tirsdag 21. august 2007

Bjugnsaken - 8

tenk nå litt
20.08.07 - 23:36
hvor er rettssikkerheten til denne mannen da? kanskje tar ikke politiet saken videre nå fordi mannen er ikke til å stole på? har han uoppfprdret kommet med denne tilståelsen? eller er han blitt pålagt dårlig samvittighet for noe han ikke har gjort ved å bli dratt fram den gangen? nå må vi være litt forsiktige med hvem vi kaster oss over, kanskje er dette en ny uskyldig. klart vi vil at uskyldige Ulf Hammern skal renvaskes, men la ikke det gå utover andre kanskje uskyldige folk.
Av: Ina


Det er politiet som skal ivareta rettsikkerheten....

Og det gjøres i alle normale saker ved å innkalle mennesker til avhør, når det foreligger noe nytt. Det skal skje på en upartisk måte, for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Det er ikke uvanlig at uskyldige avhøres.Det er helt normalt at vitner avhøres, uten at det får noen negativ betydning for vitnene....
Men det er helt unormalt at politiet NEKTER å avhøre mulige vitner eller mulige overgripere i en slik sak!

Her er det ikke rom for usikkerhet - her er det SVÆRT mye som tyder på at man forsøker å løpe fra og dekke til en rettskandale.

Og da er det bare tull å komme trekkende med rettsikkerheten til vitnet.
Saken må belyses så fort og hver gang det foreligger noe nytt, dette er en løpende skandale.

Jeg minner om gravalvoret her: Ulf Hammern er frikjent i norsk rett. Dommen er rettskraftig.
Bjugnsaken er et mysterium.

MEN: og det er en skam for politiet, domstolene og den norske staten, ved Fylkesmannens kontor: maktapparetet nekter å anerkjenne en rettskraftig dom i norsk rett!

Det ser vi nå, hvor man forsøker å stikke nye opplysninger under en stol så lenge det går....Og vi ser det ved at den norske staten nekter å betale erstatning til Hammern-familien.

Det er begått overgrep i Bjugnsaken, det er hevet over tvil, og et av de aller største er saken som ble konstruert mot Ulf Hammern og som han er frikjent for i norsk rett.

Et annet av mange overgrep i denne saken - siden du er opptatt av retssikkerhet - var anklagen mot og fengslingen av tidligere lensmann i Bjugn, With, på absolutt falskt grunnlag, og mistanker og fengsling av de andre anklagede for øvrig, Jorid Hammern inkludert.

Tenk for øvrig etter: Ulf Hammern hadde vært dømt, og hadde sittet glemt i fengsel i dag, eller muligens hadde han satt livet til, dersom det ikke hadde vært for en uredd og oppegående jury, og en overmåte modig juryformann som hadde mot til å stå rakrygget mot et massivt press fra aktorat og ikke minst rettsbelæringen fra Hans Flock.

Rettsbelæringen var rett og slett et rent bakholdsangrep og burde gå inn i norsk rettshistorie og i studium til juridikum som en skamplett på hvordan en norsk dommer IKKE skal ta parti i en sak!

Og mens vi snakker om rettsikkerhet: lensmann With er i dag død, han fikk en dramatisk forverret livssituasjon, og en alt for tidlig død.
Det er ikke helt urimelig å si at han ble drept av sine tidligere kolleger ved Uttrøndelag Politikammer.

Vi krever nå at politiet gjør jobben sin, eller at settepolitikammer blir oppnevnt, dersom Trøndelag PKm ikke er i stand til det.

Så får fremtiden vise om man kan finne bevis for at barna i Bjugn har blitt utsatt for andre overgrep enn de overgrep de ble utsatt for i dommeravhørene i forbindelse med rettsaken.

Jeg har i mange år tvilt på akkurat det, at overgrep faktisk fant sted, i henhold til professor Brøggers artikler om moderne hekseprosesser.

Jeg skal imidlertid være den første til å ta til ettereretning at det kan vise seg at overgrep mot barn faktisk har forekommet, dersom politiet greier å sannsynliggjøre det, feks ved å benytte sjansen nå, til avklarende avhør, og da helst i samarbeid med mennesker som har erfaring og ekspertise i å takle vanskelige samtalepartnere, som politiet nå viser til.

Men foreløpig tyder det vi nå ser, at omfanget i alle tilfelle har vært betydelig mindre enn fantasifostrene det kommunale apparatet i Bjugn Kommune fantaserte i hop: pedofile ringer, og titallsvis av barn busset hit og dit til "behandling" av et slags hemmelig brorskap.

Om ikke DET viser hekseprosesser, heksejakt og storm i forvirrede menneskesinn, var alle professor Brøggers studier forgjeves!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten