fredag 29. mai 2009

Ja eller nei til aktiv dødhjelp?

Fremskrittspartiet har vedtatt dette på sitt siste landsmøte.
Partiets motstandere vil nok vite å utnytte dette, idet et parti som til stadighet anklages for rasistiske holdninger, nå i praksis også gjør seg til talsmann for samme politikk som varslet innledningen til Holocaust!

Som styremedlem i Humanetisk Forbund, avd Midt-Norge, ser jeg med sorg på at en tidligere leder av forbundet har stilt seg i spissen for en aksjon for dette. Levi Fragells egnasjement i denne saken er i beste fall lite gjennomtenkt, i verste fall meget farlig, idet man aldri VET SIKKERT hvem som sitter med politisk makt i en fremtidig verden.


Den som har lest sin historie, vil vite at når de tyske nazistene startet sitt program for Eutanasi, som er akkurat samme sak, så fant de inspirasjon og behagelig ryggdekning hos norske og skandinaviske intellektuelle, som drev et voldsomt arbeid for å få dette innført i Norge og i andre skandinaviske land på begynnelsen av 1900-tallet.

Altså : norske liberale var uvitende og senere umælende med på å skape presedens, unnskyldning og ryggdekning for det største folkemordprogrammet i forrige århundre.

Og dette folkemordet startet nettopp med et tilsynelatende sivilisert eutanasi-program rettet mot egne, tyske borgere, for å fjerne liv som ikke "var ønsket" eller allikevel "ikke hadde noen verdi" .

Til å begynne med, lenge før man startet den industrielle utryddelsen av jødene, begynte man opplæringen, herdingen og forherdelsen av mannskapene som skulle gjøre dette grusomme arbeidet, ved å iverksette et Eutanasiprogram som utryddet sinnsforvirrede tyskere, homoseksuelle, politiske motstandere og etter hvert Romani, Tatere og andre uønskede elementer. Det var først senere man skaffet seg det "rettslige grunnlaget" for å utrydde jødene, folkemordet startet med Eutansi, og det er akkurat Eutanasi Fremskrittpartiet har vedtatt som program på sin siste kongress.

Dersom noe slikt virkelig iverksettes i Norge, kan det få meget farlige følger.

Den som ikke lærer av historien, blir senere tvunget til å gjenoppleve den!

Her bør utvises den ytterste varsomhet, og ikke lage ADMINISTRATIVE RUTINER for drap!

tirsdag 26. mai 2009

Jagerflykjøpet

Jagerflykjøpet, århundretsa handel som den kalles, kommer i stadig merkeligere lys.

FrP vil ha saken tilbake til by behandling, etter beskyldninger om at Forsvarsministeren har lagt fra triksede tall på kostnaden av de svenske Gripen-jagerne i forhold tl de amerikanske Lightning jagerbomberne.

Kostnadene er kolossale, uansett alternativ.

Den svenske Gripen er først og fremst et jagerfly, eller et forvarsvåpen, et våpen egnet i et invasjonsforsvar.

Den amerikanske Lightning II er først og fremst et bombefly, men med besnærende moderne tekologi som er laget for å utligne mangelen på manøvrarbarhet - hvis teknikken kommer til å fungere, den finnes ikke fysisk enda.

Norsk Militært Tidskrift (NMT) hadde for ca et år siden en gjennomgang av valget av fremtidens fly, med et historisk tilbakeblikk.

Det er illevarslende når man sammenligner historisk og ikke finner andre fly å sammenligne med, rent utstyrs og bruksmessig, og SAMMENLIGNET MED SIN TID, enn det hollands/norske Fokkerflyet vi hadde før den annen verdenskrig. Fokkerflyet, som var et tregt og lite manøvrerbart flerfunksjonsfly, rekognisering og bombing, med lite vekt på forsvarsevne, dvs slett ikke noe jagerfly er al6tså det flyet som i en snart ett hundre år lang historie ligner mest på det aamerikanske flyet vi er i ferd med å kjøpe - alt dette ifølge MNT.

Fokkerflyet var en katastrofe i 1940. Pga dårlige fly og kampegenskaper ble flyet med en gang fratatt enhver kampevne og ble i realiteten ikke brukt som speider, ikke brukt som bomber, men som et rent kurerfly, som fløy langt utenom alle kamparenaer.

Det er en skremmende sammenligning.

Begge de to opprinnelige alternativene, JAS Gripen fra Sverige, og den europeiske Thunderbolt II har langt bedre kampevne, og ikke minst overlevelsesevne, spesielt den europeiske Thunderboløt II er en førteklasses dogfighter, som er laget for å overleve i en luftkamp.

Når ståa er slik er det all grunn til å se på dette på nytt.

Men en må gå mye lenger enn FrP ønsker, en må rett og slett gjøre hjemmeleksa si og lære om den siste, mest moderne teknikken, og forsøke å peke på fremtidens kamparena, og hva som vil være det beste 25 år frem i tiden, det er tross alt over 10 år til vi skal få de første flyene, de skal brukes i 40 år etter det.....

Da er det interessant å se på hva som brukes i dag, i dagens krigføring.

USAF og IDF dvs USA og Israel er i ferd med å legge flyene bak seg. Både Israel (som muligens er verdensledende, med mest erafring her) og USA har avanserte DRONER, eller UAV's - Unmanned Aerial Vehicles og er i ferd med å ta i bruk UCAV's - Unmanned Combat Aerial vehicles.

Dette er droner som i dag løser 99% av de oppdrag vi finner i kampfeltet og som i fremtiden vil løse 99,995% av alle oppdrag.

De har tidligere blitt brukt til overvåkning, langtidsoodrag hvor en drone eller et lite kobbel droner kan overvåke et areal totalt, natt og dag, sjyer og regn på oppdrag som strekker seg over mer enn 36 timers innsats for hvert fly.

Det nye er at dronene utstyres med de mest moderne, stryte våpen, både GPS-styrte bomber som kan ødelegge ethver militært mål, bunker, panservogner og hele bygninger, og styrte raketter - de kjente Hellfire og mindre raketter som kan slå ut alt fra enkeltpersoner til pansrede kjøretøyer uansett størrelse.

UCAWs styres via satelitt-kommunikasjon og satelitt-navigasjon og vil være godt tilpasset fremtidens Nato-innsats styrker.

Operatøren - foreløpig en pilot med lang erfaring fra jetjagere - kan sitte godt beskyttet i Norge, og styre innsats i Afghanistan, overvåke og verne norske soldater på ethvert pounkt og gripe inn og nedkjempe angripere hvor seom helt på slagmarken, natt og dag, stilla og storm.

I fremtiden kommer UCAWs til å ha uovertruffen luftkampevne, idet disse små flyene kan bygges robustere enn jagerfly som også skal bære poilot og overlevelsesutstyr, og som får sin manøvreringsevne begrenset av det piloten tåler, og det er inntil 1/10 av det flykonstruksjonen kan tåle. DVS en UCAW kan manøvreres ti ganger hardere enn et jagerfly og være uslåelig i lufta - i god tid før vi får et eneste nytt fly.

Prismessig faller dette kstremt godt ut.

En moderne amerikansk UCAW, altså en drone med KAMPEVNE, so allerede kan løse over 90% av alle oppdrag norkse jagerfly løser i dag, og gjøre det uten risiko for norske liv, koster en brøkdel av de foreslåtte flyene.

En amrikansk Predator koster ikke mere enn 11 millioner dollar, en flåte på 50 stykker, like mange som de foreslåtte flykjøp, koster dermed under 60 millioner dollar. Det er bare en fjerdedel av det vi allerede har betalt inn som inngangsbilett til det amerikanske jagerflykjøpet, før vi har betalt ett eneste fly, langt mindre satt et eneste fly i produksjon.

De kan kjøpes i DAG, de er i daglig bruk over Irak og Afghanistan og har stått for de største suksessene i USAs krigføring så langt.

60 minutes, amerikansk TV program nevner at under jakten på en beryktet Al Quaida-leder, som omsider ble funnet og nedkjemet, sto Predator-droner for mer enn 600 timers overvåkning, hvor man fant, overvåket og sikret at målet kunne nedkjempes uten store sivile tap, sammenlign det med innsats på 6 minutter med amerikanske F-16 som bare slapp selve bomben, et oppdrag en Predator like gjerne kunne ha gjort, og med akkurat det samme resultat.

Predators brukes på denne måten hver uke og hver dag over Irak, Afghanistan og Pakistan.

De ble også brukt over Georgia i innledningen til krigen der i fjor, konflikten startet ved at et russisk jagerfly av typen Mig-29 skjøt ned en Predator, det ble vist på bl.a. norsk TV. Alle sider lærer av sine erfaringer, i fremtidens kamparena, kommer det til å være Predatoren som skyter ned det bemannede flyet.

Det er på tide å se nærmere på dette, ikke fortsette å bygge og kjøpe vår tids versjon av Panserskipet Norge, eller Fokker, som begge var totalt umoderne når det ble bruk for dem i 1940.

Det er på tide å inngå langsiktige allianser med de som sitter med den ledende teknologien på dette området, Israel eller USA, kjøpe noe som er veldig mye billigere, og bedre på alle måter, som er fremtidsrettet, i stedet for å kjøpe en kostbar ameriknask BUSS, som vil bløi slaktet rett ned, dersom det mot formodning skulle bli bruk for den.


Nei til Jagefly, både svenske, britiske og amerikanske, ja til fremtidens kamp- og overvåkningsdroner!
 
Blogglisten