mandag 20. august 2007

Bjugnsaken - 1

Søkelys på Aktoratet!
19.08.07 - 01:48
Førstestatsadvokat Jan Henrik Dahle spilte en sentral rolle i Bjugn-saken og sitter/satt fremdeles i sentral posisjon også etter Bjugn-skandalen!Det er all grunn til å kreve denne personens virksomhet etter-røktet.Dersom man gjennomgår hans "merittliste" vil man finne en lang rekke skandaler, ikke bare Bjugn-saken.Personlig kjenner jeg til en annen overgrepssak, hvor en ungdomsvenn av meg urettmessig ble dømt for fullbyrdede overgrep mot sin datter.Hun hadde på det tidspunkt psykiske problemer og oppsøkte hkjelpeapparatet - de samme personer som fremheves annet sted her.Og resultatet ble at etter "hjelpen" kom anklager mot pasientens far på bordet!Far til jenta ble dømt, Dahle var sentral der. Anke ble avvist, Dahle var sentral der også.Senere rømte den pleietrengende dattera fra institusjon og ble plukket opp i Oslo, og rutinemessig undersøkt med tanke på ovegrep og seksuell utnyttelse.Jenta var da fremdeles vigro intacta! Flere år etter at hennes far var dømt for fullbyrdet gjerning!At far i ettertid lykkes å få sin sak gjenopptatt og ble frikjent taler ikke aktoratet til ære, der i gården ga man seg ikke, før man sto ovenfor det ytterste stup, å bli avvist av en norsk dommer i åpen rett!Få søkelyset satt på Jan Henrik Dahle, der ligger en vesentlig det til skandalen begravet, vi skal ha en anklagemyndighet som er opptatt av å bringe SANNHETEN til rette, ikke skaffe seg billige "seire" over mennesker som allerede ligger nede - og lenger nede enn familien Hammern lå i 1992 - 94 er det ikke mulig å komme, ikke en gang i en diktaturstat!Jeg vi bare avslutte med å ønske familen Hammern - og her er det viktig å huske at Ulf og Jorun har barn, og uten forkleinelse for noen, det er neppe noen av barna i Bjugn kommune som har lidd så mye som denne familiens barn!Lykke til og stå på til dere har satt tingene på plass!
Av: Erik Prestmo
Svar på innlegget

Skriv din meningSkriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn, eller du må registrere deg med nick. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Send meg svar
MERK: Innlegg må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg.


Hva med en Dahlegranskning?
19.08.07 - 13:38
Strålende innspill. La oss heller ikke glemme at Dahles rolle i Fritz Moen saken. Ikke minst hvordan han fortvilet forsøkte å tåkelegge fakta da han ble konfrontert med bevis på at han var helt sentral i å presse gjennom det åpenbare justismordet på Moen.
Av: yrkes kriminell
Svar på innlegget

Skriv din meningSkriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn, eller du må registrere deg med nick. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Send meg svar
MERK: Innlegg må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg.


Boomerangsaken
19.08.07 - 15:26
Noen vil kanskje fremdeles huske den såkalte Boomertangsaken: den gang ble mydighetene forsøkt trukket til ansvar for overgrep og tortur mot arrestanter i Bergen by.Dessverre greidde man ikke å samle tilstrekkelig bevis for å sannsynlig-gjøre at det absolutt alltid og overalt pålitelige norske politi kunne ha stått bak noe slikt.Så saken endte med tap.DEN gang konkluderte statsadvokat-embedet at dette var såpass alvorlige påstander at det rettferdiggjorde at politiet og påtalemyndigheten reiste sak mot stakkarene for urettmessige og falske anklager!Ethvert oppegående og rettferdig tenkende menneske bør skjønne at blott PÅSTANDEN som nå reiser seg, at statsadvokaten og politiet i fellesskap har dekket til og UNNLATT å etterforske viktige spor i Bjugn-saken, spor som nå kommer til overflaten ved at privatpersoner har ståpå-vilje og moral til å stå fram, på tross av at dette sikkert kommer til å koste dyrt - alene en PÅSTAND om noe slikt skitner til hele statsadvokatembedet så grovt at det må etterforskes og bringes for retten, som et eget saksforhold!Så kan Dahle, og den opprinnelige etterforskeren ved det dengang Uttrøndelag Politikammer - som virket som hun var sterkt preget av mannshat - få det privilegium å stille opp i åpen rett og forsvare seg og sitt i en uhildet rett - desvverre sørget disse menneskene for at Ulf Hammern ikke fikk møte en uhildet rett.Og at beskydninger fortsatt klebet ved tidligere Lensmann Wisth livet ut.Det er grove overgrep vi snakker om her, og saken er faktisk dødsens alvorlig for statens kvinner og menn.Skal Uttrøndelag Politikammer trekkes inn, må også tjenestemennene ved Melhus og Skaun trekkes inn, som de som sto for fotarbeidet og overvåkingen av Jorunn og familien mens Ulf satt inne, noen av dem lever ennå.Felles for disse tjenestemennene: de ble belønnet for innsatsen ved opprykk innenfor etaten og systemet!Her ligger mange, hunder begravet, det er på høy tid at det luftes kraftig ut.
Av: Erik Prestmo
Svar på innlegget

Skriv din meningSkriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn, eller du må registrere deg med nick. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Send meg svar
MERK: Innlegg må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg.


ære være Prestmo!
19.08.07 - 10:11
...for å gi oss et glitrende eksempel på holdninger og det som kommer så nære opp til maktmisbruk som det går an, og med navngitt juridisk aktør! Med kjennskap til saker som likner på nevnte, kjenner jeg igjen symptomene som Prestmo beskriver.... også aktørene... En kan undres på den alminnelige forstand og sosiale intelligens til enkelte av myndighetspersonene... De forlanger å bli trodd på sitt ord... men folk kan jo forstå at de samme prøver å skjule sannhetene...Jeg vil komme med ytterligere påstand: Det juridiske miljøet i Trondheim er livfarlig og gjennomført korrupt, og er i besittelse av holdninger som stammer fra middelalderens riddertid. En skulle nesten tro at jusmiljøet i Trondheim er gjennomsyret av middelalderske holdninger fra frimurerbevegelsene våre her i byen!Det er stor grunn til bekymring ovenfor de juridiske aktørene som prøver å hindre sannhetene å komme fram.
Av: Hubro

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten