lørdag 27. juni 2009

Hei Tori!

Vi har fått en uvanlig humørfylt kommentar til debatten omkring Museumsbanen i S-T og velger å legge ut svaret her, det kan ta dagesvis før det kommer i S-T eller det kan forsvinne:

Nå skal jeg gjøre noe uvanlig: JEG TOLKER DEG IKKE NEGATIVT! Tvert i mot, jeg oppfatter deg som humørfylt, romslig og utstyrt med en god porson alminnelig vett. Så jeg gjør et unntak jeg tolker deg i beste mening! (vi får se om det varer)

Når det gjelder Iskrembil og jernbane-klingeling, så er det et sitat - jeg har snakket med og snakker til stadighet med folk som bor eller arbeider langs strekningen - og det var en av kildene som sammenlignet det med Iskrembilen, noe jeg for øvrig fortsatt trekker på smilebåndet av.

Jeg har snakket med et stort antall mennesker - svært mange er enige i kritikken som har kommet, og ALLE har forstått at far til gutten ble feilsitert på at han skulle ha tatt guttens kjøring i forsvar. Det han reagerte på er trussel om anmeldelse mot sønne, for at sønnen ble påkjørt, og at han etterhvert oppdaget det samme som meg, det finnes ingen sikkerhetssystemer, og enda verre det finnes ingen automatiske sikkerhetssystemer.

Ikke mange tør å ta belastningen ved å skrive eller stå fram i media - det er ikke så rart, når man ser på intensiteten i forsvaret av denne banen fra entusiastene - de mener øyensynlig at sikkerhet ikke spiller noen rolle, så lenge banen går og så lenge de bare kan gjenta og gjenta en ting : du og jeg har vikeplikt for toget!

Men hele poenget er at det skal være et SYSTEM som forhindrer at slike situasjoner OPPSTÅR. Det mangler i dag. Det mangler og vi etterlyser det.

Vi etterlyser et vannetett sikkerhetssystem som er oppdatert for vår tid, og vi forlanger at lokalpolitikerne våre, som ellers er flinke og oppdaterte og godt opptatt av vår felles sikkerhet, griper inn og sørger for at et slikt system kommer på plass.

Et moderne sikkerhets-system skal KVALITETS-sikres.
I Norge har vi to aktører som har erfaring og kan dokumentere god kunnskap til å sikre slike systemer: SINTEF og det Norske Veritas.

Vi forlanger at lokalpolitikerne kommer på banen og framfører krav til Orkla Industrimuseum, Museumsbanen om at slik kvalitetssikring kommer på plass og at resultatet av gjennomgang og alle pålegg er offentlige og at resultatet av all oppfølging av slike pålegg også offentligjøres uten unødig opphold.

Jeg registrerer også som deg at Thamshavnbanen har satt ned hastigheten VESENTLIG på strekningen. Det er STOR forskjell på kjøringen som bedrives nå i forhold til begynnelsen av sesongen. DET ER BRA!

Men det er dessverre ikke nok, det er fortsatt mulig at det oppstår uheldige situasjoner og med slike digre saker som et tog på 30 - 40 tonn i fart blir det fort livsfarlig.
Derfor må det gjøres MER og uten forsinkelser.


Tokle kunne da ha hatt såpass folkeskikk, vært såpass ydmyk og hatt såpass vett på å turnere media og oss i offentligheten, at han hadde gått ut og FORTALT OSS AT MAN HAR SATT NED HASTIGHETEN OG AT MAN HAR TATT LITT HENSYN TIL KRITIKKEN! DET ER FAKTISK IKKE FARLIG Å VÆRE I STAND TIL Å MOTTA GODE RÅD!

Tokle skal ikke se bort fra at råd og krasse meldinger, samme hvor sure de er å motta i øyeblikket, er gitt i en god mening, enhver med litt horisont, bør skjønne at om ulykker skjer oftere, står banen i direkte fare for å bli fjernet av myndightene.

Derfor burde Tokla ha gjort rede for tiltakene og endret kjøreinnstruks, istedet for å henfalle til innbitt selvforsvar, som demonstrert ved leserinnlegg i S-T for en ukes tid siden.

Gjort rede for egne innstramninger og mottatt kritikk som en anledning til å øke sikkerheten.
I stedet reagerer han med anmeldelser. Det vil ikke bli glemt og ligger klar til fremtidig bruk, dersom flere uhell oppstår.


PS det er kjappere å følge med på bloggen enn i S-T, fordi det tar det dagesvis før man samler mot til å legge ut noen småting i S-T!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten