fredag 21. august 2009

Oppdatering vedrørende Hege & Monier


Jeg har vært på seminar i Trondheim og fått innsyn i en hel rekke saker som handler om utvising av FAR, mens kone eller samboer må bli igjen alene i Norge med eneansvar for barna.

I fortsettelsen kommer vi til å legge ut en rekke opplysninger om noen av disse sakene her, det er et sjokkerende innsyn i livet til mennesker som utsettes av psykisk tortur fra norsk offentlighet!

På seminaert var en hel rekke personer til stede, til sammen var 10 forskjellige nasjonaliteter representert, politikere fra SV og KrF, dessevver var vår egen Berit Solem forhindret fra å møte pga annet engasjement i møte-kollisjon, men hun var til stede i ånd!

Det ser ut tilk at de gjør seg gjeldende en systematisk kjønnsforskjell i slike saker, selv om vi via nyhetene har blitt kjent med at en mor er utvist i dagens nyhetsbilde, ser det ut til at det hører til unntakene.

Uansett er det ikke hverken mor eller far vi skal ha oppmerksomheten på.

Det er BARNA.

Om man, som UDI har foreslått tar med seg barna, bør det oppfattes som ulovlig brudd på alle barneverns-regler. Ved å bidra til å tvangsflytte barn som er født i Norge, og som dermed burde være norsk borger etter all vanlig rettsoppfatning, tar man fra barna retten til å vokse opp i et trygt samfunn, med fastlege, utbygget helsevesen, skolevesen og alle andre sosiale rettigheter.

Ved å tvinge barna UT, degraderer man dem til et liv i fattigdom og i direkte livsfare, som kjent føregår det til enhver tid en lang rekke kriger i vår verden.....

Ved sin snedige argumentasjon setter UDI til side FN's barnekonvensjon som Norge har både undertegnet og ratifisert. En internasjonal konvensjon har, om den styår i motstrid til norsk rettspraksis, FORRANG foran alle andre norske lover, den har forrang foran Grunnloven til og med.

Dersom norske lover strider mot en internasjonal konvensjon, må norske lover endres.

Så langt norsk lov.

Norsk rettspraksis, som håndhevet av UDI på dette området er ikke bare tvilsom, den er ULOVLIG. UDI hevder de kan sette til side både regler om barnevern og Barnekonvensjonen, av årsaker som synes være både grumsete og uklare.

Det som er sikkert er at UDI har blitt PÅLAGT å drive innvandrertallene ned med alle midler.

De som i første rekke betaler den høyeste prisen er barn født i blandingsekteskap, hvor mor er etnisk norsk, mens far er utenlandsk opprinnelse. Særlig ser det ut til å ramme fedre med mørk hud. Jeg har aldri hørt at en hvit europeer eller amerikaner er blitt kastet ut.....

For å komme de rammede i "møte" sier UDI at man foretar utkastelse av riket begrenset til 2 år, i stedet for den høysete grensen som er 5 år.

Til det er å si at 2 års adskillelse utgjør hele livet for en toåring som nå mister far.

Dessuten har vi INGEN garanti for at noen noensinne vil få innvilget oppholdstillatelse av disse som nå skal kastes ut, de har jo på forhånd minimal tillit, utkastelsen kommer jo som en følge av at delinkventen har "gjort noe ulovlig", løyet for politiet feks. Det bør ikke være noen bombe for noen at man i slike saker gir automatisk avslag i 9 av 10 tilfelle.

Dermed står vi praksis foran det faktum at staten tvinger barneforeldre til skilsmisse, og dermed fratar barna mulligheten til daglig omgang med sin biologiske far. Om ikke det er straffbart brudd på menneskerettighetene, er ingenting det!

Dette er og blir en skam for Norge.

9 kommentarer:

Unknown sa...

du er kritisk til dagens asylpolitikk, men likevel vil du stemme frp? mener du forslagene de kommer med vil forbedre situasjonen til asylsøkere og innvandrere i norge?

ErikP sa...

Du har rett, og det må innrømmes : jag har blitt nødt til å revurdere før også jeg....

Men Orkdal Arbeiderparti må korrigere framferden til Jorodd, og Jorodd må ta avstand fra egen framferd og korrigere OIL's framferd....

Eller jeg kan labli å stemme, etter som jeg ikke HAR noe alternativ!

Og sist men ikke minst FrP sier de SKAL ta menneskelige hensyn også i innvandringspolitikken. Dersom de får makt, kommer virkeligheten til å innhente dem, og slagord må erstattes av praktisk politikk.

Jeg har faktisk tenkt å utfordre lokale FrP'ere til å være med å ta et tak og vise MENNESKELIGE HENSYN til barna! Følg med på denne bloggen!

Unknown sa...

Å satse på at frp går bort fra egne valgløfter er vel litt dristig. Jeg blir kvalm av frps forslag om lukkede asylmottak i, det er i strid med menneskerettighetene og vil naturligvis gjøre vondt verre for asylsøkerne som ofte sitter inne med minner og traumer vi nordmenn ikke kan forestille oss. At mennesker faktisk kan fremme et slikt forslag er sykt nok i seg selv.

Jeg kan umulig se for meg at frp vil føre en mer menneskevennlig politikk enn den sittende regjeringen. Frps forvaklede menneskesyn burde gjøre det umulig for alle oppegående mennesker som er opptatt av andre ting enn bensinpriser og snøskuterkjøring å stemme på dem.

ErikP sa...

Hva er menneskevennlig med den sittende regjerings politikk?

Har du hørt snakk om NAV?

Det er regjeringen som sitter med ansvaret for at disse barna FORTSATT står i fare for å bli farløse!

Når skal det gå opp for folk flest at den rød-grønne regjeringen har tatt FrP's politikk og forslag fra 1989, pusset og flikket litt på dem, satt til litt svada om menneskeverd og kjørt på, full fart mot grøfta!

PS litt fargelære: når du blander rød og grønn farge, får du brunt............

Unknown sa...

Jeg mener dagens asylpolitikk er grei. Selvfølgelig finnes det tilfeller der fornuften bør gå foran regelverket, jf dagens sak der en småbarnsmor fra Kosovo blir utvist pga papirrot. Slik vil det være uansett hvilket parti som sitter med makta. Mennesker gjør feil.

Hvilke punkter i frps partiprogram mener du vil gjøre livet bedre for asylsøkere og innvandrere i Norge?

ErikP sa...

Les bloggen over her, dette handler ikke om FrP, jeg gir F! i FrP, det er AP, SP og SV som bærer ansvaret både for de tre sakene som legges ut her og den aktuelle kvinnen som ble utvist i dag.

Det vitner om total mangel på medfølelse og demonstrerer at fornuften ALDRI går foran regelverket.

Og når det gjelder å tvilholde på et umenneskelig regelverk, eller en umenneskelig fortolkning og praktisering av et regelverk du og andre tror er greitt, så er AP suverent den verste gutten i klassen og har alltid vært det, som det statsbærende parti, i pososjon eller utenfor siden 1945.

Regjeringen har lite å skryte av i asylpolitikken.

Det sagt, må vi som 4,825 mill. nordmenn omgitt av et hav på 2000 mill. fattige mennsker selvsagt ha en asylpolitikk som sikrer at samfunnet vårt består og ikke raseres av byrder det ikke kan bære.

Det innkluderer også stengte asylmottak, hvor man kan oppbevare identitetsløse mennesker, inntil deres identitet er fastslått.

Menneskerettigheter kan bare gjelde for mennesker som er villige til å følge en del spilleregler. De som bryter regler (AKA lover) kan ende i fengsel, jeg vil tro alle samfunn har regler for det, innklusive et eller annet rosa paradis hvor alle går i fotformsko og strikker votter til hverandre!

Å ødelegge identitetspapirer er en forbrytelse som skal oppklares. Det er da anledning til å låse mennesker inne inntil så har skjedd.

Eller mener du at det å sette mennesker i fengsel også er et brudd på menneskerettighetene?

Unknown sa...

Jeg registrerer at du avfeier spørsmålet mitt.

Selvsagt er ikke fengsel et brudd på menneskerettighetene. Å sperre uskyldige mennesker inne i en fengselslignende instutisjon er derimot det. Du som er opptatt av justismord og rettferdighet må vel rynke på nesen av at uskyldige asylsøkere som kommer til Norge uten papirer (disse finnes også, tro det eller ei) skal sperres inne på et asylmottak med låste dører og vindu.

ErikP sa...

Avfeie og avfeie, du tar det for gitt at alle andre mennesker legger til grunn samme forutsetninger som deg.

Du har sannsynligvis ikke registrert at diskusjonen egentlig står om dette grunnlaget er falskt eller ikke.

"låste dører og vinduer".... et asylmottak SKAL i utgangspunktet være lukket.

Et asyl skal ikke kunne brukes som base for kriminell virksomhet - det har skjed og skjer her i vårt eget distrikt, og situasjonen er på mange måter helt ute av kontroll.

I et asyl er det ikke en gang tillatt å drive ellers lovlig politisk virksomhet rettet mot staten man kom i fra. Kan du ingenting om vår egen krigshistorie? Les litt om hvordan nprske asylanter ble behandlet i Sverige, FØR Stalingrad og Kursk....

Det er imidlertid fullstedig ute av kontekst i det vi snakker om her. Vi snakker om mennesker som lever et stabilt familieliv, godt integrert i det norske samfunnet, fratatt rett til å få legehjelp, arbeid, og rett til¨å få oppdra egne barn, som er norske statsborgere.

Du må finne deg en blogg for FrP'ere for å diskutere FrP, mine tidligere kommentarer omkring FrP må leses som et angrep på AP, siden ingenting setter blodet slik i kok som å miste stemmer til FrP!

Dette blir siste kommentar til deg og fra deg. Takk for samtalen.

Anonym sa...

Hei! Vile bare si meg enig med ErikP. Jeg stemmer også Frp. Ja dem vil stramme inn asylpolitikken,men dem vil i det minste ha ut de kriminelle innvandrerne! Min samboer må også ut,selv om han ikke har gjort noe galt. Da skal ihvertfall Mulla Krekar ut spør du meg,og det virker som det bare er Frp som vil sørge for dette. Pia

 
Blogglisten