fredag 11. september 2009

KONFERANSE OM FRIHET FRA FRYKT OG NØD

Rådgivningsgruppa i Trondheim
Menneskerettighetshuset
Fjordgata 62, 7010 Trondheim
Telefon 73 80 64 95 faks 73 80 64 91
Kontortid: mandag - fredag 09.00 - 17.00
Org nr 988 732 419
Rådgivningsgruppa
i Trondheim .I samarbeid med Snøballkvinnene og Barnestemmene
Inviterer Rådgivningsgruppa i Trondheim til

KONFERANSE OM FRIHET FRA FRYKT OG NØD
1 – 3 OKTOBER 2009
På Trondheim Menneskerettighetshus


Årets tema er likeverd, menneskeverd og menneskerettigheter for utsatte grupper. Vi fokuserer spesielt på kvinner og barn og funksjonshemmede. Erfaringsmateriale henter vi fra vårt arbeid som rådgiver og representant for flyktninger og asylsøkere. Snøballkvinnene og Barnestemmene representerer studier av og kampanjer for kvinner og barn som har erfart, erfarer og frykter alvorlige krenkelser av menneskeverd og menneskerettigheter.

Vi legger under konferansen fram vår første rapport om funksjonshemninger og menneskeverd. Dette er en samling med case studies av funksjonshemmedes møte med bl.a. norsk utlendingsforvaltning, og med refleksjoner fra vår side.

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter definerer funksjonshemmede slik:
Persons with disabilities includes those who have long term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.
Vi vil i vår gjennomgang inkludere eksempler på hvordan i utgangspunktet funksjonsfriske mennesker ved ulike barrierer av diskriminering systematisk og etter vårt syn uberettiget hemmes i funksjon og utvikling – også i Norge.

Når det gjelder våre rullestolbrukere, har vi ikke kapasitet til å hente disse til Trondheim. Vi skal imidlertid vite å belyse noe av deres problematikk, hensatt som de er til oppbevaring uten livsinnhold og med en evig trussel hengende over seg. For øvrig tar vi sikte på å gi god anledning til direkte samtale og dialog med mennesker som har sine menneskerettigheter krenket.

Vi vil sette stor pris på om politikere og andre beslutningstakere, fagpersoner og gode organisasjoner vil delta i konferansen. Det koster ingen ting. Gi gjerne en tilbakemelding

PROGRAM


Torsdag 1. oktober Kl 10 – 16 BARNESTEMMENE

Multikulturelle barn, asylsøkerbarn, innvandrerbarn og andre utsatte barn.
Hva er problemene? Hva er truslene? Hva er disse barnas interesser og behov? Hvem formidler og hvem hører barnas stemme?

10 – 1230 Tiden før lunsj vil bli brukt til å presentere og drøfte problemstillinger i plenum.

1230 – 1330 Lunsj (Vi spanderer kun drikke)

1330 – 16 Tiden etter lunsj er ment til å drøfte i mindre grupper hvor beslutningstakere møter de som bærer problemene.


Fredag 2. oktober Kl 10 – 16 Funksjonshemmede og menneskeverd

10 – 1230 Vi presenterer litt av en virkelighet, slik den er observert fra Rådgivningsgruppa i Trondheim. Vi identifiserer utsatte grupper.
Ansvarlig for rapporteringsarbeidet – Bernt Hauge

1230 – 1330 Lunsj (Vi spanderer kun drikke)

1330 – 16 Til drøfting. Når skal vi lære? Hvordan kan vi lære?
Norge har i ettertid gjort oppgjør med hvordan jødene ble behandlet, (faktisk 2 ganger), hvordan samene ble behandlet, taterne, sigøynerne, barnehjemsbarna, mennesker på ulike institusjoner, tyskertøser, naziunger, osv. Når skal vi lære at poenget ikke var at vi krenket gal gruppe, men at det var galt å krenke?


Lørdag 3. oktober Kl 12 – 16

Kulturelt og sosialt samvær.
(Vi spanderer lunsj)


Vel møtt og velkommen
For Rådgivningsgruppa i Trondheim

Bernt Hauge

bernt_hauge at yahoo.no

bernt_hauge@yahoo.noIngen kommentarer:

 
Blogglisten