tirsdag 25. august 2009

Barna får bli, men mor blir utvist

Fra TV2 nyhetene :
"Barna får bli, men mor blir utvist
Barna er født i Norge og har oppholdstillatelse, men moren Zarife Kashtanjeva må ut av landet innen utgangen av september"


http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/barna-far-bli-men-mor-blir-utvist-2868236.html

En kan kanskje ikke si at UDI kjønnsdiskriminerer, det ser ut til at de ikke har motforestillinger mot å hive ut hverken mor eller far :

"Kutter fra to til fem år
Utlendingsnemnda mener de i vurderingen av saken har lagt vekt på hva som er til det beste for barna.
– På grunn av hensynet til barna har Utlendingsnemnda satt ned tiden på innreiseforbudet fra fem til to år, sier nemndleder Eli Volckmar i UNE til TV 2 Nyhetene.
Barneombudet sier de ser en tendens hos utlendingsmyndighetene til at andre hensyn kommer foran hensynet til barna i denne type saker.
– I saker vi får inn ser vi at innvandringspolitiske hensyn gjerne veies tyngre enn hensynet til hva som er til det beste for barna, sier barneombud Reidar Hjermann."


Som sagt det ser ikke ut til at det er forskjell på KJØNNENE.
Derimot tar ikke UDI hensyn til barna, de gjør ikke forskjell på mor og far der heller.....

Det er helt håpløst for vanlig tenkende mennesker at man kan opptre så RÅTT på våre vegne!
UDI er opprettet og opptrer på våre vegne, vi som bor i dette landet.

Det er et minimum at man først og fremst har omsorg for barn, og omsorg for barn vil først og fremst si at man legger forholdene til rette for at kjernefamilien kan og skal bestå.

I denne saken ser det nærmest ut til at norske myndigheter legger opp til at småbarnsfamilier skal havarere sosialt, og en kan få det inntrykk at det er langsiktig planlegging med tanke på at barn skal overlates til barnevernet under tvang.....

Her må noen ta grep og sørge for at barna prioriteres, så får vi heller svelge at vi får noen få flere voksne innbyggere av utenlandsk opprinnelse. Barn har og skal ha første prioritet, det er brudd på internasjonale forpliktelser å ikke sørge for det.

Jeg tør nesten ikke tenke på hvilken omtale hadde blitt statsbyråkratiet til del, om dette ble avlørt å ha foregått i et eller annet afrikansk stats navn!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten