torsdag 13. august 2009

En Thams!

Ottar Rønnings nye måleenhet Kollisjoner pr Kilometer Banelegme, KKB, med tilhørende skrekkgrense : En Thams, som er en kollisjon pr kilometer bane settes best i perspektiv med NSB-nettet i landet vårt.

I følge Wikipedia nådde aldri det norske jernbanenettet noen stor utbredelse, jernbanen har aldri vært spesielt viktig i vårt land, fra gammealt av bodde vårt folk langs kysten, Norge har vært en sjøfartsnasjon, og er det fortsatt for deler av landet.

Jernbanen ble erstattet av ny og bedre teknologi, mere økonomisk, mere fleksibelt og ikke minst raskere, jernbanen ble erstatte av lastebil og trailer-transport, derfor stoppet jernbane-utbyggingen, og vedtatte planer ble aldri satt ut i livet.

Jernbane er i dag en anakronisme, og vil være det, dersom det ikke skjer en katastrofe eller at brennstoffreserver for bil forsvinner totalt.

På det meste hadde vi 4500 km jernbane i Norge. Det er ikke mye, Sverige hadde feks 18000 km, hvorav 2/3 var private baner, feks Kiruna-Narvik.

Ser vi på kollisjoner og påkjørsler, har vi hatt 5 tilfelle hvor Thamshavnbanen har kjørt på andre veifarende. Det gir KKB lik 0,242727.. eller 0,24 Thams.
Dette er fordelt på 2 års drift, slik at årlig KKB er lik 0,1213636.. Thams.

For at NSB skulle ligge på samme nivå, og vi tar med det totale jernbanenettet fra velmaktsdagene, 4500 km, måtte NSB ha 511,3636... alvorlige kollisjoner pr år, eller litt under 1,5 tilfelle pr dag....

Thamshavnbanen ligger nok voldsomt mye høyere enn alt annet man kan sammenligne seg med!

Men ta det bare med ro, Tokle kan berolige alle som vil lytte : alle andre veifarende har stoppeplikt for toget!


Oppdatering!
Grundigere forskning viser at man har unnlatt å ta hensyn til antall PASSERINGER pr banekilometer, som naturligvis forrykker bildet og balansen mellom NSB og Thamshavnbanen!

Thamshavnbanen har jo praktisk talt ikke trafikk og ligger brakk 3/4 av året, mens NSB er en viktig døgnkontinuerlig bedrift.

Om man antar at hvert krysningspunkt hos NSB i gjennomsnitt har 4 tog i døgnet, så blir det et helt annet bilde hos Thamshavnbanen.

Det er etter hva man kan regne seg til ut av ruta ca 39 turer i året, det blir da ca 78 passeringer med tur og retur. Om man velvillig antar at det er omtrent 50% tilleg i trafikken for ekstraturer, bestillingsturer m.m. så kommer man fram til ca 107 passeringer i året, eller ca 107 / 365 = 0,29296 passeringer pr døgn.

Her ser man et annet forhold mellom NSB og Thamshavn : 4 / 0.29296 = 13,654 ; det er 13 ganger større trafikk hos NSB minst!

Og det gjør at man må kalkulere om både KKB og 1 Thams......

Thamshavnbanen : KKBp 5 / (22*0,29296) = 2,3273


NSB måtte da hatt 511,3636 * 13,654 = 6833,65 ALVOLIGE påkjørselsulykker pr år for å ligge på samme nivå som Thamshavnbanen pr passering og pr banekilometer!

Nå er jo dette bare regneøvelser og underholdning, men under dette ligger det blodig alvor. Sikkerheten er katastrofalt dårlig på Thamshavnbanen, en må være blind for ikke å innse det!

Forhåpntligvis slår aldri de verste spådommene til, slik at vi unngår dødsulykker.

Forhåpentligvis tar det kommunale Trafikksikkerhetsutvalget affære og strammer inn FØR det går helt galt.

Så får man ta fatt på det dødsens alvorlige og langsiktige arbeidet med overganger i Gauldal, Haltdalen, Østerdalen, på Helgeland og Østlandet senere.....

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten