søndag 6. september 2009

En samtale rundt de politiske partienes holding......

Vi har utvekslet erfaring med Pia, om å kontakte politiske partier.

Om ei kort uke er valget over, da er de to år til politikerne gidder å høre mere på oss, og neste gang er det lokalvalg, så da gir de vel F!

Det er 4 år til neste gang de orker å late som om de er interessert i skjebnen til enkeltmennesker.

Her er Pia's erfaring :

Erik:
"Nå må du sende rundt lenka til alle du mener kan være nyttig at de leser historien din!

Politikerne skal jo liksom vise EMPATI med oss vanlige dødelige i disse dager, så det gjelder å stå på.

Lykke til videre.

EP"

Pia :
"Desverre, må skuffe deg jeg har vært i kontakt med ; det norske slott, frp,høyre,venstre,krf,ap,arbeids og likestillingsdep.,barneombudet,NRK,Dagbldet,SV og flere til. responsen er lik 0..."

Erik :
"Pia, kan jeg legge ut innholdet av disse mailene, det kan jo åpnet ett par øyne i allefall?

Jeg kan anonymisere navnet og mailadressene selvsagt.....

EP"

Pia :
"Ja det kan du ! Anonymt jeg legger ved mailen jeg fikk fra AP den summerer resten av sullamitten ganske greit..

Til Pia
Takk for at du sendte spørsmål til Arbeiderpartiet.

Vi kan dessverre ikke gå inn i enkltsaker som er til behandling i UDI, men vi ønsker at alle skal få god og skikkelig veliledning i NAV. NAV er under omstilling og alle der er under opplæring, det kan være årsak til at du selv må være initiativrik mht løsning for deg i din situasjon.

Imidlertid går det ikke an å være gift i en sammenheng (asyl i Norge) og ikke gift i en annen. Vilkår for å få trygd som enslig forsørger, er at man ikke er gift. Dette kommer ikke til å bli endret.

Du bør tenke framover, med hensyn til arbeid og du bør søke barnehageplass for din sønn. Det vil nok telle ved opptak til barnehage at du er i en vanskelig situasjon med eneomsorg for sønnen din for tiden. Videre bør du tenke på hva som er mulig å kombinere av arbeid for deg med din helse og med eneomsorg, slik som du skriver til oss at du har tenkt på. Dette er jo også best for å gi din mann mulighet til å søke bredt på jobber, hvis det blir aktuelt etter hvert.

Det er kanskje mulig å søke attføring, men skal du få tid til et attføringsopplegg, må du ha trygg omsorg for din sønn.

Det er ikke mulig å få arbeidsledighetstrygd, hvis du ikke kan starte promte i jobb. Det kan du jo ikke, før tilsyn med din sønn er ordnet.Det er fint at du har kontakt medd Xxxxx.

Prøv å ta en problemstilling av gangen og søk veiledning for hvordan du kan komme videre i livet ditt.

Med vennlig hilsen
Margrete Cappelen
politisk rådgiverArbeiderpartiets Stortingsgruppe"

Pia :
"vel og merke var henvendelsen til AP vinklet utifra et spørsmål om retten på stønad som enslig forsørger, men dog historien er den samme.."


*******************

Så langt Pia og Arbeiderpartiet.

Jeg skulle gjerne ha LEST svarene fra de andre partiene også!

Jeg har bare en kommentar til Margarete Cappelen :
Hun bør gå seg en tur på et vanlig Folkebibliotek (slike som arbeiderpartiet støtta på 1950-tallet!) og låne seg ei bok : F. Kafka : Prosessen.

Les den 4 ganger og erstatt alle referanser til makt-og-myndighetspersoner, med venner, kjente og departementsansatte! Og erstatt alle refeanser til lover og regler i boka, med det hennes venner jar laget HER i dette landet!

Det var fint lite EMPATI i det svaret der! Det er til å bli KVALM av!

***********************

Vi kommer med flere svar, som gir interessante innsyn i tankegangen innenfor norsk offentlighet, i forhold mellom håndheving av et norsk regelverk og internasjonale konvensjoner Norge som nasjon har sluttet seg til, og som de facto erstatter norsk lov og grunnlov :

Fra SV kom følgende svar :

"Hei Pia,Takk for din e-post.

Det er leit å lese at du har kommet opp i en slik vanskelig situasjon, og jeg skjønner at du er frustrert.

SV er et politisk parti, så vi kan dessverre ikke gripe inn i enkeltsaker.

Jeg kan imidlertid opplyse om at SV har programfestetat man ønsker å jobbe for en forbedret familiegjenforeningspolitikk slik at familier raskere kan leve sammen i Norge.

Jeg ønsker deg uansett lykke til videre!

Med vennlig hilsen
Farah Ramadan, Sv"

Det er nesten til å gråte over! Familiegjenforeningspolitikk kaller man det!
Det er rett og slett utrolig at man ikke SER realitetene her! Dette er jo det motsatte av GJENFORENING, det er familieSPLITTELSES-politikk man bedriver her, OG DET ER IKKE TILLATT I FORHOLD TIL FNs BARNEKONVENSJON!

Arbeids og innkluderingsdirekoratet da? DE må få se sakens realiteter?

"Viser til din e-post til Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. februar 2009. Som du er kjent med, er din henvendelse oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vi beklager at din henvendelse har blitt liggende lenge i departementet. Dersom du fortsatt ønsker et svar på din henvendelse, må du oppgi postadressen din som svar på denne e-posten. Dersom din situasjon er blitt avklart i mellomtiden, trenger du ikke svare på denne henvendelsen.

Mh
Stein Grøtting
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Tlf. 22244702"

Pia:
"(Jeg fikk svar 29.05.09!!!)
Enden på denne visa var at jeg mitt på sommeren fikk et brev fra NAV hvor det sto kort forklart at jeg ikke hadde krav på noe.

Jeg har enda ikke fått noen form for annen tilbakemelding.
Skal se om jeg finner flere svar,men er redd jeg har slettet en del i ren frustrasjon"

"Forresten, jeg kan jo nevne de jeg ikke har fått svar fra...Det norske slott, KRF, amnesty norge, og venstre. Tror det var alle , men hvis jeg kommer på noe mere så skal jeg si ifra."

Pia:
"Her har du svaret fra FRP! Enjoy!"

"Hei Pia.

Fremskrittspartiet mener at alle uten lovlig opphold- eller botillatelse i Norge må forlate landet i henhold til norsk lov.
Vi kan ikke opprette smutthull, ettersom vi vet disse vil bli misbrukt av lykkejegere som ønsker å bruke norske velferdsordninger.

Mvh.

Jørn Kyle Finnesand
Trainee FrPs Stortingsgruppe
http://Twitter.com/Kylefinnesand
23 31 24 22 / 976 92 928
JKF@stortinget.no"

Kommentar Erik :
Det var svar som har vaska seg! NÅR ble norske barn, født i Norge, og med alle og like store rettigheter som feks denne Jørn Kyle Finnesand, LYKKEJEGERE?

FrP påstår seg å være et KRISTENT PARTI, et borgerlig kristent parti. Da er grunnleggende respekt for FAMILIEN og for BARNS RETTIGHETER, og deres rett til å vokse opp i en familie, hvor staten legger forholdene best mulig til rette fro at far og mor skal leve sammen som ektefolk selve grunnvollen!

Respekterer man ikke FAMILIEN, er alt annet prat rein og skjær svada!

Pia :
"Jeg fant også mailene fra Høyre, men de var faktisk de eneste som har kommet med noen form for beklagelse!
Jeg har vekslet en del mailer med en veldig hyggelig dame i høyres stortingsgruppe.
Hun beklaget også at de ikke kunne gå inn i enkeltsaker, men hun kom med konkrete tiltak de skulle komme med for å fremme mere rettferdighet i disse sakene.
Jeg velger derfor å unnlate disse mailene."

Kommentar Erik :
"Jeg beklager at du velger å ikke offentligjøre mailer fra Høyre, i allefall deler av dem, for det kan vise seg at det der finnes et lite eksempel på empati og forståelse for den faktiske situasjon.

Også bør alle merke seg at KrF ikke har svart! Det parti som messer og messer om kristent grunnlag interesserer seg ikke for en sak av så stor betydning for respekten for familien som samfunnets grunnvoll!"Ingen kommentarer:

 
Blogglisten