km/t og selve støtet som knuser den påkjørte er 5,7 ganger kraftigere enn en bil i 115 km/t!

Dermed ligger det klart i dagen at en kollisjon med et kjøretøy lastet med brennbart materiale i litt uheldige omstendigheter lett vil føre til det antennes en kraftig brann.
Da risikerer en at hele nuesumstoget brenner opp, og vil være tapt for all fremtid. Som en rent museal betraktning, burde det nedlegges forbud mot å kjøre dette toget overhodet. Det er uansvarlig å ta slike sjanser med verdifullt fornminne!

Både for Hansteen og Thamshavnbanen kan det bli kostbart, om det verste skulle skje!

tirsdag 14. juli 2009

Europavei E39

Det har gått noen år. Veien ligger der ferdig, snart er det vedlikholdsutgifter som blir det store spørsmålet.

Da er det kanskje på tide å se på hva som skjedde :

Når dette veiprosjektet kom opp, skjedde det endel merkelige saker og ting i orkdal kommune.

Gammelordføreren, Arne Grønset, ble plutselig ansatt "for å ta seg av dette prosjektet". På tross av at han null utdannelse mht veibygging. Null praksis med noen ting som har med vei å gjøre.

Men selvsagt han var arbeidsledig etter å ha tapt et valg "helt overraskende" og med liten lyst til å vende tilbake til den gamle jobben sin, som var skolelærer.

Nå var antakelig det likesåbra, både for Arne og barna, alderen tatt i betraktning.

Men vi fikk en vedvarende sttrøm av informasjon om dette vegprosjektet. Grønset var flink slik og fikk de andre politikerne med seg på Bomveiprosjekt og til og med til å åpne bommene før et spadestikk var tatt og kreve inn bompenger på den gamle veien.

Siden har det vært stadige mediaoppslag om bompengeinnkrevingen, hver gang renta gikk OPP.

Nå har det imidlertid vært stille LENGE, og nå har vi historisk lav rente. Da skulle vi vente å få Grønset på avisforsida med et gladbudskap : trafikkøkningen har vært så stor, bompengeskrinene så velfylte og renta så lav at vi kan forvente at bommene blir revet TIDLIGERE enn antatt.

Det har ikke skjedd.

Hvorfor? Er det muligens slik at den gode Arne har andre prosjekter på gang, er det andre saker som plutselig skal finansieres ved at bompengeinnkrevingen skal fortsette i det uendelige?

Så til selve veien:

Gammelveien. Grønset lovte at det skulle ligge penger i prosjektet som garanterte vedlikehold av Gammelveien. Gammelveien er av stor betydning for de som bor langs den som lokalveg. Den har også stor betydning som beredskapsveg, en avlastningsveg å sende trafikken inn på, når noe går galt i tunellene.

Det betyr til sammen at det er uansvarlig og muligens ulovlig å la veien ligge å forfalle som den gjør nå. Veien må i det minste opoprettholde den stanbdard den hadde når nyveien ble åpnet, dersom det skal være trygt å sende ALL trafikken langs den, ved ulykker og andre hendelser.

Underveis har det kommet forslag om å slå av lysene langs gammelveien. Det er også sannsynligvis ulovlig, i og med at Gammeleveien ligger der og SKAL kunne ta unna all trafikken.

Så er det nyveien.

Ble vi fornøyde med den?

Den ligger der, planlagt og bygget etter en forhistorisk standard.

Ikke er det VEISKULDER. Ikke er det MIDTDELER.

Veien er bygget for smal til at det er plass til en av delene en gang - det bnurde ha vært plass til begge.

Veien er også bygget med 1 1/2 kjørefelt. Det vil si at antall kjørefelt i fartsretningen varierer.
Det er en voldsom ulempe, og motarbeider trafikksikkerhet.

Pr i dag er det slik at man har ansrt ett kjørefelt i sin retning snart to, og snart har man et eller to kjørefelt i møtende retning, slike veier krever ekstra aktpågivenhet og burde ikke ha vært bygget.

Desverre er tunellene FOR SMALE. Broene like så. Slik veien ligger der i dag bør man sette i gang et stort STATLIG prosjeekt og bygge fredig veien slik den skulle ha vært bygget fra dag en :

Slå ekstra tunnelløp ved siden av eksisterende, bygge ekstra brospenn ved siden av eksisterende og bygge ut veien i bredden i hele sin lengde.

Dette kan sikre at man kan ha midtdeler i hele veiens lengde, men har man midtdeler MÅ det en veiskulder til i tillegg, slik at man har plass til å hensette foruleykkede kjøretøy.

Desverre er det ingen vei utenom å bygge kostbare ekstratuneller for å kunne realisere et slikt prosjekt, men slik er det fortidens unnlatelsesynder BLIR kostbare å rette opp.

Det er på høy tid at man griper fatt i dette.

Gammelveien må få et kraftig løft og igjen få et fast dekke med gode lysforhold, det vi har i dag ligner mere og mere på en potetåker, etter hvert som tiden går og veien står der og forfaller.

Nyveien står foran kostbart og nødvendig vedlikeholdsarbeid. Det har egentlig ingen hensikt å sette i verk det, uten at man samtidig oppgraderer veien til moderne standard, vi bør ikke se 2020 i møte med en så dårlig vei, nye E39 har allerede utmerket seg med å være en ulykkesstrekning, skylda for det er klart beskrevet ovenfor.

lørdag 11. juli 2009

Hyllesten til Orkanger Vel

Jeg vil gjerne co-signere hyllesten! Både til Hans og Orkanger Vel og til Knut Even!

Knut Even er en av de få personene som gjør at jeg ikke har gitt opp Orkdal Arbeiderparti for godt!

Når jeg ser på hva han har måttet tåle gjennom de siste 10 - 12 år fra den fløyen av dalføret og partiet hans som ser ut til å ønske å legge Orkanger øde, gjør det meg vondt på hans vegne.

Dessverre er det ikke mulig for meg å anbefale en stemme på hans parti ved kommende valg, ene og alene pga den person fra dalføret som står på sikker plass.

Vi får enes om å jobbe for å rette opp miseren til første kommunevalg.

Takk begge to, uten dere hadde det vært nærmest uutholdelig å bo her!

Stå på videre, nå er ikke tiden til å gi opp, som foreldre uttrykker i Sør-Trøndelag i dag, i ren frustrasjon.

Nå er tiden til å gå i de fotspor Hans og Knut Even setter, og ikke bare lage en sti, men å tråkke opp en bred og fin vei til fremtidens Orkanger!

Erik PrestmoSitat :
" Nikki 2009-07-11 02:56
Flott Knut Even, maken til skryt til en Velforening er sjelden kost.

Og du har helt rett. Viktigheten av objektiv informasjon til lokalsamfunnet er avgjørende for opprettholdelsen av tilhørighet og identitet for menneskene i lokalsamfunnet vårt.

Sannheten er Knut Even : Du er en av de viktigste bidragsyterne til at vårt lokalsamfunn er så kulturelt mangfoldig som det er.

Ditt engasjement via politkken og Orkanger Aktivum er unikt. Jeg benytter herved dette forumet til å takke deg for din kjæmpeinnsats for Orkangersamfunnet, og ønsker deg lykke til med arbeidet i årene som kommer. Mvh Nikki "

" Knut Even Wormdal 2009-07-10 23:54
GRATULERER! At medlemstallet i Orkanger Vel snart passerer 400 er fantastisk, men er det noe rart.

Dette må styret i foreningen ta som en annerkjennelse og takk fra befolkningen på Orkanger og omegn, samt utflyttede.

Gammelosen fremstår som enestående. Hovslunden har fått et stort løft, og Orkdalsveien med bord, benker og blomsterkasser bidrar til å gjøre Orkanger mer attraktiv.
På tross av hærverk og en del manglende forståelse i enkelte offentlige etater, holdes humøret oppe.

Alltid trivelig å møte styret i ulike sammenhenger. Så til slutt: 500 - 600 lesere av hjemmesiden hver dag, er en bekreftelsepå at Orkanger Vel gjør mye riktig. Å gi befolkningen ferske nyheter og synspunkt på samfunnsmessige spørsmål, viser seg å være verdifullt. Maken til besøk på en hjemmeside, er det noen bedre? Stå på videre og lykke til. "

Kjørte visstnok 126 km/t

Avisa Sør-Trøndelag har en artikkel om råkjøring, og vi leser de vanlige "truslene" fra politiet, før de tar ferie og veien ligger der uten kontroll.

Det er imidlertid EN sak avisa ikke har fått med seg, det var TO biler som kjørte fort langs veien......

Utrolig!

Det må da være tjenesteforsømmelse å sitte å SE PÅ slik kjøring i 10 000 meter!
En tjenestemann med baller ville ha stoppet dette etter 1000 meter, Clint Eastwood etter 10.

Her har politiet faktisk bidratt til svinekjøring - DE kjørte jo også bortimot 126 km/t i 10 000 meter!

Og alle som ferdes etter veien vet at er det FLERE som svinekjører i kolonne etter veien, så blir det smittsomt! Ergo har politiet selv bidratt til å senke sikkerheten de skryter av ved denne anledning.

All trafikkkontroll med fart som eneste tema er skatteinnkreving, det burde stoppes, inntil man bestemmer seg for å b\ygge et veinett for det 21 århundre, i stedet for å flikke på veinettet fra det 19. århundre.

torsdag 9. juli 2009

Kampanje MOT Orkangers befolkning, Sør-Trøndelag?

Asphjell ble presentert stort i S-T nettopp, med unnskyldninger og bredt rom for (bort)forklaringer i 4. september-flausen.

Dersom Lensmannen presenteres på samme måte i morgen(og det ble han se dagens avis!), med bredt rom for bortforklaringer og unnskyldninger for ikke å ha gjort noe vesentlig hverken mot den innbruddsbølgen han fastslo at de nå skulle stoppe, rett før sist helg, eller å gripe inn mot småpønken nede i Hermetikken, da ligner det kraftig på en kampanje rettet mot Hans K, og Orkanger Vel.

Da mangler det bare et portrettintervju av den anmeldte ungdommen fra Hermetikken, med gråte-og-synes-synd-på intervju med guttens mor og stakkaren selv, så HAR vi en kampanje!

Men da må denne skauningen i redaktørestolen ta inn over seg også, at går han til "krig" mot Hans og Vel'et, så går han samtidig til krig mot Orkangers befolkning, for det er BRED enighet om disse sakene.
Det er lite gehør på Orkanger hverken for Asphjell, lensmannen eller småpøbelen.

Jeg er imponert om dette viser seg å holde stikk, for mens andre bedrifter og mediabedrifter sliter i disse krisetider, og i hvert fall forsøker å beholde kjernemarked og hjemmemarked, gjør da S-T stikk motsatt!

Det skal gå greitt å klare seg uten S-T, det er ikke noe problem, men det er tross alt endel bra arbeidsplasser.........

tirsdag 7. juli 2009

Lensmannen, Kardemommeloven og Fantomloven!

Sitat fra Orkanger Vel :
"Dere gjør det for fristende for dem!" 2009-07-07 16:10
La oss håpe at ingen begynner å bryte seg inn i dyre biler i dalen vår. Ja, for de er vel "for fristende" de også..? Ganske så utrolig at dette kan komme fra en lensmann med lang fartstid i yrket sitt. Skulle nesten tro det var en unnskylding for å ikke gjøre jobben sin, men så vondt vil jeg ikke tro om vår kjære lensmann - iallefall ikke ennå. Det spørs om mange av de innbruddene som har vært i dalen og omegn blir henlagt også nå da som politiet har funnet sin argumentasjon. For det må da være fristende for de kriminelle å stjele. Og som vi har lært - det som er "for fristende for dem!"... Olav "Lang fartstid, lensmannen? Han er da bare en guttunge!

Men han er VELDIG ivrig på papirarbeid! Det trekker ut og trekker ut og han lager stadig mer arbeid for seg selv, ved nye påhitt og innfall for å trekke ut en papirsak....

I gamle dager lærte de seg en sak lensmennene : i "sitt kongerike" gjorde de som de ville.
Derfor, når det kom brev fra Oven om fillesaker, leste de, ristet på hodet og arkiverte i der Runde Arkivet.


Det gjør ikke guttungen, så da blir det lite fokus på slikt småtteri som det vi ser her; inntil det koker over for noen, men du kan være sikker på at pøblene slipper unna da også......
Det er en gammel sannhet at det alltid er lettere å straffe de som i utgangspunktet er lovlydige.....

Greitt at lensmannen praktiserer Kardemommeloven.

Han har bare ikke forstått hovedsaken med Kardemommeloven :
Det er selve grunnlaget, grunnmuren som Kardemommeloven står på, for det er
Fantomloven : "Fantomet er hard mot de harde".

Uten det prinsippet funker ikke KardemommelovenI Man kan aldri være snill og grei mot de som bare er slemme!

Og det er NÅ tiden er inne til å forklare Hermetikk-pøblene hva Fantomloven betyr.

Enten gjør lensmannen det, eller så tar andre over - , som annonsert via Nettet, og det vil vi andre helst slippe. ALLE vil slippe det, Hermetikk-pøblene også - etterpå.

Jeg tror nesten lensmannen er litt redd for de harde jeg, redd for å provosere, redd for at det blir enda mer - huff ubehagelig - gammeldags politiarbeid! Men det må til!

NOTAT FRA ORKANGER VEL: GAMMELOSEN – HISTORIKK OG ANSVAR.

Nedenfor legges ut et notat fra Orkanger Vel angående Gammelosen og Hermetikken, slik at det skal være lett tilgjengelig for så mange som mulig. Les det og tenk selv!


NOTAT FRA ORKANGER VEL:
GAMMELOSEN – HISTORIKK OG ANSVAR

17.05.2009

På møtet på rådhuset 15.mai presiserte både lensmannen og kulturetaten at Orkanger Vel er å betrakte som "problem-eier".
Lensmannen poengterte også at vi burde ha forutsett at det kunne oppstå ordensproblemer ved etablering av et attraktivt friområde nær bebyggelsen.

Orkanger Vel har etter mitt syn tatt et langt større ansvar enn det som er naturlig for ei velforening i et kommunalt friområde – også mht ordensproblemer. Å be om tiltak i offentlig regi betyr ikke at vi fraskriver oss ansvar for å velte alt over på det offentlige.

Derimot: Det er uheldig hvis kulturetaten (kommunen) og lensmannen mener at frivillig innsats automatisk fører til medansvar blant annet for orden. Det tror jeg vil svekke i stedet for å stimulere frivilligheten.

Det er mulig vi snakket litt forbi hverandre på møtet. Her er et forsøk på en historikk og en presentasjon av Orkanger Vels rolle. Kanskje kan den gjøre det lettere å diskutere ansvarsfordeling senere:

GAMMELOSEN:
Området er eid av Orkdal kommune.

Dette var opprinnelig Orklas utløp. Regulert til industriareal i likhet med Grønøra ved utbygginga av havne- og industriområdet. På 1980-tallet bidro blant andre Orkanger Vel til at Orkdal kommune omregulerte til friområde.

Det pågikk en mangeårig diskusjon om tiltak i Gammelosen. Området var gjengrodd og fullt av industriskrot. Ingen attraktive badeplasser. Manglende utskifting av vatn førte til forsumping og påfølgende insektplage. Orkdal kommune måtte til slutt mudre, åpne utløpet og bygge bru.

2002: Orkdal kommune vedtok å nedsette et planutvalg for Gammelosen, Terna og "Bruket". Det siste er strandområdene ut mot fjorden, øst for Gammelosen.
Utvalget besto av hele 11 medlemmer, hvorav tre var politisk valgt. Orkanger Vel hadde to medlemmer i "Gammelosen-utvalget".
Utvalget engasjerte arkitekt for å planlegge bruk av arealene.

2004: Det forelå en endelig plan for utfylling av masse, plassering av badeplasser, rasteplasser, beplantning osv.
Orkdal kommune var bestiller, fikk planen og tok den til etterretning.

Planen inneholdt ingen kostnadsoverslag for enkeltanlegg eller forslag til finansiering. Det oppsto en diskusjon i politiske fora om hvem som skulle arbeide videre for å gjennomføre planen. Risikoen var overhengende for at planen ville bli liggende uten videre framdrift.

Dette er tidspunktet da Orkanger Vel inntok en aktiv rolle – ut over å ha to medlemmer i et stort utvalg. Vi er nå i januar 2005.

Medlemmer i Orkanger Vel og andre frivillige gjorde i praksis jobben for Orkdal kommune:
- Vi laget detaljerte prosjekter i blant annet Hermetikken og sørenden, og kostnadsberegnet disse.
- Vi tilbød oss å ta ansvaret for enkelte av disse prosjektene dersom Orkdal kommune tok ansvaret for infrastrukturen i Gammelosen – det vil i praksis si tursti, belysning og toalett.

Orkdal kommune støttet forslaget til ansvarsfordeling. Det lyktes å overtale politikerne til å bevilge penger til opprusting av tursti/lysmaster midt i et budsjettår. Det lyktes også å få kommunen til å forskuttere spillemidler.

Til gjengjeld opparbeidet vi blant annet den planlagte rasteplassen i Hermetikken på dugnad. I forståelse med kommunen anla vi også badeplass på stedet. Dette var starten på engasjementet vårt.

Gjennom omfattende dugnadsinnsats og pengeinnsamling har vi realisert tiltak Orkdal kommune har ønsket og vedtatt – i tråd både med planen for Gammelosen og den overordnede Kommuneplanen (utbygging av nærmiljøanlegg, forebyggende tiltak, tiltak for fysisk aktivitet osv).

Derfor blir det litt forkjært hvis et slikt engasjement gjør oss til "problem-eier".

ORKANGER VEL:
Har et styre på åtte inkludert tre varamedlemmer.
Har uformelle grupper som rydder i skog og kratt langs turstien, som plukker søppel og som drifter Hermetikken.
Velforeninga har ca 370 betalende medlemmer. Noen få møter på dugnader. De aller fleste er altså passive. Det er naturlig. Voksne engasjerer seg aktivt primært der deres egne barn deltar i organisert aktivitet.

Dette er noe av hva Orkanger Vel har gjort i Gammelosen siden 2005:
- Anlagt tre badeplasser. Det er i tre omganger kjøpt inn og kjørt på til sammen 2000 kbm korallsand til en pris av 200 000 kroner. Private entreprenører har arbeidet gratis. Orkdal kommune fikk momsrefusjon for pengene ved de to første innkjøpene – altså en netto gevinst til kommunen.
- Hermetikken: Kjøpt og/eller bygd på dugnad; badebrygge, platting, scene, tribune. Satt opp to buer, den siste i år. Her er det meningen å tilby skolene gratis lån av kanoer. Anlagt grill, parkmessig område, og vi er i ferd med å lage hinderløype.
- Nordenden: Bygd skifergrill.
- Hele området: Satt ut benker og bord.
- Beplantning: 1150 stiklinger av furu og 240 stiklinger av serbergren er plantet på dugnad i jordvollen mot industriområdet.
- 160 prydbusker plantet, hovedsakelig i sørenden og Hermetikken.
- 20 eiketrær og andre treslag i gave. Søyleosp innkjøpt.
- Kortbølgen: Gammelt treffsted/utsiktspunkt gjenreist på dugnad i fjor høst.
- Troa: En gammel vannkilde brakt fram igjen. (For øvrig en stor investering med mye maskinarbeid).
- 12 informasjonstavler med bilder og tekst danner historisk vandring. Innkjøpt.
- Tre profesjonelt utførte informasjonstavler innkjøpt til en pris på 30 000 kroner. Formål: Å heve statusen til området og gjøre det lettere å argumentere overfor drikkelag.

Jeg stopper her.
- Grovt anslått vil jeg tro at Orkanger Vel har brukt ca. 400 000 kroner i Gammelosen siden 2005. I tillegg kommer en omfattende dugnadsinnsats som vi dessverre ikke har bokført.
- I form av momsrefusjon har vi tilført Orkdal kommune langt høyere beløp enn hva vi for eksempel får i kulturmidler fra kommunen.
- I tillegg kommer vedvarende dugnad i form av drift. Ett eksempel: Orkdal kommune har bevilget midler til rydding i skogen langs turstien. Dette er en svært omfattende jobb som må gjøres årlig. En gruppe pensjonister tar nå denne jobben gratis. De har eierfølelse for området.
- Andre pensjonister plukker søppel – blant annet etter uorganiserte og ulovlige fester.
- Strendene steller vi selv. Vi reparerer og vedlikeholder alle installasjoner som er i velforeningas eie.

I tillegg har vi bruk svært mye tid på kommunikasjon med Orkdal kommune. Blant annet måtte Orkanger Vel ta initiativet for å sikre drift av turstien etter at den lå ferdig. Alle slike prosesser er tunge, både fordi vi blir oppfattet som ubehagelig kritiske, og fordi det går ut over jobben både til undertegnede og andre.

Dette er ikke ment som kritikk av enkeltpersoner i Orkdal kommune. Orkdal kommune har gjort mye bra i Gammelosen, men de fleste initiativ kommer fra velforeninga. Det er slitsomt.

Orkdal kommune mangler etter mitt syn en reell eierfølelse for Idrettsparken, Gammelosen og lignende områder. Det har ikke med ansatte, men med organisering å gjøre. En større kommune ville hatt et parkvesen.
Mitt inntrykk er at i Orkdal representerer disse anleggene en merbelastning for etater som må prioritere andre gjøremål.
Parkmessige anlegg med tilbud som Gammelosen faller mellom teknisk etat og kulturetaten.

ORDENSFORSTYRRELSER:
Til slutt:
Orkanger Vel har absolutt vært forberedt på at Gammelosen ville bli gjenstand for ordensforstyrrelser. Dette tar vi alvorlig.
Ett eksempel: Orkdal kommunes plan omfatter bru ut til øya. Vi får stadig henvendelser fra folk som ber velforeninga få på plass ei slik bru. Teknisk sett er det en enkel sak. Men jeg er motstander fordi øya da kommer til å bli forsøplet og forfalle til en festplass. Jeg vet ikke om noen i Orkdal kommune har en mening om dette?

Vi har gått ut med informasjon til naboer i forståelse med lensmannskontoret, og anmeldt flere konkrete tilfeller av skadeverk og ulovlig bilkjøring etter anmodning fra samme etat. Argument: Dokumentere problemet.

Flere av oss har gang på gang snakket til og forsøkt å få en dialog med grupper av festende ungdom som er til sjenanse for naboer og andre brukere. Men vi mangler autoritet og utsetter oss selv og egne barn for ubehag.

I 2008 ga vi foreningas Trivselspris til Natteravnene i Orkdal i et forsøk på å gi dem publisitet og bedre rekrutteringen.

Det jeg ikke var forberedt på, var at politiets terskel for å tolerere ulovlige drikkelag ved husveggen til folk lå så høyt som den gjør. Jeg visste heller ikke at politiet tar kveld kl. 23 midt i uka. Men det siste må vi selvsagt bare innrette oss etter inntil beredskapen eventuelt bedres.

Lensmannen må gjerne mene at tavlene til 30 000 kroner er en uklok investering. Men se på dem først. Bak både tekst og utforming ligger en bevisst tanke, etter råd fra profesjonelle.

For Orkanger Vel er den enkleste løsningen å trekke oss ut av området. Men det er ikke aktuelt pr. i dag.

Festen i Hermetikken: Vi ønsker å gjennomføre årets fest siden den allerede er annonsert i programmet for Orkanger 2009. Vi skal vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette i 2010. Det har jeg allerede varslet resten av styret om.

Men det vil nok vekke en viss undring hvis det eneste lovlige arrangementet må opphøre og ulovlige fester får fortsette.

Mvh
Hans Kringstad
Leder Orkanger VelMobil 90548998

Massiv misnøye med politiet i Orkdal!

Avisa S-T kjører en leserundersøkelse om politiet i Orkdal.

Hele 65% sier de er direkte misfornøyd med politiet. Det er ganske andre tall en det politiet selv legger fram i spørreundersøkelser bestilt av Politiets Fellesforbund, med spørsmål nøye designet for å gi et ønsket resultat.

Tallene ser slik ut pr. i dag :

Er du fornøyd med jobben politiet gjør?

Ubetinget ja. 101 5,5 %
Ja, ut fra de ressursene de har til rådighet. 362 19,6 %
Nei. 1200 64,9 %
Har aldri hatt behov for å tilkalle politiet. 185 10,0 %


Som man ser omtrent 65% sterkt misfornøyd, kun ca 6% er fornøyd.

Jeg har ingen sikker kilde pr i dag, men mener at disse tallene faller svært mye dårligere ut for Lensmannskontoret NÅ enn under tidligere lensmenn. For de som har fulgt denne avstemningen over tid, ser det også ut til at de siste ukenes tildragelser i Hermetikken, og politiets totale mangel på innsats og totale feilvurdering av situasjonen har satt fart i misnøyen.

Det har fra politihold i S-T's spalter vært forsøkt å lansere svarkategorien "Ja, ut fra de ressursene de har til rådighet" som positiv for Politiet.

Til det er å si at politisk tenkende mennesker som meg feks ville svare slik : Ja jeg er fornøyd ut fra ressursene - MEN JEG ER JÆVLA MISFORNØYD MED RESSURSENE OG PRIORITERINGEN LENSMANNEN GJØR!

Derfor kan ikke denne svarkategorien tolkes positivt for Politiet, den kan i beste fall deles i to, slik at bare havlvparten tolkes positivt, resten svært negativt.

Om man gjør det er omtrent 15% av befolkningen sånn noenlunde fornøyd med Politiet, 75% til dels sterkt misføornøyd og 10 prosent har egentlig ingen mening om saken.

Det er trist for politiet!

Enda tristere er en mørk hemmelighet på Lensmannskontoret :

Kategorien "Ubetinget ja" ble forsøkt stemt opp - stemmene så ut til å komme i et par - tre puljer på døgnet, når man kom på jobb på kontoret og slo på PC'ene, etter lunsj og ved arbeidstidens slutt.

Politiet sies å ha et svært gammeldgs internettsystem, det er rimelig å anta at systemet skifter såkalt IP-adresse hver gang man slår av en PC, slik at man kan foreta serie-avstemning, stemme flere ganger fra samme PC.

Etter at den mest positive svarkategorien stanset opp i konlurranse med de misfornøyde, skiftet disse arbeidstidsstemmene over til neste kategori : "Ja, ut fra de ressursene de har til rådighet" og en tjenstemann svarte i S-T at det var mange som var fornøyde ut fra ressursene.....

Er det politiet selv som stemmer seg selv opp i desperasjon?

I så fall tror jeg det er bedre at de slår av PC'n og kommer seg ut og gjør noe! Da blir kanskje tallene bedre også!

lørdag 4. juli 2009

Orkanger - byen ved Orkdalsfjorden?

Om vi drømmer litt om Orkanger og en fremtidig bystatus, som kommer til å gi oss endel fordeler, blant annet et bemannet politikammer hvor det finnes mennesker, ikke en telefonsvarer.....

Bystatus vil kunne rette opp en hel rekke problemer for Orkanger, ikke bare å få grep med småkriminaliteten som vokser frem her, vi har som kjent en lang rekke andre problemer å stelle med også, de fleste av dem ser ut til å begynne på ett eller annet på fannrems-.........

MEN! Må Orkanger da skilles ut fra bygda, slik at det blir to kommuner igjen?

Det vil jo være en kjempefordel for oss, så blir vi kvitt voldsomme vedlikeholdsutgifter og krav om gangvei og gatelys i de mest folketomme deler av storkommunen, og kan ta betalt for kloakkrensing som er en tjeneste som kan selges til fannremsbyggen......

Orkanger var en veldrevet kommune med god økonomi i 1963, resten av bygda var skinne blakke......

Det er her industri og næringsliv ligger, det er her de største skatteinntektene genereres.
Det er også naturlig å INNKLUDERE den tettbebyggelse vi har fått i dalen oppover mot åkrene på Fannremsmoen/Follo som danner et naturlig skille både geografisk og i lynnet.

Gjølme er en hyggelig del av kommunen og de kan selvsagt få bli med inn i den flotte framtiden - om de selv ønsker det!

En fin liten småby som vi kunne stelle med i fred og ro, så kan de fortsette med grautkokinga og å klemme inn alt mulig rart oppå Orkdalsbanken stadion, slik at det blir helt umulig å drive med fotball der oppe....

fredag 3. juli 2009

Politiet fraværende

Sitat fra Orkanger Vel
"Hærverk igjen i Hermetikken" "Politiet var i Agdenes."

Det er vel på høy tid at Orkanger får bystatus, slik at vi kan få en politivakt her. Det var mye bedre i gamle dager med Thorgaard......

Det er helt ufattelig at det skal spares så mye i dette landet at politiet befinner seg mer enn en time unna, hva om noe alvorlig skjedde?

Og hva om vi fikk virkelig kriminalitet i dette landet, slik at de fikk virkelig politiarbeid å gjøre?

Noen hevder at de er fornøyd med politiet ut fra ressursene de får.

Til det vil jeg si, ALLE burde være misfornøyd med ressursene politiet faktisk får, og ikke minst hva etaten prioritere å bruke opp pengene på.

For det er DET som egentlig er spørsmålet, prioritering. Politiet - like fra Politidirektoratet og nedover - er så ivrige etter å bli pålagt nye arbeidsoppgaver.

Nye og spennede saker å jobbe med, administrere og bestemme i samfunnet, noe politikere og kommunalt ansatte tok seg av helt fint og alene uten politiets innblanding tidligere.
Men man elsker nye oppgaver, da blir det mere datautstyr, og mere tid på en god og myk kontorstol.

Og mindre tid til å etterforske og gjøre noe så selvfølgelig som å sikre fingeravtrykk ved et innbrudd - for det har de sluttet med. De bare er forsikrings-selskapets utegående registringstjeneste, mye mer interessert i en nøyaktig oversikt over hva som ble borttatt og verdien, enn å finne en gjerningsmann. Jeg har selv hatt den sure anledningen til å studere dette på nært hold.

Politiet kommer ikke, når vi trenger dem.

Det er nok det han vet også lensmannen i orkdal, for han var så orginal at han oppfordret folk i avisa Sør-Trøndelag til å pågripe forbrytere selv, tidligere i sommer. At han tar en stor risiko der, skal ikke stikkes under en stol, det kan fort oppstå situasjoner når slikt skal skje, hvor lensmannen får rik anledning til å angre sine "gode råd".

Ta nå den aktuelle saken fra Hermetikken. Der kom det til folk, der kunne det fort ha oppstått brudlje. Folk kunne ha blitt alvorlig skadet, eller enda verre, for gemyttene kommer fort i kok, nå i sommervarmen.
Hva da? Politiet befant seg fremdeles 1 time unna.
Vi ønsker at det ikke skal være slik. Vi ønsker at de skal ha penger til å være på plass.

Men det avgjørende vil alltid være hva de velger å bruke opp budsjettet på, for uansett penger og oljefond, vil det aldri bli mulig å bevilge NOK penger til en slik hurtig-voksende etat, alltid vil man prioritere bort noe. Det skjer her og det skjer daglig.

Sjekk selv, feks forholdet mellom vellykkede sikkerhetsbeltekontroller på Orkanger og villigheten til å rykke ut ved tilfelle som dette. Det hjelper ikke å skylde på at det ene hører til et annet budsjett en det andre heller, for da må man nedprioritere slik tåpe-kontroll som å stå på Orkanger midt på dagen å se etter om folk husket bilbeltet når de flyttet bilen fra Frisørsalongen til Rådhuset....

Det holder ikke mål, rett og slett, det vi ser rett for øynene våre og nå går vi inn i en ny aksjons-sommer med politiet som apekatter på scenen, i ferd med å skjemme seg ut for godt.

God bedring!

Ikke greitt å forstå?

Sakset fra Sør-Trøndelag i dag :
"TALE MED TO TUNGER 01.07.09 - 20:24

Når Thamshavnbanen ikke følger reglene, så er det helt forferdelig. Når politiet FØLGER reglene, så er det helt forferdelig. Du er en mann det ikke er lett å bli klok på EP.
Av: UGH UGH "


Det er ikke greitt å ha to tanker i hodet samtidig, selv ikke med to hoder, sier kona.....
Men dette er lett å forstå!

Politiet er STATENS MAKTAPPARAT.
Derfor skal vi være veldig forsiktige med å gi politiet makt som kan bryte med grunnleggende demokratiske verdier.


Politiet skal IKKE sette opp feller og lokke folk inn i disse, for deretter å dele ut grove bøter.
Politiet skal heller ikke trenge seg inn i borgernes hjem, søke gjennom huset for å finne noe å straffe oss for.

Dette er enkle prinsiipper som ble skrevet inn i Grunnloven vår av Eidsvollsfedrene i 1814.
Den gangen forsto ALLE dette, til og med politikerne, fordi alle hadde opplevd og gjennomlevd 400 års diktatur under den danske kolonitiden.

I dag har det gått i glemmeboken. Dessverre.

Derfor ligger politiet på lur med laser - det er lite vanlig i Sverige.....
Derfor settes det opp automaiske trafikkbokser, som er gråmalte og nesten umulige å se - i Sverige er de malt i blå-gule varselsfarger og opplyste, slik at de er lette å se......
Derfor har politiet rett til å tiltvinge seg besøksrett i ditt hus om det finnes et jaktvåpen der, og skaffer seg dermed rett til å ransake boligen til ellers lovlydige mennesker.
Og derfor kan politiet - på de tynneste mistanker - storme inn i private hjem og knuse et tenåringsrom, i jakt på narkotika.


Jeg sier ikke at alt dette er forkastelig, eller at alt politiet gjør er forkastelig.

Men jeg sier at du og alle andre bør tenke dere godt om før dere slutter hemningsløst opp om alt som politiet kan gjøre.

Jeg minner om at Norge har fått kritikk fra Europeiske folkerettsdomstoler og menneskeretts-organisasjoner for uhemmet bruk av og - i følge deres karakteristikk av oss - umenneskelig bruk av varetekt.

Skepsis er på sin plass, og før vi i vår endeløse norske selvgodhet gir oss til å kritisere det som foregår i andre land, kan vi godt rydde litt i ugresset hos oss selv.

Laser og radar er skatteinnkreving - det har lite eller ingenting med trafikksikkerhet å gjøre.

Derimot har synlig politi etter veiene MYE med trafikksikkerhet å gjøre.

Men det er politikerne lite interessert i - fordi de skal spare penger, spare penger uansett hvor mye oljefondet går med overskudd, uansett hvor mange milliarder vi skal dele ut i utlandet.
Og det er ikke politiet og deres ansatte heller ikke interessert i, fordi de er bare interresert i betalt fritid.
 
Blogglisten