torsdag 23. august 2007

Bjugnsaken - 9

Nå bør Trøndelagsbenken ta fatt i dette!

Hva har vi lokale stortingsrepresentanter for? Og hva har vi en justisminister for?

De første bør alarmeres av sine respektive partifeller rundt omkring i midtnorge, og kreve at de alle og i felleskap kaller justisministeren inn på stortinget og avkrever en forklaring, i full offentlighet og høytidelighet foran rikets høyeste talerstol:

Hvorfor har ikke justisdepartementet grepet inn og stoppet denne for Norge så triste saken?

Det er ingen spøk når staten taper i Strasbourg - verre er det at Høyseterett DERETTER går videre og fortsette galematiasen.

Er det ingen ende på maktbryndet i statsstyringen i dette landet?

Henger hele systemet sammen som erteris fra topp til bunn?

Når skal familien Hammern FÅ FRED og når skal rettferdighet skje fyllest, og når skal staten og statens fremste tjenere respektere en rettskraftig dom i en norsk rettsal?

Jeg har sagt det før og gjentar: Bjugnsaken og behandlingen av familen Hammern er VERRE en Moen-saken!

Det er Norges Dreyfus-sak. Det sier ikke lite.

JEG ANKLAGER!

Erik Prestmo

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten