mandag 17. august 2009

Avisa Sør-Trøndelag går hele redaksjonen på fleinsopp?

Artikkel som karakteriseres som Kaos-journalistikk :

http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1244870.ece

Kaos-journalistikk har til hensikt å bryte ned samfunnet skape kaos og bringe fokus bort fra de saker som virkelig er viktige i et samfunn.

Helt typisk benyttes teknikken av diktatorer, ekstremt korrupte politikere og andre som spekulerer i å lage stor ståhei om ingenting, for å rette fokus bort fra egen utilstrekkelighet, eller bort fra lyssky forretninger og svindelforetak.

I dette tilfellet har Morken overtalt lensmannsbetjent Evjen til å stå fram, med bilde sammen med et opplysningsbilde av denne soppen, for at alle 12 - 13 åringer som ikke visste hvordan den ser ut, nå kan se det selv, og med adresse hvor de kan finne den.

Det er en artikkel som rett og slett virker som en TEASER, en oppfordring til å gå ut å lete, og til å prøve det farlige stoffet selv.

Sopper produserer naturlige narkotika som er i samme fareklasse som SYRE, LSD! Det er vel kjent og vel dokumentert at enkelte har gått inn i årelange depresjoner etter kort tids bruk av slikt, man kjenner til mennesker som har blitt isolert / eller har isolert seg selv i over 30 år etter å ha brukt slikt!

Det betyr for alle som har LITT å tenke med enda, rett og slett et ødelagt liv.....

Helt forutsigbart har vi snart 40 innlegg i nettdebatten omkring dette, hvorav ca 35 stiller seg helt avisende til enhver tanke om at dette narkotikumet kan være farlig, ja enkelte viser slik uforstand at de får seg til å sammenligne med alkohol og enda påstå at alkohol er farligere.
Disse tillater S-T å skrive anonymt, men skrivestil, eller snarere fraværet av stil, peker i retning av at det er de samme tanketomme dophauene som gjorde seg til talsmenn for fri dop på Storåsfestivalen litt tidligere på ettersommeren.

At ikke Evjen selv skjønner hva han driver på med og hva han blir utnyttet til er trist.

At ikke avisa "skjønner det" føyer seg inn i et mønster. Et mønster så åpenbart at jeg for min del ser helt bort fra muligheten for at de selv ikke skjønner hva de driver med. Det ser ut til å være planlagt med et koldt hode.

Hva er det de skal dekke og skjule for oss?

1 kommentar:

Anonym sa...

Det er meget godt å se noen flere er våkne i dette store temaet som omhandler KAOS Journalistikk. Som Prestmo påpeker, Dette ett kjent fenomen fra USA;USSR;DDR,Og Brukt i 2 verdenskrig som våpen av begge sider. Dette er dog ett nytt fenomen for oss i det "lille trivelige Trøndelag", Er det derfor vi lar "feigingene" gjemme seg bak sine skrivepulter. Om de så kaller seg byrokrater eller jounrlister. Så forvolder de Landsforederi med dette våpen. Å det under unskyldninger om ikke å skyte budbringeren,,,
TENK OVER DETTE BEGREPET KAOS PROPAGANDA NESTE GANG DU HØRER NYHETER; LESER EN RAPORT SKREVET AV BARNEVÆRN NAV OG ELLER ANDRE ETATER. For det ser jaggu ut til at denne måten og fremprovosere samfunns reaksjoner har nådd DET LILLE TRIVELIGE TRØNDELAG.
Takk for våkenhet Erik,

Å FLEINSOPP E LIFSFARLIG TRU MÆ ..
desuten var det Stygt av S-T å Utnytte Lennsmannsdreng Evjen i denne reportagen:,
Denne gangen er han nok uskysdig, for i kampen mot Dop tror jeg vi står på samme lag,
Dog ikke i mye annen Ulov utøvet fra det kontoret han har pulten sin på.

Bjørn Inge Johansen

 
Blogglisten