mandag 7. september 2009

Arbeiderpartiets svar

Jeg tror det er riktig å løfte opp de partier som har svart, ut fra Pia's erfaring :

**************************

Takk for at du sendte spørsmål til Arbeiderpartiet.


Vi kan dessverre ikke gå inn i enkltsaker som er til behandling i UDI, men vi ønsker at alle skal få god og skikkelig veliledning i NAV. NAV er under omstilling og alle der er under opplæring, det kan være årsak til at du selv må være initiativrik mht løsning for deg i din situasjon.

Imidlertid går det ikke an å være gift i en sammenheng (asyl i Norge) og ikke gift i en annen. Vilkår for å få trygd som enslig forsørger, er at man ikke er gift. Dette kommer ikke til å bli endret.

Du bør tenke framover, med hensyn til arbeid og du bør søke barnehageplass for din sønn. Det vil nok telle ved opptak til barnehage at du er i en vanskelig situasjon med eneomsorg for sønnen din for tiden. Videre bør du tenke på hva som er mulig å kombinere av arbeid for deg med din helse og med eneomsorg, slik som du skriver til oss at du har tenkt på. Dette er jo også best for å gi din mann mulighet til å søke bredt på jobber, hvis det blir aktuelt etter hvert.

Det er kanskje mulig å søke attføring, men skal du få tid til et attføringsopplegg, må du ha trygg omsorg for din sønn.

Det er ikke mulig å få arbeidsledighetstrygd, hvis du ikke kan starte promte i jobb. Det kan du jo ikke, før tilsyn med din sønn er ordnet.Det er fint at du har kontakt medd Xxxxx.

Prøv å ta en problemstilling av gangen og søk veiledning for hvordan du kan komme videre i livet ditt.

Med vennlig hilsen

Margrete Cappelen
politisk rådgiverArbeiderpartiets Stortingsgruppe"Pia :
"vel og merke var henvendelsen til AP vinklet utifra et spørsmål om retten på stønad som enslig forsørger, men dog historien er den samme.."

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten