tirsdag 18. august 2009

Politimester Bastian!

Hans Kringstad fortsetter sin kampanje og retter fortsatt anklager mot lett gjenkjennelige ungdommer (han har bestemt seg for hvem som er synderne) i "benkesaken" på Orkanger Vels sider i dag.

http://orkangervel.no/index.php?artikkelvalg=vis_innhold&visning=1&id=463&kat=92

Dette på tross av at han ikke ser ut til å ha fnugg av BEVIS på at det er rett gjerningsmann.
Det er kun observert 4 spaserende ungdommer, det KAN likesågodt være 4 vitner som har sett noe.
Nå er de nok skremt til å tie stille og la være å stå fram.

Dermed viser Hans seg å være en amatør i taktisk etterforskning.

Og i dag gjentar han grove påstander og fortsetter kampanjen for å gjøre Orkanger Vel til et slags reservepoliti i Orkdal. Det bør han ikke ha anledning til å fortsette med.
Vi andre må pent nøye oss med å anmelde forholdet og håpe på profesjonell etterforskning.

Det nevnes at det må bli slutt på festing i Hermetikken. En god start er på forhånd å avlyse alle "voksne" drikkelag ved Orkanger 2010, en kan ikke forlange av andre stort mer enn det man er villig til å gjøre selv, og den beste form for lederskap er å lede "from the point" ved et plettfritt eksempel.

Men etterforskning, tiltale og dom med tilhørende straff skal en overlate til politiet og det offentlige apparatet.
Det bør Orkanger Vel gjøre også, uansett hva Hans Kringstad velger å gjøre, taumene må nå strammes betydelig inn fra Orkanger Vel's styre og presisere hva Hans KAN og IKKE KAN gjøre i foreningens navn.

Jeg hadde vurdert å delta i "konkurransen" om å bli medlem nr 400. Det blir ikke aktuelt å bli medlem. I stedet velger jeg å anbefale andre å stille medlemsskapet i bero, eller til å ta en pause, inntil det har blitt slutt på denne konfrontasjonslinja mot innbyggerne her!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten