fredag 7. august 2009

Intervju med Sør-Trøndelag

Jeg ble i dag oppringt av en Brostrøm fra avisa Sør-Trøndelag.

Han hadde merket seg sa han, at jeg var en ivrig deltaker i nettdebatten i avisa og at jeg "blogget også". Han ytret ønske om å få et intervju med undertegnede. Noe som ble avvist uten nærnmere kommentar.

Ved nærmere ettertanke tror jeg nesten jeg skylder Brostrøm en forklaring:

Som jeg sa avslutningsvis på telefonen, kan han selv finne ut hva jeg mener, ved å lese disse bloggene og ved å lese i nettdebatten på S-T og på Orkanger Vel.

Jeg har imidlertid svært dårlige erfaringer med avisa S-T, som har drevet en utstrakt sensur av undertegnede i flere år, like siden nåværende redaktør satte seg i stolen. Hva årsaken til det er er usikkert, men det fostrer ikke akkurat tillit til avisa.

I tillegg har jeg dårlig erfaring med å stille opp i avisa, jeg tenker på en sak for ca 4 år siden, når jeg forsøkte å sette i gang et debattforum på Yahoogroups på nettet for Orkdladalsføret og politikken her. Den gangen opplevde vi et enslig tilfelle av at en amerikansk spammer logget seg på gruppa og spammet EN GANG, med noen lugubre pornotilbud, før jeg fikk kastet svinepelsen rett ut.

Den gangen hadde jeg besøk av Snekvik som var svært interessert i et "saftig" bilde av undertegnede foran PC'n og hvor saken i avisa ble vinklet slik at det ble hengende i lufta hvorvidt jeg gouterte spamming og porno-tilbud på nettet.

Jeg ønsker ikke å bli "vinklet" i Sør-Trøndelag!

Jeg deltar i nettdebatten fordi jeg har samme erfaring og oppfatning av Orkdalspolitikerne og -politikken som Kringstad i Orkanger Vel : det finnes en ukultur i Orkdal, både i næringsliv og i politikk, hvor noen lukkes "ute" og hvor andre er medlemmer i gutteklubben Grei, og hvor beslutninger fattes i hemmelige møter på bakrommet.

Jeg har deltatt i kampanjer mot mange av disse folk gjennom mange år, og håper å være her i noen år til.

En annen uskikk i Orkdals-politikken, som også har blitt påpekt tidligere av Kringstad, er at orkdals-politikerne ikke har noen tradisjon eller erfaring med å debattere saker med vanlige velgere.
Skal du snakke med en av dem, og forsøke å ta opp en sak, møter du en person som er forutinntatt, ikke hører på deg, og som bare hever stemmen, for å få "rett" en enhver sammenheng.

Det finnes ikke noe diskusjonsforum hvor den lille klikken mennesker som har politikk som fritidsinteresse kan møte vanlige folk som blir utsatt for vedtakene deres. De er storfornøyde med bare å være nødt til å forholde seg til velgerne en gang hvert fjerde år, og med å kunne sette agendaen selv, når de møter oss vanlige dødelige.

Og dersom det oppstår debatt og de til omveksling får kritikk fra opss andre, er tusen-og-ett ute, da blir de voldsomt opphisset over at noen av oss er uenige. Ja det har til og med gått så langt at det har vært snakk om nervesammenbrudd, feks i forbindelse med aksjonen "Idrettsparkens venner" startet, og hvor undertegnede omsider fikk truet inn et par innlegg som stilte spørsmål ved gammelordfører Grønsets rolle i den saken.

Dersom man ikke er forberedt på at vedtak er upopulære, dersom man ikke tåler saftig og velfortjent kritikk som reaksjon på vedtak som oppfattes som jævlige av minst halvparten av befolkningen, og dersom man ikke er i stand til å se at selv om kritikken rammer, så er det foørst og fremst ROLLEN ikke personen som kritiseres, og at man bare må tale det, ja da har man ingenting i politikken å gjøre.....

Men i Orkdal har vi altså intet forum hvor politikerne er forberedt og vant med direkte tilbakemeldinger fra undersåttene. Derfor blogging, derfor aktivitet på Orkanger Vels forum, derfor innlegg på nettsidene til S-T.

Som en kortversjon av saker jeg har bidratt til kan nevnes til Brostrøms opplysning:

Gammel-Osen, konfrontasjon med Teknisk Etat, Orkdal kommune, for å tvinge gjennom opprensking og oppgraderin av Gammelosen, etter inspirasjon av mine foregangsmenn i den saken, min far og mor Erling og Ingrid Prestmo.
Tung sak, gikk over flere år. Endte med seier, Gammel-Osen ligger der i dag som en perle. Hverken Ingrid eller Erling fikk noen form for anerkjennelse for innsatsen, utenm deres mot og stå-påvilje ville området mest sannsynlig ha vært oppgitt i dag, og enten fortsatt å ha ligget der som en åpen kloakk med 20 milliarder fjærmygg, eller å ha vært dekket til av fyllmasser med industribedrifter helt opp i fjæresteinene i det gamle elveløpet.

Idrettsparken / Nedre Røhme Deltok som inspirator og pådriver og skreiv et par (litt for) krasse innlegg i S-T rette i hovedska mot Arne Grønset, innleggene måtte trues inn etter påtrykk fra Idrettsparkens venner.
Det var min ide å starte pengeinnsamling for å kjøpe tomta selv, en meget spesiell vri, fordi innbyggerne måtte kjøpe kommunens eiendom selv, for å gi den tilbake til kommen og dermed tilbake til seg selv! Saken endte med seier, lokalpolitikerne og Grønset i første rekke er fremdeles sår og hevngjerrig.

Idrettsparken anno 2009 : blogger ivrig for å få satt stortingsrepresentant, idrettsleder, idrettslagsleder, utbyggingssjef i Knyken, Asphjell på plass.
Han er en viktig pådriver i grendastriden i Orkdal, noe han har arvet etter sin far, Odd, som som mangeårig leder i Orkdal Arbeiderparti heller samarbeidet med borgerlig bygdapolitikere, enn med AP-medlemmer fra Orkanger. Etter min mening er diise to en av de viktiogste årsakene til at bygdastriden har vist seg umulig å legge død i dalføret.

Museumsjernbanen. Jeg var skeptisk til å vekke banen til live fra første dag, men mente at så lenge det foregikk på Løkken var det utenfor mitt virkeområde.
Etter hvert som Løkken har bedrevet landnåm nedover dalen har skepsisen økt, og virkelig skremt har jeg blitt denne sommeren når fakta har kommet på bordet, og når vi har fått demonstrert den nonsjalanse som har gjenoppstått innenfor banedriften.
Jeg sitter på gamle kjørerapporter fra 1960-tallet, den gang vi hadde en ordentlig jernbane her. Den gangen er det tydelig at lokførerne oppfattet sin rolle meget spesielt.
Kjørerapportene er gjennomsyret av "politiånd", i stedet for å ha fokus på sikker drift, er det kun kjøring mot rødt lys som er interesant, og materiellet inneholder sterke skildringer, bl.a. påkjørte hunder som slåes i hjel med spett.....
Det verste er allikevel at lokførerne den gang tok seg til rette og drev selvstendig etterforskning, og skrev det ned i rapporter for å finne ut hvem som eide biler observert fra toget!

Jeg innser i allefall at om ingen nå legger bånd på banen og de ansatte, vil disse holdningene - som vi har sett tilløp til i sommer - fortsette å gro, med det til følge at ALT er alle andres skyld, banen kommer til å gjøre som det passer dem og det som er billigst. Vi må da forberede oss på tap av liv på denne banens alter.

I tillegg er det altså et ubestridelig faktum at nesten alle gamle sikkerhetssystemer har blitt bygget ned, uten å ha blitt erstatte av nye, oppgraderte og moderne systemer. Mens det tidligere av automatisk styring på lysene er dette i dag erstatte av manuell knappstyring, som må betjenes at lokfører, som egentlig har annet å tenke på. De gamle manuelle portene er fjernet og erstatte av ikke-no!
Når man også har opplysninger som ikke har kommet fram, feks at lokføreren som førte toget ved den første påkjørselen i sommer, var oppe hele natten i forveien og kjørte tog i forbindelse med filmopptak, opptak som ble avsluttet klokken 5:30, HVORETTER TOGET MÅTTE KJØRE OPP TIL LØKKEN SLIK AT FØREREN FØRST VAR I SENG KLOKKEN 06:30 I BESTE FALL, FOR DERETTER Å KJØRE TOG DEN PÅFØLGENDE DAG OG ETTERMIDDAG, DA BEGYNNER DET UNEKTELIG Å LUKTE AV SKJØDESLØSHET! (opplysninger om dette vil S-T kunne finne i kjørerapporter, politiet og jernbanetilsynet likeså.....)

Jeg er også en av de få i Norge som i lang tid har skrevet om Bjugn-saken på nettet.

For 10 år siden skrev jeg mye om saken på det gamle News-nettet og var en av de få som stilte spørsmål ved rollen tjenestemenn hadde spilt i forbindelse med behandlingen og overgrepene rettet mot Hammern-familien.
Det vakte slik oppsikt innenfor politietaten, at jeg i de årene som har gått har blitt utsatt for stadige hevn-angrep derfra, formodentlig fra de som var ansvarlige for overgrepene og mishandlingen rettet mot familien, disse menneskene har jo som kjent fått den premien av samfunnet at de har rykket opp innenfor politietaten.

For meg har det fått til følge at jeg har blitt forfulgt og at hindringer har blitt lagt i veien for meg i utøvelsen av en helt normal og lovlig fritidsinteresse, pistolskyting.
Mens man fra etatens side har sett gjennom fingrene med smådetaljer hos andre skyttere, har det gjennom 10 år vist seg å være nesten uoverstigelige hinder i veien for meg. Det siste i så måte er over ett års sskasbehandlkingstid på en enkel søknad om nytt jaktvåpen.... men gi seg, kan man aldri.......

I de senere årene har jeg blogget endel om Moen-sak, Hammern-sak og i det siste "rasismedrapet" på Heimdal, og nå ser det sannelig nesten slik ut at det var justismord på Heimdal også!

I den forbindelse har jeg nevnt ved navn, både dommere, advokater og thjenestemenn som jeg mener er brodne kar, og ingen må tro at man kan gjøre slikt i Norge uten å måtte betale en pris for det. Det er imidlertid enkelte av oss som nå en gang har det slik at vi mener Grunnloven vår skal være noe annet enn en festtale......

Som man vil se har jeg i mange ti-år først og fremst vært opptatt av utenomparlamentariske aksjoner og virkemidler og ser nettet som et viktig redskap i fortsettelsen.

Jeg har vært med på å vinne endel slike saker, og vet stort sett hvordan man skal gripe saken an.

Jeg vet at man ikke blir spesielt populær ved å drive med dette, og har fått sanne salig Ibsens ord om at den er sterkest som står alene. Det er også litt kvalmende å bli passet opp på gaten årevis etter at det har blitt stille og etter at seieren er halt i land, med skryt av det man har gjort. Den som ikke deltar når det stormer, bør også holde fred etter at det er blitt stille.
Dessverre er det vel slik at motet er ujamnt fordelt, og at redeselen for å tråkke "store fugler" på tærne er utbredt.....

Jeg har som sagt vært med å vinne saker, og akter å vinne både Idretssparken 2009 og Museumsbane-saken - bare vent!

(Så der Brostrøm, der har du dybdeintervjuet ditt, bedre skrevet (sett fra mitt ståsted) enn du kunne ha gjort det selv!)

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten