torsdag 3. september 2009

Krisetelefon

Fikk telefon fra fortvilte mennesker på nortdvest-landet i går.

Utkastelses-sak, hvor familien er truet og hvor det er helsetreuusel i bildet.

Far er truet på livet i hjemlandet, det er snakk om blodhevn. Det er selvsagt UDI uvedkommende.

Mor er gravid i siste trimester, og problemene nå, sammen med forhøyet blodtrykk skaper alvorlig fare for fosteret.

Sist helg møtte politiet opp for å iverksette utkastelsesvedtak. Men distriktslegen grep inn ovenfor politiet og hevdet med styrke at om utkastelse ble iverksatt nå, med stress påkjenning i forbindelse med flytur, og alvorlig redsel for hevnaksjoner mot familiefaren med direkte trussel mot liv, kunne han ikke garantere for mor og barns liv.

Det ligger også en helsehistorie i saken fra tidligere, som bør ha betydning, men som er satt til side av UDI.

På den bakgrunn våget ikke UDI å iverksette utkastelse, og politiet ble trukket tilbake.

Men trusselen består. Det er iverksatt en politisk prosess for å overprøve UDI's utkastelsesvedtak. Men slike prosesser tar tid, og familien trenger nå en plass å kunne gå i indre asyl, slik at prosessen kan gå sin gang og familien få sin sak prøvd en gang til, i lys av nye opplysninger om helse og trussel mot liv.

Dessverre har ikke jeg anledning til å innvilde kirke-asyl for noen. Jeg er HEF'er og har dårlige kontakter med menighetsråd, frikirkemenigheter m.m.

Jeg vet at asylrommet Monier satt i ikke er ledig, jeg vet også at den lille Pinsemenigheten ikke har de ressurser som er nødvendige for å åpne dører for mange. Jeg kunne ikke gjøre annet enn å henvise til presten her, uten at det ser ut til å ha kommet til noen løsning.

En digresjon:
Det er skammelig at vår norske stat ikke har tid til å behandle slike saker skikkelig, det er skammelig at det atter er mor og barn det går ut over.

Man er klar over at UDI settes under et knallhardt politisk press for å få kastet ut så mange som mulig. For UDI gjør det seg antakelig gjeldende taktiske overlegninger også : etter en eventuell FrP-seier om 14 dager, ser man for seg muligheten av å stå uten fast jobb - dermed har man nærmest panikk for å få ut så mange som mulig.

Med respekt å melde er det andre steder en bør starte en slik prosess, enn de sakene vi har belyst i denne bloggen. Det finnes kriminelle elementer, det finnes grupper som nærmest har tatt over underverdenen og organisert kriminell virksomhet i de største byene våre. Disse miljøene er for en stor grad enslige, brutale menn, som høster av overskuddet i et brtalt marked. Jeg vil foreslå UDI å begynne DER, og se etter muligheter for å få ut slike mennesker, før man tar de man vet er forsvarsløse!

Men tilbake til den aktuelle saken :
ER det noen der ute som har et godt, konstruktivt forslag til hvordan denne saken kan håndteres og løses - raskt? Er det noen som har en praktisk løsning å tilby?
mailadressa mi er erikprestmo@c2i.net

Erik

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten