onsdag 17. juni 2009

Enda en ny sparerunde på St. Olav, OSS

Da er det dags for enda en ny sparerunde på sykehuset vårt!

Som vanlig kommer det til ferien. Som vanlig skyver helesbyråkratene de fødende, mødre pg barn foran seg. Målet er antakelig å tvinge ut mere penger av helseministeren, for tanken er at hab ikke TØR si neg til fødende kvinner. Hensikten er vel å forsette det hodeløse pengeforbruket i Trondheim, og velte ubehaget ut over bygdene omkring.

Situasjone er i midlertid litt forskjellig denne gang, så det kan være på sin plass å rekapitulere hva som har skjedd i GROVE TREKK.

For to år siden var argumentet for å legge ned Føden på Orkdal, at det ikke ble født nok barn.

Det er et så fullkomment tåpelig argument at det er nesten ikke mulig å bruke sterke nok invektiver.

Man KAN IKKE styre fødeavdelinger etter et minimumsantall fødsler! Årsaken er enkel: den andre verdenkrigen brakte ubalanse i den norske demografien (balansen mellom generasjonene i en totalbefolkning) PGS krigen fikk vi voldsomt store fødselstall, det er et meget dyptliggende fenmomen som rammer omtrent alle folketall likt, som opplever krig.

Denne generasjone barn kalles the Baby-boomers og vi finner dem over hele verden.

Helt logisk får vi da en ny fødselstopp når alle diss kommer i forplantningsdyktig alder, det skjedde ca 20 år etter krigen, osv osv. Vi hadde aøltså topper ca i 1945, 1965, 1985 og 2005.
Selvsagt er ikke dette så enkelt som jeg beskrivber det nå, bl.a. trekker slike topper litt ut i tid og har en tendens til å flate ut etter hvert som generasjonene går, og komme noe senere enn teorien tilsier.

Det som er et faktum er at rett etter tusenårsskiftet hadde vi lavmål over hele landet i antall fødsler, og selvsagt lave tall på små avdelinger som i Orkdal. Men man kan ikke styre etter et minimum! Fordi like sikkert som at tallene er lave, så BLIR DE HØYERE, og når en kvinne skal ha et barn, er det vår forbannede plikt å sørge for at forholdene er i orden, og at det står en vel utbygget avdeling klar til å ta imot henne. Noe annet er rått, hjerteløst og ulovlig.

Den gang, når tallene var lave, ble føden berget av Orkdals ordfører, som spyttet i en million i kassen for å holde avdelingen åpen over sommeren.

Men å styre etter slike prinsipper er helt uholldbart! Skal man styre etter hvor mange fødsler det er på et hospital, må man beregne en prosentandel av det totale antall fødsler i LANDET, i REGIONEN og for HOSPITALET. For dersom befolkningsgrunnlaget opprettholdes så skal prosentandelen ikke endres!

Øker befolkningen i forhold til totalbeholdningen øker PROSENTANDELEN, og dermed oppretholdes avdelingen selv om tallene totalt er lave. Dette var den faktiske situasjone i Orkdal som har sett en befolkningsvekst i de senere år.

Synker befolkningen relativt i forhold til andre regioner, vil selvsagt alt minke også prosentandelen, og da og først da er det grunnlag for reduksjoner i tilbudet!

Det vil si at i to av tre tilfelle vil styringsmodellen Helse Midt-Norge forsøkte å bruke, være feil!

Så fikk vi et mellomår hvor forslaget om stenging ig innsparing lot seg tilbakevise ved å peke på at de ikke hadde nok plass i Trondheim.

Men byråkratene sto på sitt og man fikk sommerstenging, som prøveordning en sommer. Til synelatende og overflatisk gikk det bra, men det BLE født noen barn i ambuløanse og i privatbli i busslommene langs veiene våre. Det kunne ha gått helt galt.

Ettersom ingen ble oppsagt og ettersom det ikke gikk an ¨å avvise fødende, er det grunn til å anta at INNSPARINGEN på sommerstengingen var minimal. Da må man spørre seg, hva var den virkelig grunnen til akkurat DEN øvelsen?

Jo St Olavs Hospital har konstant for FÅ Jordmødre! Det har vært en våt drøm for byråkarter og ledere fritt å kunne disponere Jordmødrene, særlig alvorlig er underskuddet selvsagt hver sommer, derfor kommer disse merkelige øvelsene hver sommer!

Men byråkratene i Helse Midt-Norge gir seg ikke!

Nå kan de ikke bruke lave fødselstall som unnskyldning.

Fødeavdelinga på Orkanger, som ble opprettholdt delvis pga at man skulle avlaste Trondheim er sprengt! Senest denne uke har man måttet avvise barselskvinner fra TRondheim, kvinner som allerede har født, fordi det ikke er ledige rom på Orkanger. Samtidig avdelkker dette at det heller ikke er ledige rom i Trondheim.

Noen har bomma kraftig på tallene og bygget for få plasser ved fødeavdelingen i Trondheim!

Samtidig ønsker man nå å skjære ned bemanningen, for åå spare penger!

Da må man spørre, hvordan er DET mulig at man ikke har pengerm, når avdelingene er overfylt? For det er vel pasienter som genererer den eneste inntekten i et Helseforetak?

Her må det være noen som ikke snakker sant!

Også må man spørre: hvordan kan det ha seg at store fødselstall har kommet bardus ppå helsepolitikerne? Det skal jo være en enkel oppgave å planlegge for dette : Man kjenner i detalj størrelsene på hvert eneste årskull. Man kjnner sammensetningen, antall gutte og antall jenter.

Det finnes avanserte formler, som beregner NÅR kullet blir produktivt og hvor MASNGE barn som gjennomsnittlig vil bli født i hver helseregion. OM ikke slike tall finnes, er det noen som ikke har gjort jobben sin!

Allikevel har man bommet grovt.

HVA kan årsaken være til det? Ikke greitt å si når man ikke har bakgrunnstallene i detalj, men EN årsak kan være en forstyrrelse i den demografiske sammensetningen i fylket : en økende andel innvandrere med større barnekull kan rask kullkaste gamle planer!

Dersom det er tilfellet, at innvandrerne har medført for mange "uplanlagte fødsler" må det bevilges penger, mange penger og det fort! For dette er ikke noe som kommer til å gi seg - tvert i mot!

I stedet for å varsle sparetiltak og at 6 ansatte skal sies opp fra ORKDAL, må en gjøre stikk motsatt og ansette FLERE!

Å si opp 6 ansatte ved Orkdal vil rasere avdelingen og ødelegge alle turnusplaner. Alle skjønner hva DET vil bety, for fødende kvinner kan ikke ta hensyn til klokkeslett og arbeidstid.

Derfor må alle sparetiltak for fødeavdelingene avvises.

Vi må ta avstand fra at Helseforetaket skyver de fødende foran seg enda en gang i sin hvileløse jakt etter penger for å dekke over gen tabber!

Og vi må sørge for å få et balansert apparat som står klart til å ta i mot. Andre myndigheter planlegger nå for at vi skal passere 5 millioner innbyggere i dette landet, opp fra 4,7 millioner, hovedsakelig pga innvandring. Vi kommer ikke dit uten et voldsomt antall flere fødsler i de nærmeste årene!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten