mandag 20. august 2007

Bjugnsaken - 5

Sakset fra Adresseavisens nettsider:

"
Wiig da...! 18.08.07 - 19:41

Takk og pris at Ulf Hammeren har byttet advokat!

Utsagnet fra Hammerens tidligere advokat, Wiig, er eneste årsak til en evt. nyskapt forvirring!

Wiig, som i et intervju Adresseavisen for mange år siden, hadde et håp om å bli dommer i menneskerettskommisjonen! En kan bli stum av mindre.

Jeg tror det fortsatt er en lang veg å gå for Hammeren med de holdningene som politi og rettsvesenet har.

Hammeren vil fortsatt møte sterk motstand fra det juridiske miljø. Stå på videre, Hammeren!
Av: Hubro "

1 kommentar:

ErikP sa...

Dessverre er det etter hånden blitt helt klart at politiet, og Trondheimspolitiet i særdeleshet er villige til å gjøre hva som helst for å skjule egne tabber.

Vi trenger ikke en politietat av den typen!

Vi trenger ikke en politietat som blander seg inn i alle mulige sivile saker, feks Airbussaken.

Poliets ressurser skal ikke forbrennes ved at etaten holder på med helt andre saker enn det politiet ble opprettet for: etterforske lovbrudd, oppklare dem og bringe RIKTIG forøver fram for rette!

Som det nå er blitt holder politiet mye mere på med å administrere det sivile samfunn enn etterforskning.

Det kommer aldri til å bli ressurser nok til å møte politiets behov om ikke kursen legges radikalt om.

Det kommer aldri til å bli noen avklaring i Bjugnsaken, for ikke åsnakke om de nyere skandalene med opphav i Trondheim, omn ikke kursen legges om.

Og det kommer aldri til å bli noen rettferdighet for familen Hammern om ikke hoder snart ruller innenfor politi og anklagemyndighet i Trondheim. Det må staueres et eksempel, og det ser ut til at oppsigelse, med tap av pensjon er eneste virkemiddel som kan bli tatt på alvor....

Erik prestmo

 
Blogglisten