fredag 3. oktober 2008

Politiet demonstrerer - og saboterer skyteprøvene.....

De som er involvert i skyttersport og jakt får til stadighet høre at det ikke er noen RETT til å få skytevåpen i dette landet.

Det skal ikke være noen LEK å bruke skytevåpen, derfor er vi alle pålagt å TRENE.
Politiet kommer i en særstilling, for de er samfunnets lange arm, de eneste som kan komme i den situasjon å måtte BRUKE skytevåpen mot landets borgere.

Derfor skal de ta skyteprøvene på alvor, dødsens alvor, og ikke bruke dem til latterlige markeringer, simpelthen av respekt for de borgere som måtte være så uheldige å måtte stole på deres ferdigheter og ikke minst VURDERINGER i en skarp situasjon.

For de av oss som har har hatt anledning til å bivåne nivået på skyteopplæringen hos politiet på nært hold over en del år, er det grunn til å rope et lite varsko, for bortsett fra en meget liten kjerne aktive skyttere, som trener jevnlig i fritida, og som betaler dette selv ved å delta i sportsskyting, er det dessverre slik at skyteferdigheten jevnt over er DÅRLIG hos politiet.

Det kan bevitnes fra deltakerlister i vanlig skytesport, hvor tendensen er at de få som stiller opp fra etaten, stort sett befolker nedre del av startlistene, sammenlignet med sportsskyttere.

Det er det INGEN GRUNN til å demonstrere med denne saken, til det er den for alvorlig, og om politi-tjenestemenn nå skal dumme seg ut på samme måte som lærerstanden på 1980-tallet med urealistiske lønnslkrav, kreves det en god SAK og en god måte å demonstrere på.

Stiller man seg for hogg, må man bare finne seg i at sportskytteres erfaringer blir allmenhetens eie:Her hadde man for noen år siden besøk av skyttere folk fra beredskapstroppen, til en liten uformell dyst. Enkel skyting mot stasjonære figurer på hold opp mot 15 meter. Det var store skiver, slik at oppgaven skulle være realistisk. En av instruktørene ved fra politihøgskolen fra noen år tilbake deltok også.

Etter at moroa var over og resultatet kunne beskues, avfødte dette følgende kommentar fra lagets formann, som så den lokalt kjente instruktøren langt under seg selv på listene:"Jeg synes nå, at når man en gang har som jobb å risikere å måtte gå ut blant folk og skyte etter mennesker, så bør en TRENE og være mye bedre enn meg til å skyte........ det ser sannelig ikke ut til at så er tilfelle!"
Det har ikke blitt noen flere besøk.............

I stedet for å sabotere skyteprøvene er det en betydelig datamengde som peker i retning av at en god del av tjenestemennene bør komme seg opp av godstolen, kjøpe ammunisjon for egne penger og benytte muligheten de har gjennom sitt idrettslag til å få våpen på en uproblematisk måte og gå ut og TRENE.

For det fortjener vi andre, istedet for å se på en slik sirkusforestilling som vi nå ser.

Jeg skal gjerne støtte tjenestemennenes lønnskrav, dersom de er vel begrunnet.
Men da må man finne seg i å bli sammenlignet med feks sykepleiere, hjelpepleiere, rengjørere og turnuskandidater i helsevesenet, en skal ikke se bort fra at det er mange dårlig betalte grupper som gjør en vel så viktig jobb for samfunnet som politiet, og som gjør jobben uten å lage en sirkusforestilling ut av det.

Det har blitt påpekt fra professorhold i økonomisk styring at politiets nåværende vansker kommer av dårlig ressursstyring - der har man mye å lære av nettopp helsevesenet.
Det er ingen egentlig mangel på ressurser: ser en på antall ansatte, har vi hatt mer enn en dobling siden slutten av 1980-tallet, uten at Kripos egne statistikker kan vise noen egentlig økning i grov kriminalitet.

Den planlagte økningen i antall ansatte som nå kommer, kommer til TREDOBLE antall ansatte, målt mot 1988.

Da er det klart at ressursene forbrennes på administrasjon, og innblanding i stadig flere småsaker og mer og mer byråkrati.

Dette kan bare løses av ledelsen og de ansatte i fellesskap, og BURDE vært løst uten å øke antall ansatte, og i hvert fall uten sirkusopptredener!

2 kommentarer:

ErikP sa...

Føyer seg inn i bildet....
Skrive av: Erik Prestmo, 10-09-2008 09:21:47
Denne aksjonen føyer seg inn i bildet av aksjoner og mediautspill fra Politiets Fellesforbund de senere år.

På tross av at antall ansatte er mer enn doblet siden slutten av 1980-tallet (og uten at Kripos egen statistikk over grov kriminalitet kan påvise noen ØKT kriminalitet i landet som skulle stå i forhold til mannskapsøkningen), fortsetter oppklaringsprosenten å falle.

Politiets problem er at det aldri vil bli nok penger, hverken til lønn, utsttyr eller innsats.

Helt åpenbart har det skjedd en voldsom byråkratisering av politietaten, med synkende resultater og økende pengeforbruk til følge.

Et byråkratis viktigste funksjon er som kjent å skape mer byråkrati, flere ansatte byråkrater og ikke minst flere direktører og underdirektører som ikke produserer noe annet enn papir.

Dersom man skal snu denne trenden, må man nå ta grep og skjære gjennom: fjern reine byråkratiske funksjoner, legg til side en stadig omseg-gripende innblanding fra polititets side i politikk og sivil administrasjon. I stedet for å øke bemanningen, bør man skjære ned bemanningen og konsentrere innsatsen om den del av arbeidsstokken som produserer håndgripelige reultater.

Også må selvsagt de ansatte gjøres innforstått med at sivil ulydighet av denne typen er straffbart og (bør) medføre varig unntak fra politistyrken i form av et oppsigelsesbrev.

ErikP sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
 
Blogglisten