onsdag 15. juli 2009

Hansteen oppfyller ikke kravene - hva med Thamshavnbanen?

Fra Adressa i dag :
"Sikkerhetshensyn - Vi jobber med å få det nødvendige utstyret på plass, sier skipper Edmund Eilertsen til adressa.no.
Årsaken til at «Hansteen» ikke får seile er manglende sikkerhetskrav. Alle båter som går med passasjerer ha fartstillatelse for å kjøre.
- Vi har gitt «Hansteen» en rekke sikkerhetspålegg de siste årene som de ikke har etterkommet, sier fungerende sjøfartsdirektør John Malvin Økland.
Eilertsen sier dampskipet håpet på å få fritak fra de ordinære sikkerhetskravene, ettersom båten er verneverdig."


Det er øyensynlig flere som tror at man kan gå på akkord med sikkerheten, fordi man er "verneverdig".

Det er nesten ikke til å tro at man kan finne på å ville seile på den værharde norskekysten uten nødvendig livbåt. Det er ufattelig at man tror at merkelappen "verneverdig" gir noen beskyttelse når det ryker opp på sjøen. Og det er ufattelig at man er villig til å ta slike sjanser når man har passasjerer ombord.

Jeg har tidligere påpekt den store kollisjonsfaren ved krysningspunktene for Thamshavnbanen, der det mangler sikringsutstyr. Allerede etter minimal drift har banen hatt 4 kollisjoner, hvor toget har kjørt på andre veifarende. Så det er ikke til å komme forbi at man her har et sikkerhetsproblem.

En ting er dødsfare for andre veifarende (se bloggen Orkdalspolitikken i dag), en annen ting er sikkerheten for selve TOGET.

Dette er verdifulle historiske gjensatnder som burde bli tatt vare på som museumsgjenstander. Selv i lav fart har dette toget en kollosal bevegelsesenergi, det har potensiale til å skape store ødeleggelser, på andre - og seg selv.

Et tog i 20 km/t har en ufattelig kraft i kollisjonsøyeblikket, det tilsvarer en personbil i ca 115 km/t og selve støtet som knuser den påkjørte er 5,7 ganger kraftigere enn en bil i 115 km/t!

Dermed ligger det klart i dagen at en kollisjon med et kjøretøy lastet med brennbart materiale i litt uheldige omstendigheter lett vil føre til det antennes en kraftig brann.
Da risikerer en at hele nuesumstoget brenner opp, og vil være tapt for all fremtid. Som en rent museal betraktning, burde det nedlegges forbud mot å kjøre dette toget overhodet. Det er uansvarlig å ta slike sjanser med verdifullt fornminne!

Både for Hansteen og Thamshavnbanen kan det bli kostbart, om det verste skulle skje!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten