onsdag 5. august 2009

Anmeldelse av Lokomotivfører av tog eid av Thamshavnbanen V/Orkla Industrimuseum

Lensmannskontoret i Orkdal og Agdenes
Statens Hus
7300 Orkanger Dato: 05.08.09

Bjørn Inge Johansen
Grensen 12
7300 Orkanger

Anmeldelse av Lokomotivfører av tog eid av Thamshavnbanen V/Orkla Industrimuseum

Anmelder herved lokomotivfører av toget som kjørte på Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx ved overgangen Blåsmo 7320 Fannrem.

Føreren annmeldes for ikke å ha innraportert kolisjon med motorvogn der det forligger persjonskade.

Han innraporterte ulykken som utenfor det han mener er innenfor personskade rammen.

Det er å virke på vitner som at denne togbanen er en lekeplass for de få, på bekostning av enkeltindivider, og at de "leker" helt uten ansvar og lov. Særlig da hva anngår sannhetsløftet i rapporteringsplikten i slike saker.

Saken: Den 29.07.09.ca kl 1700 ble Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx påkjørt av en museumsgjenstand eid av industrimuseet i Orkdal.

Han var da plutselig i den situasjonen at han, slik han uttalte det i ettertid: befant seg med ett tog stående i høyre side av motorvognen han førte. Han hadde kutt i leppen og blod i ansiktet.

Han ble også ble utsatt for stort sjokk som vedvarte i flere timer.

Han var ikke i stand til å redegjøre for seg selv eller hans være i tiden før langt ut på kvelden.

Han måtte i ettertid tas hånd om av vitner, det virket som togpersonalet var mere opptatt av å male over de få striper som ble påført leketoget.

Fornermede ble altså påført kutt i leppen, og var i en situasjon av sjokk i flere timer etter dette.

Annmelder ser her den helt klare side av saken; og manglen på ærlighet ved innraporteringplikten for førere av kjøretøyer til Politiet er her absolutt fraværende.

MVH
Bjørn Inge Johansen

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten