tirsdag 14. juli 2009

Europavei E39

Det har gått noen år. Veien ligger der ferdig, snart er det vedlikholdsutgifter som blir det store spørsmålet.

Da er det kanskje på tide å se på hva som skjedde :

Når dette veiprosjektet kom opp, skjedde det endel merkelige saker og ting i orkdal kommune.

Gammelordføreren, Arne Grønset, ble plutselig ansatt "for å ta seg av dette prosjektet". På tross av at han null utdannelse mht veibygging. Null praksis med noen ting som har med vei å gjøre.

Men selvsagt han var arbeidsledig etter å ha tapt et valg "helt overraskende" og med liten lyst til å vende tilbake til den gamle jobben sin, som var skolelærer.

Nå var antakelig det likesåbra, både for Arne og barna, alderen tatt i betraktning.

Men vi fikk en vedvarende sttrøm av informasjon om dette vegprosjektet. Grønset var flink slik og fikk de andre politikerne med seg på Bomveiprosjekt og til og med til å åpne bommene før et spadestikk var tatt og kreve inn bompenger på den gamle veien.

Siden har det vært stadige mediaoppslag om bompengeinnkrevingen, hver gang renta gikk OPP.

Nå har det imidlertid vært stille LENGE, og nå har vi historisk lav rente. Da skulle vi vente å få Grønset på avisforsida med et gladbudskap : trafikkøkningen har vært så stor, bompengeskrinene så velfylte og renta så lav at vi kan forvente at bommene blir revet TIDLIGERE enn antatt.

Det har ikke skjedd.

Hvorfor? Er det muligens slik at den gode Arne har andre prosjekter på gang, er det andre saker som plutselig skal finansieres ved at bompengeinnkrevingen skal fortsette i det uendelige?

Så til selve veien:

Gammelveien. Grønset lovte at det skulle ligge penger i prosjektet som garanterte vedlikehold av Gammelveien. Gammelveien er av stor betydning for de som bor langs den som lokalveg. Den har også stor betydning som beredskapsveg, en avlastningsveg å sende trafikken inn på, når noe går galt i tunellene.

Det betyr til sammen at det er uansvarlig og muligens ulovlig å la veien ligge å forfalle som den gjør nå. Veien må i det minste opoprettholde den stanbdard den hadde når nyveien ble åpnet, dersom det skal være trygt å sende ALL trafikken langs den, ved ulykker og andre hendelser.

Underveis har det kommet forslag om å slå av lysene langs gammelveien. Det er også sannsynligvis ulovlig, i og med at Gammeleveien ligger der og SKAL kunne ta unna all trafikken.

Så er det nyveien.

Ble vi fornøyde med den?

Den ligger der, planlagt og bygget etter en forhistorisk standard.

Ikke er det VEISKULDER. Ikke er det MIDTDELER.

Veien er bygget for smal til at det er plass til en av delene en gang - det bnurde ha vært plass til begge.

Veien er også bygget med 1 1/2 kjørefelt. Det vil si at antall kjørefelt i fartsretningen varierer.
Det er en voldsom ulempe, og motarbeider trafikksikkerhet.

Pr i dag er det slik at man har ansrt ett kjørefelt i sin retning snart to, og snart har man et eller to kjørefelt i møtende retning, slike veier krever ekstra aktpågivenhet og burde ikke ha vært bygget.

Desverre er tunellene FOR SMALE. Broene like så. Slik veien ligger der i dag bør man sette i gang et stort STATLIG prosjeekt og bygge fredig veien slik den skulle ha vært bygget fra dag en :

Slå ekstra tunnelløp ved siden av eksisterende, bygge ekstra brospenn ved siden av eksisterende og bygge ut veien i bredden i hele sin lengde.

Dette kan sikre at man kan ha midtdeler i hele veiens lengde, men har man midtdeler MÅ det en veiskulder til i tillegg, slik at man har plass til å hensette foruleykkede kjøretøy.

Desverre er det ingen vei utenom å bygge kostbare ekstratuneller for å kunne realisere et slikt prosjekt, men slik er det fortidens unnlatelsesynder BLIR kostbare å rette opp.

Det er på høy tid at man griper fatt i dette.

Gammelveien må få et kraftig løft og igjen få et fast dekke med gode lysforhold, det vi har i dag ligner mere og mere på en potetåker, etter hvert som tiden går og veien står der og forfaller.

Nyveien står foran kostbart og nødvendig vedlikeholdsarbeid. Det har egentlig ingen hensikt å sette i verk det, uten at man samtidig oppgraderer veien til moderne standard, vi bør ikke se 2020 i møte med en så dårlig vei, nye E39 har allerede utmerket seg med å være en ulykkesstrekning, skylda for det er klart beskrevet ovenfor.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten