fredag 26. juni 2009

Jorodd Ashjell

Jorodd Asphjell er den absolutte og ultimate manifestasjon av en bygdapolitiker som har kommet seg fram ved å spekulere uhemmet i bygdastriden.

I en etter hvert lang politisk karriere har han uhemmet spekulert til fordel for sin krok av kommunen, Fannrem og uten unntak styrt alle offentlige penger han har kommet over til sitt eget idrettslag Orkdal Idrettslag (OIL).

OIL fremstår i dag i Orkdal kommune som Ashjells personlige idrettslag og et underbruk av Arbeiderpartiet.

Ingen er tjent med at dette fortsetter:

- Arbeiderpartiet står i fare for å tape sin gamle bastion, Orkanger, hvor partiet hadde ca 47% oppslutning ved siste valg, mot 34% i hele kommunen.

Orkdal Iderttslag favner, som alle andre idrettslag i landet etter idrettsamlingen i 1947, mennesker av alle politiske avskygninger.

Partipolitikk skal IKKE være en del av et idrettslags daglige liv, laget MISBRUKES nå i en valgkamp-mobilisering for regjeringen og Stoltenberg - og selvsagt Asphjell selv, som står i alvorlig fare for å falle utenfor Stortinget til høsten.

Denne saken er ikke lagt fram eller klarert med lagets styre, årsmæøtet ble ikke en gang orientert om at OIL skulle spille en rolle i Arbeiderpartiets valgkamp.

Det er nærliggende å tro at OIL, som hører heime i et sterkt Venstre- og Senterparti-distrikt, vil ha et flertall av medlemsstokken som IKKE sogner til Arbeiderpartiet.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten