søndag 7. juni 2009

Tilførselsveien til industriområdet på Grønøra.

Orkdal kommune påstår å være en industrivennlig kommune, som legger stor vekt på å legge forholdene til rette for industrivirksomhet.

Da synes det merkelig det som har skjedd ute ved tilførselen til Grønøra Industriområde: veien som går via brua over Orkla, den såkalte Vigor-brua.

I en vanvittig hestehandel, lot politikerne seg forlede til å legge gang og sykkelbanen over brua og tvers gjennom industriområdet, den delen av området som kan kalles lettindustri. Dette på tross av at aktørene som har bygget der ikke ønsket det.

Der var det allerede endel problemer med innbrudd ved innflyting, naturlig nok ønsker man ingen gjennomgangstrafikk i et område hvor det tidligere var systematiske innbrudd hos en mobil-telefon forhandler.

Men kompromisset kom i de politiske organene, og vi måtte ha gang og sykkelsti over brua.

Av en eller annen grunn anså man tydeligvis brua for å være for svakt dimensjonert, til å gjøre som ved moloen som sperrer Gammelosen. Der kunne en enkelt sveise på ut-riggere og legge en enkel gangbane UTENFOR brua, på utsida, akkurat som ved Gammelosen.

Det skjedde ikke på innfartsåra til industriområdet vårt.

Der utvidet man FORTAUET til dobbelt bredde på den ene siden, og lot fortauet på den andre siden ligge. Dermed forsvant omtrent 1/4 av veibredden.

Så smal har veien blitt, at to personbiler må være oppmerksomme om man møtes på brua. Om to lastebiler, for ikke å si to trailere møtes, vet ikke jeg om veien er bred nok til at begge kan passere - det må i så fall være akkurat på det berømte håret!

Det var flere årsaker til at flertallet i kommunestyret tvang dette gjennom.

Enkelte hevder at dette skjedde etter press fra OTI/Næringsforeningen, som ikke ønsket at man skulle benytte den narturlige og allerede eksisterende gang og sykkelbanen, som går via den nå oppgraderte Gjølmebrua ytterst i Rømmesmoan.

Ved å bruke dette alternativet, var antakelig enkelte redde for at gang og sykkel-trafikken lettere skulle gå fra Gjølme til Domus og ikke innom OTI først.

At dette også kom etter press fra enkelte beboere bosatt på Gjølme, stemmer nok. De kunne for så vidt ha fortsatt å bruke veien som før, uten utbygging og utvidelser, mens man fikk et bedre tilrettelagt alternativ over Gjølmebrua..... Det er som kjent ingen veitvang i Norge.

Men det skal sies, etter at ombygging og innsnevring av veien er ferdig, innrømmer mange Gjølme-beboere at dette var et feil valg, feil prioritering.

Nå når dette er gjort, ligger selvsagt forholdene til rette for at Orkdal kommune helt skal slutte å vedlikeholde gangveien over Gjølme bru.

Forholdet til OTI, Sentrtrumsgata og Domus kommer også i et merkelig lys, nå som det politiske flertallet har bestemt seg for å gå utenom sin Orkanger 2040-sattsing og tillate at Orkla Møre (Domus) nå får byggetillatelse ved den tidligere Betongstasjonen, på tross av byggestopp!

For DET kommer til å gjøre alternativet med gang og sykkelbanen åpenbart for de fleste! Orkdal kommune, ved kommunestyret, har nå vedtatt at handelvirksomheten skal flyttes helt vekk fra Orkanger, til vest for Domusbrua, ut på det som skulle ha vært neste generasjons lettindustri-område og reserveareal for videre utbygging av arbeidsplasser.

At de som driver industri på Grønøra finner seg i dette er nesten utrolig!

I stedet for å INNSNEVRE tilførselen til industriområdet, BURDE Orkdal kommune ha gjort stikk motsatt. Dersom brua er for svak til å tåle en skarve sykkelbane, er den for svakt fundamentert for industrien også, og burde erstattes av en ny, bredere og betydelig sterkere.

Vi kommer tilbake med billedmateriale.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten