torsdag 18. juni 2009

Liten respekt for Arbeidsmiljøloven!

Fødeavdelingen i Orkdal har fått brev fra sin leder, Nils Eriksson.

Han har pålagt dem å spare penger og pålagt dem å gjøre det i form av å si opp 6 medarbeidere.

Han gir kort tidsfrist: brevet kom denne uke, tidsfristen løper ut i morgen, og Nils Eriksson pålegger avdelingen SELV å bestemme hvem som skal sies opp!

Det er en uttrolig arrogant måte å behandle sine ansatte på, i 2009!

Det vitner om en leder som mangler selv den mest grunnleggende kjennskap til norske arbeidsrett, hovedavtaler og spesielt Lov om Arbeidervern og Arbeidsmiljø.

For å være helt sikker på at samholdet og miljøet innad i avdelingen raseres for godt, skal altså de ansatte selv sitte i kaffepausene og legge hodene i bløt og si opp sine kolleger?

Det vitner om en ufattelig forakt for de man er satt til lede, det vitner om et totalt fravær av lederansvar.

Det er vel kjent for alle som leser ei avis av og til at Eriksson i lang tid har arbeidet for å få lagt ned fødeavdelingen i Orkdal.

Nå sist demonstrert ved at han, når man opplevde en kritisk situasjon, benyttet anledningen til å falle sine undersåtter i ryggen, på tross av at han, som leder, selv satt med ansvaret!

Avdelingen på Orkanger har fått svært kort tidsfrist det er i høyden snakk om et par dager.

Det som ikke rimer er at ferietiden har startet, slik at avdelingsleder er ute i ferie.

Dermed oppstår den pinible og i aller høyeste grad uvanlige situasjonen at man ser ut til å forvente at de ansatte selv skal sitte i spisepausen og peke ut de som skal sies opp!

Dessuten 6 ansatte i avgang slår voldsomt ut på en så liten avdeling. Mange av de ansatte går dessuten i delvise stillinger, slik at det vil bli langt flere enn 6 hoder som mangler. Det vil etter all sansynlighet si, at det ikke vil bli mulig å opprettholde noen turnus.

Dermed ser det ut til at administrasjone i Helse Midt-Norge har oppnådd det de har vært ute etter i mange år, men med varierende og vikarierende motiver og unnskyldninger, å legge ned Føden i Orkdal.

Det har allerede vært påpelt mange ganger tidligere i den offentlige debatten, taper Orkdal Føden, så forsvinner gynekologene også, fordi det da ikke lenger ern noen faglig tiltrekningskaft hos sykehuset her. Og forsvinner Føden, så taper man også kirurgien.

Og taper man Føden, taper man verdifulle plasser for gynekologi, og Sykehuset står foran en snarlig nedleggelse.

Som man ser, man kan oppnå mye med et lite grep, å si opp 6 ansatte.

Det som er sørgerlig for kvinnene i Helse Midt-Norges nedslagsfelt, er at dette skjer i en periode hvor det er stor mangel på plasser.

Hvor skal fødekvinnene gjøre av seg, skal de ikke bare føde i ambulanser på busslommer rundt omkring, men direkte i veigrøftene også?

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten