tirsdag 7. juli 2009

Massiv misnøye med politiet i Orkdal!

Avisa S-T kjører en leserundersøkelse om politiet i Orkdal.

Hele 65% sier de er direkte misfornøyd med politiet. Det er ganske andre tall en det politiet selv legger fram i spørreundersøkelser bestilt av Politiets Fellesforbund, med spørsmål nøye designet for å gi et ønsket resultat.

Tallene ser slik ut pr. i dag :

Er du fornøyd med jobben politiet gjør?

Ubetinget ja. 101 5,5 %
Ja, ut fra de ressursene de har til rådighet. 362 19,6 %
Nei. 1200 64,9 %
Har aldri hatt behov for å tilkalle politiet. 185 10,0 %


Som man ser omtrent 65% sterkt misfornøyd, kun ca 6% er fornøyd.

Jeg har ingen sikker kilde pr i dag, men mener at disse tallene faller svært mye dårligere ut for Lensmannskontoret NÅ enn under tidligere lensmenn. For de som har fulgt denne avstemningen over tid, ser det også ut til at de siste ukenes tildragelser i Hermetikken, og politiets totale mangel på innsats og totale feilvurdering av situasjonen har satt fart i misnøyen.

Det har fra politihold i S-T's spalter vært forsøkt å lansere svarkategorien "Ja, ut fra de ressursene de har til rådighet" som positiv for Politiet.

Til det er å si at politisk tenkende mennesker som meg feks ville svare slik : Ja jeg er fornøyd ut fra ressursene - MEN JEG ER JÆVLA MISFORNØYD MED RESSURSENE OG PRIORITERINGEN LENSMANNEN GJØR!

Derfor kan ikke denne svarkategorien tolkes positivt for Politiet, den kan i beste fall deles i to, slik at bare havlvparten tolkes positivt, resten svært negativt.

Om man gjør det er omtrent 15% av befolkningen sånn noenlunde fornøyd med Politiet, 75% til dels sterkt misføornøyd og 10 prosent har egentlig ingen mening om saken.

Det er trist for politiet!

Enda tristere er en mørk hemmelighet på Lensmannskontoret :

Kategorien "Ubetinget ja" ble forsøkt stemt opp - stemmene så ut til å komme i et par - tre puljer på døgnet, når man kom på jobb på kontoret og slo på PC'ene, etter lunsj og ved arbeidstidens slutt.

Politiet sies å ha et svært gammeldgs internettsystem, det er rimelig å anta at systemet skifter såkalt IP-adresse hver gang man slår av en PC, slik at man kan foreta serie-avstemning, stemme flere ganger fra samme PC.

Etter at den mest positive svarkategorien stanset opp i konlurranse med de misfornøyde, skiftet disse arbeidstidsstemmene over til neste kategori : "Ja, ut fra de ressursene de har til rådighet" og en tjenstemann svarte i S-T at det var mange som var fornøyde ut fra ressursene.....

Er det politiet selv som stemmer seg selv opp i desperasjon?

I så fall tror jeg det er bedre at de slår av PC'n og kommer seg ut og gjør noe! Da blir kanskje tallene bedre også!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten